Europas største vandreklit

på Skagens Odde ligger Råbjerg Mile

Fakta om Råbjerg Mile

  • De står i Gambøt lystbådehavn

  • De ligner hinanden med den sorte tjære på husets beklædning – men er alligevel meget forskellige

  • De fleste af husene er stråtækte

  • Stejlepladsen ligger foran dem 

  • Ved Gambøt Lystbådehavn ligger Thurø Sejlklub. 

raabjerg-mile
Råbjerg Mile

Hvor ligger Råbjerg Mile?

Råbjerg Mile ligger ved Bunken Klitplantage på Skagens Odde, mellem Skagen og Frederikshavn.

Råbjerg Mile parkering er på flg. adresse: Råbjerg Mile Vej 2. 9990 Skagen

Kort om Råbjerg Mile

Råbjerg Mile er Danmarks og Europas største vandreklit.
Milen indeholder 3,5 mill. m³ sand.
Den dækker et areal på ca. 1 km².
Den har en højde på ca. 20 m.
Dette bringer milens højeste punkt op til 40 m over havoverfladen.

Råbjerg Mile og Skagen blev i 2018 udvalgt til Danmarks Naturkanon.

raabjerg-mile
raabjerg-mile
raabjerg-mile

Mere om Råbjerg Mile

Milen
Milen indeholder 3,5 mill. m³ sand.
Den dækker et areal på ca. 1 km².
Den har en højde på ca. 20 m.
Dette bringer milens højeste punkt op til 40 m over havoverfladen.
Siden år 1900 har den rykket sig ca. 1750 m mod øst.
Den bevæger (i 2021) sig med 15 m. i gennemsnit om året.
Derved vil den om 100-200 år vil have dækket hovedvejen til Skagen.
Træer og andet beplantning, der bliver dækket af milen udryddes, da det tager ca. 40 år for milen at passere.
Plantevækst vil dog hurtig vende tilbage, da græsser og lign. hurtigt spredende planter, vokser godt i sandet jord og meget vind.
Men det vil tage meget lang tid for en skov at vende tilbage.

Vestsiden kaldes afblæsningsfladen.
Herfra føres sandet med den fremherskende vestenvind, hvilket så lægger sig i læ på den stejle østside af klitten.
Sandet fjernes fra afblæsningsfladen, så længe det er tørt, så flugten ophører derfor, når grundvandsspejlet nås.
Grundvandsniveauet varierer fra år til år efter tørkeforholdene, dette vil i milens *fodspor* have fordybninger, hvor der dannes søer.
Disse kaldes *milesøer*, og kan tørre ud i perioder.
Disse milesøer er næringsfattige og vegetationsløse, men efterhånden flytter siv og forskellige græsarter ind.

Historie
I 1500- og 1600-tallet hærgede sandflugt området ved Skagen, og langs Jyllands vestkyst.
Her blev sandet ført ind fra vest, hvorefter det samlede sig i store klitter.
Disse drev ind over landet.
Der er 3 grunde til at sandflugt opstået:
– En tid med overgang med køligere klima (den lille istid – betegnelse på en køligere periode, som begyndte i senmiddelalderen og sluttede i 1800-tallet)
– Det betød, at havet trak sig lidt tilbage
– Dette blotlagde mere sandstrand, samt dels en mere intensiv udnyttelse til husdyrhold og tørvegravning

Sandflugten ødelagde landbrugsjorden, og tilsandede vejene hvorpå folk blev drevet fra deres hjem.
Dette ses også med Den tilsandede kirke (se link her på Rundt i Danmark om Den tilsandede kirke).
Den står som et minde om den tid, hvor gårde og huse forsvandt.
Staten købte sidst i 1800-tallet et stort område.
Som bonus blev der anlagt en jernbane og bedre vejforbindelse til Skagen By.
Man plantede bla. marehalm for at stoppe sandflugten, samt anlagde klitplantager med forskellige nåletræer – disse kunne klare de vanskelige vækstforhold.

Plantagerne fik bugt med sandflugten, men med dem forsvandt nogle storslåede naturarealer.
Dette medførte protester, hvorpå staten i 1900 købte området omkring Råbjerg Mile.
Derved kunne det bestå som naturområde og som et monument over, hvad sandet før havde medført af ødelæggelser.

Fredninger
Som tidligere skrevet blev
Råbjerg Mile i 1900 erhvervet af staten, så man kunne bevare den som aktiv vandreklit (en klit er en bakke af sand dannet af vindens bevægelser).
Først i 1921 kom den egentlige fredning.
Dette var for at hindre en begyndende regulering af milen.
Fredning var på 215 ha.

I 1962 blev der rejst sag omkring den centrale fredning af Danmarks Naturfredningsforening bla. for at imødegå planer om sommerhusudstykninger.
Fredningen var på ca. 1450 ha og strækker sig fra Kandestederne i nord til Råbjerg Sø og Råbjerg Klitplantage i syd.
I øst-vestlig retning støder fredningen op til hhv. Bunken Klitplantage og Råbjerg Stene. 
Ved disse blev 163 ha. fredet i 1964, også denne gang for at imødegå sommerhusudstykning.

I 1976 gennemførte man Fredningen Kandestederne II (Vester Engklit) og supplerer ”Kandestederne Etape I” (også kaldet Pælens Mile) fra 1974.
Kandestederne II medtog imidlertid også de vigtige arealer umiddelbart øst og nord for milen.
Denne fredning udgjorde 253 ha.

I 1994 rejste Naturstyrelsen, det tidl. Nordjyllands Amt, det tidl. Skagen Kommune og Danmarks Naturfredningsforening forslag om fredning af arealer øst for milen.
Dette var for at sikre milens fortsatte vandring.
Grunden var, at milen hidtil havde bevæget sig uproblematisk på offentligt ejede arealer.
Men nu var på vej ind på private jorder.
Først i 2008, var fredningen en kendsgerning.
Dette gør at milen forventes først at nå østkanten af det nye område om ca. 100 år.
For alle fredningerne gælder, at områderne skal henligge i naturtilstand.

Sti til kørestolsbruger og klapvogne

Der er lagt en sti, så det er muligt for kørestolsbruger, gangbesværede, samt klapvogne at komme op i Råbjerg Mile og nyde synet.

Man skal være forberdt på at stien kan være lidt forsvundet pga. sand, men den er der lige under !!

RAABJERG-MILE

Andre oplevelser i Nordjylland

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge

Syddjurs´ Naturparadis Nationalpark Mols

Simon & Anine – Trolde i Tilst / Aarhus

Simon & Anine –

Kunstneren Thomas Dambo Troldene

Ben Chiller – Trold i Mørke

Ben Chiller – Trold

Kunstneren Thomas Dambo Trolden

Sigurd – Trold i Mørke

Sigurd – Trold i

Kunstneren Thomas Dambo Trolden

Rebild Bakker

Rebild Bakker

Hedelandskabet i Rold Skov

Den tilsandede Kirke

Den tilsandede Kirke

Kirken fra 1300-tallet Den

Bulbjerg

Bulbjerg

Hvid kalkstensklippe i Nordjylland

Løkken Strand

Løkken Strand

Den Hvide By Besøg

Råbjerg Mile

Råbjerg Mile

Europas største vandreklit på

Den Uendelige Bro

Den Uendelige Bro

Den runde badebro i

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr Fyret

Sømærket ved Blokhus

Sømærket ved Blokhus

Sømærket ved Blokhus Strand

Badehusene ved Blokhus

Badehusene ved Blokhus

De legendariske hvide Badehuse

Rødstenen / Bispehuen på Fur

Rødstenen / Bispehuen på

Kæmpe naturoplevelse på Fur

Den Røde sten – Fur

Den Røde sten –

Den Røde Sten Oplev

Bliv inspireret til et Ø-besøg med Nyhedsbrevet

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk