rbejdernes Byggeforening køber grunden ved søerne efter koleraepidemien i 1800 tallet, for at skaffe gode hygiejniske boliger til arbejderklassen.
Inden havde der i området ligget et landbrug i mange år.
Der blev dyrket kartofler, deraf kom øgenavnet Kartoffelrækkerne, især da byggeriet begyndte at vokse frem i snorlige rækker.
Der er i alt 480 huse, som blev bygget i 1873-1889.