Kongeborgen i Nordsjælland

Gurre Slot - nu ruin

Fakta om Gurre Slot

  • Gurre Slot – ruin ligger i Nordsjælland mellem Helsingør og Tikøb.

  • Ruinen ligger vest for landsbyen Gurre.

  • Slottet er bygget af to omgange, samt udgravet af flere omgange.

  • Det ældste af borgen er formentlig fra Erik Menveds tid – 1286-1319.

  • Valdemar Atterdag stod for en yngre ombygning og udvidelse.

gurre-slot-kongeruin-ruin-nordsjaelland

Hvor ligger Gurre Slot?

Gurre Slot ligger vest for landsbyen Gurre.
Gurre ligger mellem Helsingør og Tikøb.
Ruinen som det er i dag ligger i et sumpet område ud til Gurre Sø.
Tilbage i middelalderen var det mere sumpet, da vandstanden i søen er sænket. 
Lille Gurre Sø syd for borgen er i dag helt tørlagt.

gurre-slot-kongeruin-ruin-nordsjaelland
gurre-slot-kongeruin-ruin-nordsjaelland
gurre-slot-kongeruin-ruin-nordsjaelland
gurre-slot-kongeruin-ruin-nordsjaelland

Om Gurre Slot

Gurre Slot er i dag en ruin.
Det er kun Storetårn som er bevaret i 3 m. højde, samt tæt omkring tårnet er der en mindre ringmur.
Her er der små hjørnetårne i ca. 3,5 m. højde.
Det øvrige borg er kun fundamenter, hvilket er skjult under græsset.
Der har ikke været adgang til tårnet fra *stueetagen*, men kun fra en af de øverste etager.
Dette er en såkaldt borgtårn, donjon (fransk) / keep (engelsk), hvor beboerne kunne være beskyttet, når kampene rasede udenfor.

Udgravningshistorie
Man har udgravet Slotsruinen af flere omgange.
Der var en delvis frilæggelse af ruinen i 1817.
I 1835 skete der en større frilæggelse af ruinerne.
Her blev 10.000 læs jord fjernet og murresterne blev opmålte og kortlagte.
Man foretog også sonderende undersøgelser i forborgens område og nordøst for ruinen.
Igen fandt nye undersøgelser sted i 1890-erne. 
Der blev i 1921 frilagt rester af en stenbygning samt pælerækker syd for Gurrevej.
I årene til 1936 til 1939 foretog man en restaurering af ruinen.
Her blev en brønd i centraltårnet udgravet, samt der blev udlagt søgegrøfter i alle retninger.
Dette bevirkede opdagelsen af en ydre ringmur nord for borgen.
Efterfølgende blev der foretaget mindre undersøgelser. 
I 1972 udgravede man en teglovn i skoven nordvest for slottet.
Der da skulle lægges fjernvarme ned mellem Helsingør og Tikøb i år 2000, opdagede man resterne af en brolægning under vejen.
Dette førte til nye, omfattende udgravninger.

Historie
Arkæologiske undersøgelser viser, at Gurre Slot er opført af to omgange.

Den ældre borg
Den ældre borg er formentlig fra Erik Menveds tid (1286-1319).
Denne bestod af centraltårnet.
Det er opført på en naturlig højning i landskabet, samt en forborg nord for, som også er opført på en naturlig forhøjning.
Formentlig har der været en voldgrav mellem de to banker.
Voldgraven blev formentlig sløjfet i forbindelse med den senere ombygning.
Af centraltårn ældre del står kun de nedre dele af kampesten tilbage.

Den yngre borg
Valdemar Atterdag stod for den yngre ombygning og udvidelse.
Denne ombygning skete formentlig i 1360’erne.
Her blev centraltårnet ombygget, og der opførtes en ringmur med fire hjørnetårne.
På indersiden af rigmuren har der nok været en vægtergang.
Forborgen blev samtidig udbygget.
Dette var en række bygninger på kunstige forhøjninger i sumpterrænet.
En af bygningerne har været op mod 9 m. høj.
Dette ved man da muren senere er væltet og har ligger bevaret i tørven. 
På dette tidspunkt blev ringmuren omkring centraltårnet omkranset af en større ydre ringmur.
Dette var i ca. 60 m. afstand i nordlig retning og ca. 90 m i både østlig og vestlig retning.
Der var en åbning i ringmuren mod øst. 
Det samlede areal af borgområdet var ca. på 42.000 m2 på et område på ca. 230 x 180 m.
 – til sammenligning omfatter Hammershus et samlet område på ca. 50.000 m2. 
Man har ikke fastlagt ringmurens forløb mod syd.

gurre-slot-kongeruin-ruin-nordsjaelland
gurre-slot-kongeruin-ruin-nordsjaelland
gurre-slot-kongeruin-ruin-nordsjaelland

Den største teglstensbygning uden for centralborgen var en treskibet bygning 48 x 1,5 m. 
I denne bygnings nordøstlige hjørne fandtes et kampestensfundament.
Dette var mellem ydermur og en indre mur, og det menes at være fundament for en kakkelovn, da der er fundet et trækulholdigt lag over fundamentet samt skår efter cylinderformede kakkelpotter,som er daterede til 1300-tallet. 
Kakkelpotterne har siddet i en muret ovnkappe med mundingen udad og bunden indad.
Sådan så den opvarmede flade blev størst og dermed udstrålingen af varme fra ovnen.
Mens de to sideskibe har haft flisegulv, gælder dette ikke det centrale midterskib. 
Det formodes, at bygningen har været anvendt ved indkvarteringen af kongens rytteri.
Senere er der sket en tilbygning på bygningens østside.
En anden teglstensbygning har været 10 x 17 m og med bevaret flisegulv.
Uden for den ydre ringmur lå en teglovn nær Gurre Sø mod nordvest, en smedje (lige uden for muren), en kalkovn mod nordøst samt Sankt Jakobs Kapel mod øst.
Pga. brandfaren lå smedjen mod nordøst, uden for den ydre ringmur i hjørnet mellem den ydre ringmur og søen.
Mellem smedjen og muren er fundet smedeslagger samt bronzeblik, søm og nagler af jern.

Kalkovnen, der lå mod nordøst, havde omtrent samme grundplan som teglovnen.
Den bestod af et rektangulært rum, 4,5 x 6 m med tre indfyringsskakter af munkesten.
Der blev fundet rester af kalksten.
Disse kalksten stammer fra Klintebjerg på kysten mellem Rørvig og Sjællands Odde.

Af Sankt Jakobs Kapel er kun kampestensfundamentet bevaret.
Kapellet fik i 1364 relikvier, som blev givet til Valdemar Atterdag ved et besøg hos paven i Avignon. 

Det var på Gurre Slot, at Valdemar Atterdag døde den 24. oktober 1375.

Møntsted
På Erik af Pommerns tid var Gurre endog møntsted.
Mønten, den såkaldte Gurre Gros (1 Gros = 9 penning), der blev brugt i 1430-erne, havde på forsiden en krone og på bagsiden et *E*.
På mønterne kaldes møntstedet *Castrum Gorge*.

De Sidste år
I 1525 blev Gurre lagt til Krogen, i 1534 blev det mageskiftet til biskop Joakim Rønnow, men 1535 kom det tilbage til Kronen.
Fra omtrent den tid har man ladet bygningerne forfalde.
På Frederik II’s tid skal Gurre være blevet nedrevet, og stenene vistnok benyttede til andre bygninger.

Andre oplevelser omkring København & Sjælland

Mosaisk Nordre Begravelsesplads

Mosaisk Nordre Begravelsesplads

– Mosaisk Nordre Begravelsesplads…

Karen Blixen statue

Karen Blixen statue

– Karen Blixen statue…

Hellebæk Kirke

Hellebæk Kirke

– Hellebæk Kirke –…

Køge Bugt Strandpark

Køge Bugt Strandpark

– 7 km Strandpark…

Herthadalen – Naturskøn dal i Lejre

Herthadalen – Naturskøn dal…

– Område i Nationalpark…

Ledreborg Slot & Gods / Lejre

Ledreborg Slot & Gods…

– Ledreborg hed tidligere…

Smidstrup Strand

Smidstrup Strand

– Smidstrup Strand –…

Stevns Klint ved Boesdal Kalkbrud

Stevns Klint ved Boesdal…

– Stevns Klint ved…

Boesdal Kalkbrud

Boesdal Kalkbrud

– Boesdal Kalkbrud ved…

Selskabet for Kirkelig Kunst

Selskabet for Kirkelig Kunst

– Selskabet for Kirkelig…

Fæstningens Materialgård

Fæstningens Materialgård

– Fæstningens Materialgård –…

Høve Skov & Strand

Høve Skov & Strand

– Høve Skov &…

Operaparken

Operaparken

– Operaparken – –…

Gilleleje

Gilleleje

– Gilleleje – –…

Imam Ali Moskeen i Nordvest

Imam Ali Moskeen i…

– Imam Ali Moskeen…

Kirsebærtræ allé i Ishøj

Kirsebærtræ allé i Ishøj

– Kirsebærtræ Allé i…

Amager Øst //

Amager Øst //

– Bydelen Amager Øst…

Bispebjerg

Bispebjerg

– Bispebjerg / Københavns…

H.C. Ørstedværket

H.C. Ørstedværket

– H.C. Ørstedværket i…

Avedøreværket

Avedøreværket

– Avedøreværket ved København…

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Broen mellem Danmark &…

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

– Carlsberg Byen –…

Valby

Valby

– Valby – –…

Østerbro

Østerbro

– Østerbro – –…

Nørrebro

Nørrebro

– Nørrebro – Bydelen…

Vesterbro/Kongens Enghave

Vesterbro/Kongens Enghave

– Vesterbro/Kongens Enghave –…

Københavns Bydele

Københavns Bydele

– Københavns Bydele –…

Sejerø Bugt

Sejerø Bugt

– Sejerø Bugten –…

Samsø Bælt

Samsø Bælt

– Samsø Bælt –…

Storebælt

Storebælt

– Storebælt – –…

Øresund

Øresund

– Øresund – –…

Græshoppebroen til Enø

Græshoppebroen til Enø

– Græshoppebroen | Karrebæksmindebroen…

S-Toget i København & omegn

S-Toget i København &…

S-Toget / S-Banen i…

Høje-Taastrup station

Høje-Taastrup station

– Den postmodernistiske bygning…

Thors tårn

Thors tårn

– Thors Tårn –…

De Danske Sukkerfabrikkers tidligere bygning på Christianshavn

De Danske Sukkerfabrikkers tidligere…

– De Danske Sukkerfabrikkers…

Kokkedal Slot Copenhagen

Kokkedal Slot Copenhagen

– Kokkedal Slot Copenhagen…

Isefjorden

Isefjorden

– Isefjorden – En…

Roskilde Fjord

Roskilde Fjord

– Fjorden der adskiller…

Frederiksværk

Frederiksværk

Frederiksværk med kanalen melle…

Latiner kvarteret / Pisserenden i KBH

Latiner kvarteret / Pisserenden…

Det gamle Nørre Kvarter…

Skovtårnet v/ Camp Adventure

Skovtårnet v/ Camp Adventure

– Skovtårnet v/ Camp…

HuskMitNavn kunst i Københavns Lufthavn

HuskMitNavn kunst i Københavns…

– HuskMitNavn Kunst i…

Husmaleri på Nørrebro

Husmaleri på Nørrebro

Hus-facade-maleri på Nørrebro //…

Helsingør

Helsingør

– Byen med en…

Kongehuset

Kongehuset

Den danske monarks familie…

Eremitageslottet

Eremitageslottet

– Slottet på det…

Christiansborg Slot

Christiansborg Slot

Slottet på Slotsholmen –…

Magasin du Nord

Magasin du Nord

– Magasin er en…

Hotel d’Angleterre

Hotel d’Angleterre

– Hotellet på Kgs.…

Naturpark Amager trappe / Havneslusen Nord

Naturpark Amager trappe /…

– Naturpark Amager trappe…

Lucia optog i kajak i Københavns Havn

Lucia optog i kajak…

Oplev flere hundrede kajakker…

Værftets Madmarked // Helsingør

Værftets Madmarked // Helsingør

– Madmarked lige ved…

Slagelse Lystanlæg

Slagelse Lystanlæg

– Parken der kaldes…

Englandsparken

Englandsparken

Dejlig grøn park med…

KU.BE Kulturhus

KU.BE Kulturhus

Et arkitekt bygget kulturhus…

Sømosen

Sømosen

– Skønt moseområde ved…

Skt. Peders Bageri – Danmarks ældste bageri

Skt. Peders Bageri –…

Danmarks ældste bageri –…

Halloween i Tivoli

Halloween i Tivoli

Efterårs UHYGGE i København…

Teglholmen | Sydhavnen

Teglholmen | Sydhavnen

Et område i Sydhavnen…

Havnebadet Sluseholmen

Havnebadet Sluseholmen

Et badeområde i Sydhavnen…

Karens Minde Aksen

Karens Minde Aksen

I forbindelse med en…

Sanddobberne

Sanddobberne

Et naturområde i Vestsjælland…

Basecamp Skovbrynet / Lyngby

Basecamp Skovbrynet / Lyngby

Bygning der er inspireret…

Glade Anders

Glade Anders

– Én af Thomas…

Månemor

Månemor

– Én af Thomas…

Dronning Alexandrines Bro

Dronning Alexandrines Bro

Broen der samler Møn…

Rødvig Flinteovn – Vartegn

Rødvig Flinteovn – Vartegn

Et vartegn fra områdets…

Omø – Årets Ø 2023

Omø – Årets Ø…

Tidligere Næste TILLYKKE TIL…

Politigården

Politigården

Politigården – Københavns Politigård…

Kirsebærtræer i København

Kirsebærtræer i København

Find kirsebærtræerne i København…

Banksy på Frederiksberg

Banksy på Frederiksberg

Gammel Kongevej 87 –…

Zinkglobal Skulpturen

Zinkglobal Skulpturen

De arkitekt tegnede kiosker…

Ravnsholt skov

Ravnsholt skov

Skoven er en statsskov…

Ørsted Haver

Ørsted Haver

Fra øjebæ til arkitektonisk…

Sankt Hans Torv

Sankt Hans Torv

Det tidligere kvægtorv –…

Krystallen

Krystallen

En bæredygtig bygning mht.…

Tuborgflasken

Tuborgflasken

Observationstårnet fra 1888 Tuborgflasken…

Hanna Halerød

Hanna Halerød

– Én af Thomas…

Arresø

Arresø

Danmarks største sø på…

Naturcenter Auderød Havn

Naturcenter Auderød Havn

Området ligger på Arrenæs…

Bøllemosen

Bøllemosen

Kom tørskoet igennem mosen…

Bellahøj Friluftsscene | Amfiteater

Bellahøj Friluftsscene | Amfiteater

Amfiteater – Bellahøj Friluftsscene…

Bavnehøj & Kongens Enghave | Sydhavnen

Bavnehøj & Kongens Enghave…

Vestias baner – hvor…

Georg Carstensens Plads

Georg Carstensens Plads

Pladsen der er en…

Udkigsplatform i Christianshavns Vold

Udkigsplatform i Christianshavns Vold

Platformen ved navn Platform_C…

Frederiksholm Kanal

Frederiksholm Kanal

Hele 4 broer går…

Langelinie Lystbådehavn

Langelinie Lystbådehavn

Havnen tæt på Den…

Tuborg Havn

Tuborg Havn

De arkitekt tegnede kiosker…

Telefonkiosk | Kaffebarer rundt i København

Telefonkiosk | Kaffebarer rundt…

De arkitekt tegnede kiosker…

Avnø Naturcenter

Avnø Naturcenter

Et naturcenter der har…

Søfartsmonumentet – Langelinie

Søfartsmonumentet – Langelinie

Monumentet lige ved Langelinie…

K.B. Hallen

K.B. Hallen

Multiarena på Frederiksberg –…

Grøndal Multicenter

Grøndal Multicenter

Et af Nordeuropas største…

Anker i Nyhavn

Anker i Nyhavn

Til minde om de…

Langelinie Fyr

Langelinie Fyr

Smukt fyr i Københavns…

Bellahøj Husene

Bellahøj Husene

Husene med skøn udsigt…

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk