Rundtidanmark-flag

Røsnæs

Halvøen mellem Kalundborg Fjord og Sejerøbugten

- Røsnæs | Refsnæs -

roesnaes-halvoe
rundtidanmark.dk

SE HVOR
RØSNÆS
LIGGER ⇨

Røsnæs | Refsnæs er en halvø mellem Kalundborg Fjord og Sejerøbugten i Nordvestsjælland.
Syd for Røsnæs går Kalundborg fjord ind til Kalundborg Havn, hvor tangen syd for er Asnæs.

Spidsen af halvøen er Sjællands vestligste punkt, her står Røsnæs Fyr.

Røsnæsgården, er i dag Røsnæs Naturskole & Lejrskole ligger ca. 1,5 km fra fyret.
Gårdens areal er på 200 ha. og der er bla. en naturlejrplads.
På nordsiden er Skanseskoven, her er et rigt fugleliv, med rasteplads for trækfugle.

Røsnæs website
Link

De 13 Landmarks på Røsnæs
Link

Transport
Bil
Kommer man i bil, ligger Naturrummet – Røsnæsvej 233, ca. 8 km. fra Kalundborg.

Bus
Bus 553 afgår fra Kalundborg station mod Bjørnstrup. Der er busstopsted ca 100 m fra Naturrummet.

Cykel
Det er cyklesti fra Kalundborg langs vandet af Kystvejen, Klintedalsvej og videre ud af Røsnæsvej.

Havn
Røsnæs Havn ligger på nordkysten af Røsnæs.
Link

Adresser
Naturrummet
Røsnæsvej 233
4400 Kalundborg

Røsnæs Fyr
Røsnæsvej 477
4400 Kalundborg

Ulstrup Mølle
Røsnæsvej 365
4400 Kalundborg

Røsnæs Kirke
Søbakken 2
4400 Kalundborg

Stendysse
Røsnæsvej 198
4400 Kalundborg

Bade / strande
Strandene er meget stenede det meste af vejen. Ved Ulstrup Sønderstrand er der en badebro, med en badeponton ca. 25 m fra broen, der kan svømmes ud til.
Ved aktivitetshuset er Kalundborgs fineste sandstrand, som er meget velegnet til mindre børn.
Endeligt kan der bades ude ved aktivitetshuset.

Indkøb
I Ulstrup er der en Brugsen.

Overnatning
Sheltere
Der er sheltere ved Naturrummet, Ulstrup og Spidsen.

Bed & Breakfast
Der er Bed and breakfast i Kongstrup (Kongsgård bed & breakfast).

Camping
Ved Elverdam Camping.

Hotel
Ca. 3 km fra Naturrummet  ligger Strandhotel Røsnæs.

Røsnæs Fyr
På spidsen længst mod vest står Røsnæs Fyr.
Fyret blev bygget i 1844-46.
Fyret har mere end 100.000 besøgende hvert år.

Inde i fyret, på trappen til toppen, er der en spændende udstilling om de krige Røsnæs Fyr har været en del af.
Ved fyret er der en café.
Både fyret og caféen drives af en række frivillige ildsjæle.

Åbningstider
Sæsonen er fra april til midt oktober – varierer fra år til år med datoerne.
Lørdag og Søndag kl 11 – 16.
Derudover åbent:
Påsken, St. Bededag, 1. maj, Kr. Himmelfartsdag, Pinsen og Grundlovsdag

På hverdage
Fra start april til midt oktober, er der åbent alle dage fra 11 – 15.
I uge 28 til 30 er der åbent fra 11 – 17.

Ulstrup Mølle
Møllen gennemgik en restaurering tilbage i 2007.
Den står flot med spåntækning og restaurerede vinger.
Indvendigt findes dele af det oprindelige værktøj, bla. kværne, havrevalse, dele til skallekværn, sigter og gangtøj.
Møllen har åbent hver søndag fra 11 – 15 og tirsdag fra 11 – 12 i sommerperioden og i efterårsferien fra 10 – 15, samt efter aftale.
Gratis entré.

Røsnæs Kirke
Oprindelig er kirken fra 1200-tallet, men den er bygget op gennem 1400- og 1600-tallet.
Kirkerummet er overvejende romansk med runde buer og tykke mure.
I 1909 kom der en tilbygning som fungerer som ligkapel.
Prædikestolen er udført i den såkaldte Kalundborg-stil.
Krucifixet på alteret og døbefonten er af nutidig oprindelse.
Kirken er placeret på en bakketop, hvor der er en skøn udsigt ud over Kalundborg Fjord.

Hybeshøj
Her er en gammel gravhøj fra bronzealderen. Det er et mysterium hvem der ligger begravet her.
Højen blev fredet i 1941. Ved siden af er der 2 store sten, sandsynlighed er bautasten. 
Fra toppen af  højen er der en 360 graders udsigt over Røsnæs.

Aktivitetshuset
Aktivitetshuset på Røsnæs Havn er et perfekt udgangspunkt for at udforske havets mange muligheder.
Nyby Havn er fra 2. Verdenskrig og var oprindeligt en fiskerihavn med et auktionshus.

I dag er havnen udgangspunkt for fritidsaktiviteter på vandet via Aktivitetshuset.
Her er det muligt at bade, og
dyrke forskellige former for vandsport, lystfiske eller kitesurfe.

I forlængelse af Aktivitetshuset findes Havkatten.
Dette er et Kajakhotel, hvor der er en Cafékiosk, hvor der vil være mulighed for at nyde en is mm.
Link

Troldedyssen
Dette er en langdysse på Røsnæs.
Der er tilgroede gravninger i top og sydside.
Dyssen blev formentlig fredet omkring 1937.
Dyssen/jættestuen stammer formentlig fra stenalderen.
Link

Røsnæs har et rigt og sjældent plante- og dyreliv.
Man kan på Røsnæs opleve storslåede overdrev, stejle klinter, skov, hav, lys og luft. 

Dyrelivet
På Røsnæs lever der både ræve, harer, grævlinger, rådyr, rødmus, halsbåndsmus, muldvarpe og spidsmus. 
Rundt om Røsnæs findes der i farvandet marsvin og sæler året rundt – chancen for at se nogle er bedst ved spidsen.

Sommerfugle
I kræft af Røsnæs´ særlige planteliv, trives den meget sjældne sommerfugl ved navn Fransk bredpande.
Sommerfuglen er en af de sjældneste dagsommerfugle i Danmark. Den kan være svær at få øje på, da den er lille og en grå flyver, som camouflage tit med baggrunden.
De er 21 – 26 mm i vingefang, og flyver hurtig 5 til 10 cm over jorden.
Hunnen er lidt større end hannen. Den franske bredpande lægger sine æg på bladundersiden af især knoldet mjødurt og soløje, og højst 1 cm over jordoverfalden.
Om natten eller når den bliver skræmt, søger den op i slåenkrat og gemmer sig.
Flyvetiden er fra sidst i april til først i juni og igen fra midt i juli til sidst i august. De er for nyligt blevet set fra midt i september til først i oktober.

Klokkefrøer
Ved Maderne, som er et landområde, der ligger lavt, er der koncert af klokkefrøer. Der er han-frøerne som puster sig op, og alt efter hvor stor og gammel den er, des dybere bliver dens tone. Ofte er der mange unge hanner, færre ældre hanner og færreste af de store gamle hanner. Tilsammen lyder deres klang som fjerne kirkeklokker, derefter navnet. Oprindeligt var Maderne var en lille bugt, der blev afskåret fra havet, da landet hævede sig, og strandvolden blev dannet. Områder er delvis groet til og blevet til en mose i et vådområde.

Fugle
På Røsnæs er der både yngle- og trækfugle, hvilket gør det til et paradis for ornitologer og andre der er interesserede i fugle.
Fra april til juni yngler bla. musvit, blåmejse, bogfinke, stær, sangdrossel og svale. 
Fra april til august (en lidt længere periode) yngler rørhøg, blishøne, gråand, knopsvane, tornsanger, nattergal, solsort og dompap.
Især i forår og efterår kan man være heldig at se store flokke af trækfugle lette og lande, bla. musvåge, tårnfalk, svaler, bogfinke, karmindompap, edderfugl og spurvehøg.
Vågehøj (ikke langt fra Røsnæs Naturskole & Lejrskole) er et godt sted at iagttage fugle. 

Fisk
Omkring Røsnæs er det rigtig godt at snorkle, dykke og fiske.
Året rundt kan man fange havørreder.
Fra april/maj (alt efter hvor hård vinteren har været) kan man fange hornfisk.
I juli og august kan man fange makrel.
Midt på sommeren, ved havblik, kan man se multen, som er en yderst legesyg fisk, lege tagfat i overfladen.
Alle fisk kan bla. fanges ved Spidsen.
Flere fiskepots:
Link

Natur
På Røsnæs er der tørre, solbeskinnede sydvendte skrænter.
Fx. ved Horsedalen er der spændende planter og blomster med arter, der ellers ofte er ved lidt mere sydlige himmelstrøg.
Her er bla. den farvestrålende ranunkel, den gule kællingetand, den karakteristiske nikkende kobjælde, den fine hvide hjorterod, den sjove lille knopnellike, den smukke soløje og den fine knoldet mjødurt.

Overdrev
Rundt på Røsnæs er der bevaret en del overdrev.
Tilbage før landboreformerne omkring år 1800 var store dele af Danmark dækket af overdrev.
Disse var typisk svære at dyrke, da de lå i tørre egne, på skråninger og magre jorde.
Disse overdrev er i dag sjældne, men findes på Røsnæs.
Blomster på overdrevet har overlevet siden urtiden.
De lever og trives på Røsnæs’ jord, som aldrig er pløjet, og hvor græssende dyr har holdt græsset nede, samt krat og buske i skak.
På de sydlige overdrev, er der dunet vejbred, hulkravet kodriver, stenbræk og engelskgræs.
På bakketoppene ses der steppevegetation som glat rottehale, timian, gul evighedsblomst og markbynke.

Parallelle kyster
På Røsnæs kan halvøens to parallelle kyster opleves samtidigt flere steder.
De to kyster forandrer sig i takt med dagen og solens gang over himlen. De ser meget forskellige ud – hvor Sydkysten har stejle skrænter og Nordkysten er mere flad.
Fælles er dog at de er fyldt med forskellige, spændende stentyper, der vidner om isens vandring over Skandinavien.

Sol
Røsnæs klimaet hører til det tørreste og mest solrige i Danmark. Halvøen har ca. 100 solskinstimer mere end gennemsnittet for resten af landet og ca. 140 mm mindre nedbør.
Dette klima betyder meget for Røsnæs´ plante- og dyreliv, særligt på Sydkysten.

Naturkanon
Tilbage i 2018 offentliggjorde Miljø- og Fødevareministeriet Danmarks nye Naturkanon.
Her var Røsnæs blandt de 15 dejligste natursteder i Danmark, som juryen udvalgte.

Begrundelsen var bla.: *Har du først været her, ved du, at det slet ikke nødvendigt at drage hverken sydover eller nord for landets grænser for at finde dit zen i naturen. Kalundborg byder på en overvældende og ikke så lidt dramatisk natur.*

Historie
Halvøen Røsnæs er en vold af ler, sand, grus og sten, der blev skubbet op under istiden for 17- 18.000 år siden.
Dengang kom en gletsjer fra Østersøen op gennem Storebælt, og skubbede store flager af frossen jord foran sig.
Senere da isen smeltede, efterlod den en serie af bueformede randmoræner helt fra Sjælland til Fyn.
Røsnæs er den østlige del af en sådan randmoræne, der fortsætter undersøisk til nordspidsen af Fyn.
Sydkysterne står stejlt, og har flere steder skrænter på 20-30 m.
Kystskrænterne er bemærkelsesværdigt dynamiske. De brydes nogle steder af skrænterne ned af havet, og andre steder skrider kysten ud pga. det plastiske ler, som bliver flydende, når det bliver vådt.

Røsnæs har været, pga. halvøens placering haft en afgørende betydning.
Røsnæs har helt tilbage i Vikingetiden været et læsted og nødhavn, når Storebælt skulle krydses, mod Samsø, Jylland og Fyn.

Fra Vågehøj, der er 55 m. over havets overflade har man holdt udkig efter krigeriske naboer og invaderende vendere fra Nordtyskland.
Her er der både fra 2. Verdenskrig og Den Kolde Krig efterladt flere seværdige levn og minder.

2. Verdenskrig
Tyskerne besatte Røsnæs fra 1940 – 1945 under 2. Verdenskrig.
Der blev bygget en udkigspost ude foran fyret på Spidsen og en radarstation på Vågehøj, hvorpå mandskabet kunne overvåge skibstrafikken i Storebælt.
Efter befrielsen overtog det danske forsvar stedet og byggede en ny radarbunker i Vågehøj.
Den danskbyggede bunker blev holdt hemmelig, så da stationen åbnede i 1952 troede de første danske soldater, at det var en tyskerbunker.
Tyskerne anlagde over 30 mindre bunkeranlæg og en kraftig kanonstilling nordøst for Røsnæsgården, langs det der i dag er kendt som Fæstningsvejen.
Bunkersystemerne blev dækket til efter krigen og ligger derfor stadig under et tyndt jordlag, som små høje i landskabet.

Den kolde krig
Danskerne fortsatte efter 2. Verdenskrig at overvåge fra udkigsposten. Nu var fjenden Sovjetunionen, og for Sovjetunionen var Storebælt adgangsvejen til resten af verden.
Danmark og NATO fulgte Warszawa-pagtens skibe nøje. Alle mistænkelige spionfartøjer og krigsskibe blev registreret på Røsnæs og sendt videre til Forsvarets Efterretningstjeneste.
I 1962, sejlede sovjetiske skibe gennem Storebælt med krigsmateriel til Cuba. Der havde de bla. atomsprænghoveder med i lasten.
Sovjetiske skibe sejlede også rundt om Sjælland den gang. De blev spottet 30 – 40 gange om rået, hvor de fotograferede og spionere danske kyster, skibe og civile og militære anlæg.

- Fotos fra Asnæs -

- Andre steder & oplevelser på Sjælland -
Smidstrup Strand

Smidstrup Strand

– Smidstrup Strand –…

Stevns Klint ved Boesdal Kalkbrud

Stevns Klint ved Boesdal…

– Stevns Klint ved…

Boesdal Kalkbrud

Boesdal Kalkbrud

– Boesdal Kalkbrud ved…

Høve Skov & Strand

Høve Skov & Strand

– Høve Skov &…

Gilleleje

Gilleleje

– Gilleleje – –…

Kirsebærtræ allé i Ishøj

Kirsebærtræ allé i Ishøj

– Kirsebærtræ Allé i…

Sejerø Bugt

Sejerø Bugt

– Sejerø Bugten –…

Samsø Bælt

Samsø Bælt

– Samsø Bælt –…

Storebælt

Storebælt

– Storebælt – –…

Øresund

Øresund

– Øresund – –…

Græshoppebroen til Enø

Græshoppebroen til Enø

– Græshoppebroen | Karrebæksmindebroen…

Høje-Taastrup station

Høje-Taastrup station

– Den postmodernistiske bygning…

Thors tårn

Thors tårn

– Thors Tårn –…

Kokkedal Slot Copenhagen

Kokkedal Slot Copenhagen

– Kokkedal Slot Copenhagen…

Isefjorden

Isefjorden

– Isefjorden – En…

Roskilde Fjord

Roskilde Fjord

– Fjorden der adskiller…

Frederiksværk

Frederiksværk

Frederiksværk med kanalen melle…

Skovtårnet v/ Camp Adventure

Skovtårnet v/ Camp Adventure

– Skovtårnet v/ Camp…

Helsingør

Helsingør

– Byen med en…

Kongehuset

Kongehuset

Den danske monarks familie…

Eremitageslottet

Eremitageslottet

– Slottet på det…

Værftets Madmarked // Helsingør

Værftets Madmarked // Helsingør

– Madmarked lige ved…

Slagelse Lystanlæg

Slagelse Lystanlæg

– Parken der kaldes…

Sømosen

Sømosen

– Skønt moseområde ved…

Sanddobberne

Sanddobberne

Et naturområde i Vestsjælland…

Basecamp Skovbrynet / Lyngby

Basecamp Skovbrynet / Lyngby

Bygning der er inspireret…

Glade Anders

Glade Anders

– Én af Thomas…

Månemor

Månemor

– Én af Thomas…

Dronning Alexandrines Bro

Dronning Alexandrines Bro

Broen der samler Møn…

Rødvig Flinteovn – Vartegn

Rødvig Flinteovn – Vartegn

Et vartegn fra områdets…

Omø – Årets Ø 2023

Omø – Årets Ø…

Tidligere Næste TILLYKKE TIL…

Ravnsholt skov

Ravnsholt skov

Skoven er en statsskov…

Hanna Halerød

Hanna Halerød

– Én af Thomas…

Arresø

Arresø

Danmarks største sø på…

Naturcenter Auderød Havn

Naturcenter Auderød Havn

Området ligger på Arrenæs…

Bøllemosen

Bøllemosen

Kom tørskoet igennem mosen…

Avnø Naturcenter

Avnø Naturcenter

Et naturcenter der har…

Helenekilde strand

Helenekilde strand

Stranden ved Skt. Helene…

Solnedgangsbakken

Solnedgangsbakken

Oplev den smukke udsigt…

Kaprifolievej Strand

Kaprifolievej Strand

Et smukt solnedgangsspot på…

Brøndbyskoven

Brøndbyskoven

Skoven med mange muligheder…

Hedeland Amfiteater

Hedeland Amfiteater

Danmarks største udendørs scene…

Mosede Fort – Greve

Mosede Fort – Greve

GREVE MUSEUM – Mosede…

Greve Marina

Greve Marina

Stor lystbådehavn i Køge…

Holbæk Fjord

Holbæk Fjord

En af fjordene i…

Asnæs

Asnæs

Asnæs Halvøen lige syd…

Brøndby Haveby – Runde haver

Brøndby Haveby – Runde…

De Runde Kolonihaver på…

Farum Sø

Farum Sø

Søen med 2 øer…

Reersø Kirke & Kro

Reersø Kirke & Kro

Det første man ser…

Fårehuset – Reersø

Fårehuset – Reersø

Læ huset til får…

Gurre Sø

Gurre Sø

Søen med flere øer…

Esrum Sø

Esrum Sø

Aggers rå natur Esrum…

Sjælsø

Sjælsø

En af Sjællands smukke…

Elleskovstien ved Hørsholm

Elleskovstien ved Hørsholm

Oplev naturen helt tæt…

Furesø

Furesø

Nordsjællands 3. største sø…

Munkholmbroen

Munkholmbroen

Bro i Isefjorden –…

Bagsværd Sø

Bagsværd Sø

Søen er en del…

Bjernede Rundkirke | Sorø

Bjernede Rundkirke | Sorø

Sjællands eneste rundkirke –…

De Runde Haver i Nærum

De Runde Haver i…

Kolonihaver der ligner øer…

Vandtårnet ved Pedersborg

Vandtårnet ved Pedersborg

Kunst af Per Arnoldi…

Hørsholm Kirke

Hørsholm Kirke

Silkeborghøjskoles 50 år gave…

Gundsømagle Sø

Gundsømagle Sø

Søen med et stort…

Fugletårnene ved Gundsømagle Sø

Fugletårnene ved Gundsømagle Sø

Oplev fuglene fra Vesttårnet…

Ivans Bro & Fugletårn ved Gundsømagle Sø

Ivans Bro & Fugletårn…

Oplev broen der snor…

Knud Rasmussens Hus

Knud Rasmussens Hus

Smuk udsigt på nordvest…

Knud Rasmussens Mindevarde

Knud Rasmussens Mindevarde

Mindevarden lavet af sten…

Spodsbjerg Fyr

Spodsbjerg Fyr

Fyret står på en…

Spodsbjerg Klint

Spodsbjerg Klint

Klinten på 30 m.…

Knoben – sydøst spidsen af Sejerø

Knoben – sydøst spidsen…

Godt fiskespot på Sejerø…

Havnsø Havn

Havnsø Havn

Stor havn med liv…

Sejerø Havn

Sejerø Havn

Havnen der oser af…

Sejerø Fyr

Sejerø Fyr

Fyret på spidsen af…

Sophienholm Kunsthal

Sophienholm Kunsthal

Slottet med udsigt over…

Oplev Roneklint Fyr

Oplev Roneklint Fyr

Fyret i det smalle…

Mølleåen

Mølleåen

30 km lang å…

Badehusene ved Tisvildeleje

Badehusene ved Tisvildeleje

Smukke farvrige badehuse –…

Danmarks længste kirsebærtræ allé – Gavnø

Danmarks længste kirsebærtræ allé…

Oplev Danmarks længste allé…

Runde Rie – Trold – Roskilde

Runde Rie – Trold…

Roskildes Trold En af…

Anemoner på Store Ø

Anemoner på Store Ø

Anemone Øen – Store…

Kulturværftet //

Kulturværftet //

Bygningen der samler Helsingørs…

Helsingørs gamle bydel

Helsingørs gamle bydel

Helsingør // En af…

Marienlyst Slot & Have

Marienlyst Slot & Have

Marienlyst Slot var oprindeligt…

Gavlmalerier i Helsingør

Gavlmalerier i Helsingør

Byen med mange gavlmalerier…

Kronborg

Kronborg

Slottet ved det smalleste…

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård // –…

Isbådmuseum – Halskov Revhus

Isbådmuseum – Halskov Revhus

For enden af Storebæltsvej…

Rudolph Tegners Museum & Statuepark

Rudolph Tegners Museum &…

Naturområde i Nordsjælland –…

Farøbroerne

Farøbroerne

Broerne der forbinder Sjælland…

Operaen

Operaen

Danmarks Nationalopera // –…

Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke

Kirken på UNESCOs verdensarvsliste…

Krebs´ Skole

Krebs´ Skole

Privatskole fra 1872 –…

Kirsebærtræer ved Kellerisvej – Espergærde

Kirsebærtræer ved Kellerisvej –…

– Kelleris i Nordsjælland…

Bolund – Halvø

Bolund – Halvø

Bolund Den markante halvø…

Gurre Slot (ruin)

Gurre Slot (ruin)

Kongeborgen i Nordsjælland Gurre…

Arken

Arken

Kunst museum på Vestegnen…

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen

Broen der samler Danmark…

Museum Ragnarock

Museum Ragnarock

Boksen med den guldnittede…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk