Råbjerg Mile - Europas største vandreklit

- på Skagens Odde ligger Råbjerg Mile -

Fakta om Råbjerg Mile

  • De står i Gambøt lystbådehavn

  • De ligner hinanden med den sorte tjære på husets beklædning – men er alligevel meget forskellige

  • De fleste af husene er stråtækte

  • Stejlepladsen ligger foran dem 

  • Ved Gambøt Lystbådehavn ligger Thurø Sejlklub. 

raabjerg-mile
Råbjerg Mile

Hvor ligger Råbjerg Mile?

Råbjerg Mile ligger ved Bunken Klitplantage på Skagens Odde, mellem Skagen og Frederikshavn.

Råbjerg Mile parkering er på flg. adresse: Råbjerg Mile Vej 2. 9990 Skagen

Kort om Råbjerg Mile

Råbjerg Mile er Danmarks og Europas største vandreklit.
Milen indeholder 3,5 mill. m³ sand.
Den dækker et areal på ca. 1 km².
Den har en højde på ca. 20 m.
Dette bringer milens højeste punkt op til 40 m over havoverfladen.

Råbjerg Mile og Skagen blev i 2018 udvalgt til Danmarks Naturkanon.

raabjerg-mile
raabjerg-mile
raabjerg-mile

Mere om Råbjerg Mile

Milen
Milen indeholder 3,5 mill. m³ sand.
Den dækker et areal på ca. 1 km².
Den har en højde på ca. 20 m.
Dette bringer milens højeste punkt op til 40 m over havoverfladen.
Siden år 1900 har den rykket sig ca. 1750 m mod øst.
Den bevæger (i 2021) sig med 15 m. i gennemsnit om året.
Derved vil den om 100-200 år vil have dækket hovedvejen til Skagen.
Træer og andet beplantning, der bliver dækket af milen udryddes, da det tager ca. 40 år for milen at passere.
Plantevækst vil dog hurtig vende tilbage, da græsser og lign. hurtigt spredende planter, vokser godt i sandet jord og meget vind.
Men det vil tage meget lang tid for en skov at vende tilbage.

Vestsiden kaldes afblæsningsfladen.
Herfra føres sandet med den fremherskende vestenvind, hvilket så lægger sig i læ på den stejle østside af klitten.
Sandet fjernes fra afblæsningsfladen, så længe det er tørt, så flugten ophører derfor, når grundvandsspejlet nås.
Grundvandsniveauet varierer fra år til år efter tørkeforholdene, dette vil i milens *fodspor* have fordybninger, hvor der dannes søer.
Disse kaldes *milesøer*, og kan tørre ud i perioder.
Disse milesøer er næringsfattige og vegetationsløse, men efterhånden flytter siv og forskellige græsarter ind.

Historie
I 1500- og 1600-tallet hærgede sandflugt området ved Skagen, og langs Jyllands vestkyst.
Her blev sandet ført ind fra vest, hvorefter det samlede sig i store klitter.
Disse drev ind over landet.
Der er 3 grunde til at sandflugt opstået:
– En tid med overgang med køligere klima (den lille istid – betegnelse på en køligere periode, som begyndte i senmiddelalderen og sluttede i 1800-tallet)
– Det betød, at havet trak sig lidt tilbage
– Dette blotlagde mere sandstrand, samt dels en mere intensiv udnyttelse til husdyrhold og tørvegravning

Sandflugten ødelagde landbrugsjorden, og tilsandede vejene hvorpå folk blev drevet fra deres hjem.
Dette ses også med Den tilsandede kirke (se link her på Rundt i Danmark om Den tilsandede kirke).
Den står som et minde om den tid, hvor gårde og huse forsvandt.
Staten købte sidst i 1800-tallet et stort område.
Som bonus blev der anlagt en jernbane og bedre vejforbindelse til Skagen By.
Man plantede bla. marehalm for at stoppe sandflugten, samt anlagde klitplantager med forskellige nåletræer – disse kunne klare de vanskelige vækstforhold.

Plantagerne fik bugt med sandflugten, men med dem forsvandt nogle storslåede naturarealer.
Dette medførte protester, hvorpå staten i 1900 købte området omkring Råbjerg Mile.
Derved kunne det bestå som naturområde og som et monument over, hvad sandet før havde medført af ødelæggelser.

Fredninger
Som tidligere skrevet blev
Råbjerg Mile i 1900 erhvervet af staten, så man kunne bevare den som aktiv vandreklit (en klit er en bakke af sand dannet af vindens bevægelser).
Først i 1921 kom den egentlige fredning.
Dette var for at hindre en begyndende regulering af milen.
Fredning var på 215 ha.

I 1962 blev der rejst sag omkring den centrale fredning af Danmarks Naturfredningsforening bla. for at imødegå planer om sommerhusudstykninger.
Fredningen var på ca. 1450 ha og strækker sig fra Kandestederne i nord til Råbjerg Sø og Råbjerg Klitplantage i syd.
I øst-vestlig retning støder fredningen op til hhv. Bunken Klitplantage og Råbjerg Stene. 
Ved disse blev 163 ha. fredet i 1964, også denne gang for at imødegå sommerhusudstykning.

I 1976 gennemførte man Fredningen Kandestederne II (Vester Engklit) og supplerer ”Kandestederne Etape I” (også kaldet Pælens Mile) fra 1974.
Kandestederne II medtog imidlertid også de vigtige arealer umiddelbart øst og nord for milen.
Denne fredning udgjorde 253 ha.

I 1994 rejste Naturstyrelsen, det tidl. Nordjyllands Amt, det tidl. Skagen Kommune og Danmarks Naturfredningsforening forslag om fredning af arealer øst for milen.
Dette var for at sikre milens fortsatte vandring.
Grunden var, at milen hidtil havde bevæget sig uproblematisk på offentligt ejede arealer.
Men nu var på vej ind på private jorder.
Først i 2008, var fredningen en kendsgerning.
Dette gør at milen forventes først at nå østkanten af det nye område om ca. 100 år.
For alle fredningerne gælder, at områderne skal henligge i naturtilstand.

Sti til kørestolsbruger og klapvogne

Der er lagt en sti, så det er muligt for kørestolsbruger, gangbesværede, samt klapvogne at komme op i Råbjerg Mile og nyde synet.

Man skal være forberdt på at stien kan være lidt forsvundet pga. sand, men den er der lige under !!

RAABJERG-MILE

- Andre oplevelser i Nordjylland -

Hald Slot | Ruin

Hald Slot | Ruin

– Hald Slot |…

Lemvig /

Lemvig /

– Lemvig – –…

Tvis (vand) Mølle

Tvis (vand) Mølle

– Tvis (vand) mølle…

Ebeltoft /

Ebeltoft /

– Ebeltoft | Æbeltoft…

Østre Søbad i Almind Sø

Østre Søbad i Almind…

– Østre Søbad /…

Ruinen Hald Slot

Ruinen Hald Slot

– Ruinen Hald Slot…

Hald Sø

Hald Sø

– Hald Sø –…

Dollerup Bakker /

Dollerup Bakker /

– Dollerup Bakker –…

Latinerhaven i Viborg

Latinerhaven i Viborg

– Latinerhaven i Viborg…

Viborg /

Viborg /

– Viborg – –…

Viborg Domkirke

Viborg Domkirke

– Viborg Domkirke –…

Hærvejen

Hærvejen

– Hærvejen – –…

St. St. Blicher Mindelund i Lysgård

St. St. Blicher Mindelund…

– Mindelund for Steen…

E Bindstouw i Lysgård

E Bindstouw i Lysgård

– E Bindstouw –…

Jomfru Ane Gade i Aalborg

Jomfru Ane Gade i…

– Jomfru Ane Gade…

Aalborg

Aalborg

– AALBORG – –…

Jammerbugt

Jammerbugt

– Jammerbugt – –…

Skagerak

Skagerak

– Skagerak – –…

Kattegat

Kattegat

– Kattegat – Fakta…

Aarhus Rådhus

Aarhus Rådhus

– Aarhus Rådhus –…

Aarhus Teater

Aarhus Teater

– Aarhus Teater –…

Havnebadet Aarhus Ø

Havnebadet Aarhus Ø

– Havnebadet Aarhus Ø…

Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke

– Aarhus Domkirke /…

Aarhus Å

Aarhus Å

– Aarhus Å –…

Aarhus Ø

Aarhus Ø

– Aarhus Ø /…

Aarhus | Århus

Aarhus | Århus

– Aarhus | Århus…

Domen på Aarhus Havnefront 

Domen på Aarhus Havnefront 

– Domen ved Aarhus…

Julsø

Julsø

– Julsø – Den…

Himmelbjerget

Himmelbjerget

– Den 147 m.…

Bunkerne ved den jyske vestkyst

Bunkerne ved den jyske…

Bunkerne ved den jyske…

Forbes hylder Nordjylland

Forbes hylder Nordjylland

Landsdel hyldet af anerkendt…

Bovbjerg Klint

Bovbjerg Klint

Oplev den smukkeste udsigt…

Bovbjerg Fyr

Bovbjerg Fyr

Det smukke røde fyr…

Trans Kirke

Trans Kirke

Et fusionsmuseum i Ringkøbing…

Thorsminde Kirke

Thorsminde Kirke

Et fusionsmuseum i Ringkøbing…

Venø | Ø3-Løbeprojekt

Venø | Ø3-Løbeprojekt

Allan Bernhard vil løbe…

Agerø | Ø3-Løbeprojekt

Agerø | Ø3-Løbeprojekt

Allan Bernhard vil løbe…

Nordlys // Aurora Borealis

Nordlys // Aurora Borealis

Polarlys // Nordlys |…

Naturområdet ved Ørnbjerg Mølle

Naturområdet ved Ørnbjerg Mølle

Vandmølle fra 1500-tallet –…

Budolfi Domkirke – Aalborg

Budolfi Domkirke – Aalborg

Domkirken i Aalborg //…

Batteri Hanstholm I

Batteri Hanstholm I

Batteri Hanstholm I /…

Smukke huse i Løkken

Smukke huse i Løkken

Hus ved Vesterhavet –…

Furreby Kystbatteri

Furreby Kystbatteri

Furreby Kystbatteri | Kystbatteri…

Lodbjerg Fyr & Bunker

Lodbjerg Fyr & Bunker

Vandretur med smuk udsigt…

Det grønne fyr – Aarhus Ø

Det grønne fyr –…

Molen med Vestre Havnefyr…

Høfder, Diger & Bunkere ved Agger Strand

Høfder, Diger & Bunkere…

Aggers rå natur //…

Redningsstationen i Agger

Redningsstationen i Agger

En af Vesterhavets flotte…

Agger By, Havn & Strand

Agger By, Havn &…

– Området i det…

Lønstrup Redningsstation

Lønstrup Redningsstation

Redningsstationen der i dag…

Cold Hawaii

Cold Hawaii

Surfstrækningen fra Agger til…

Klitmøller

Klitmøller

Cold Hawaii // Klitmøller…

Agger Tange

Agger Tange

Et fugleparadis ved Vesterhavet//…

Stenbjerg Strand | Landingsplads

Stenbjerg Strand | Landingsplads

Oplev det smukke Vesterhav…

De sorte huse – Agger

De sorte huse –…

De gamle Vandbygningsvæsnets huse…

Nørre Lyngbys gamle kirkeklokker

Nørre Lyngbys gamle kirkeklokker

Nørre Lyngby klokkertårn Klokkertårn…

Hanstholm surfspot

Hanstholm surfspot

Et af Thys skønne…

Fiskelejet Lild Strand

Fiskelejet Lild Strand

Stranden hvor der stadig…

Kunstværket – Vendepunktet

Kunstværket – Vendepunktet

Silkeborghøjskoles 50 år gave…

Svinklovene & Svinkløv Strand

Svinklovene & Svinkløv Strand

En af Danmarks tidligere…

Vigsø Batteriet & plantage

Vigsø Batteriet & plantage

Fæstningsanlæg fra Anden Verdenskrig…

Slettestrand

Slettestrand

En af Danmarks tidligere…

Hanstholm Havn

Hanstholm Havn

Danmarks største konsumfiskerihavn //…

Hanstholm Fyr

Hanstholm Fyr

På Hanstholmknuden og er…

Palmestranden i Frederikshavn

Palmestranden i Frederikshavn

En eksotisk strand i…

Thorup Strand & kystlandingsplads

Thorup Strand & kystlandingsplads

Nordeuropas største kystlandingsplads Thorup…

Oddesundbroen

Oddesundbroen

Oplev et af Holstebros…

Oddesundtårnet

Oddesundtårnet

Oplev et af Holstebros…

Grisetåodden Fyr

Grisetåodden Fyr

Fyret på spidsen af…

Feldborg Nørreskov

Feldborg Nørreskov

Skoven øst for Holstebro…

Stærke Storm – Silkeborg trold

Stærke Storm – Silkeborg…

Trolden der passer på…

VildEmil – Holstebro trold

VildEmil – Holstebro trold

Holstebro´s Trold // –…

Tinkerdal Besøgssted

Tinkerdal Besøgssted

Oplev et af Holstebros…

Isbjerget / Aarhus

Isbjerget / Aarhus

208 lejligheder med havudsigt…

Strandkål

Strandkål

Spis planterne på stranden…

Limfjordsbroen i Aalborg

Limfjordsbroen i Aalborg

Broen der samler Aalborg…

Aalborgtårnet

Aalborgtårnet

Nyd udsigten over Aalborg…

Vestre Fjordpark – Aalborg

Vestre Fjordpark – Aalborg

Aalborgs friluftsbad & aktivitetsområde…

Det gamle Rådhus i Ebeltoft

Det gamle Rådhus i…

Hvert år vies 500…

Den Blå Bro i Randers

Den Blå Bro i…

Den Gamle Togbane over…

Rapsmarker

Rapsmarker

De smukke gule marker…

Ny lodsstation i Skagen

Ny lodsstation i Skagen

Nyheder på Rundt i…

De smukke Anemoner

De smukke Anemoner

Blomsten der præger skovbunden…

Ask fra Ashøj – Thy

Ask fra Ashøj –…

Thys Trold – Ask…

Pil Tusindtunge – Egholm

Pil Tusindtunge – Egholm

Egholms Trold – Pil…

Ivan Evigvår – Trold – Sydhavnen

Ivan Evigvår – Trold…

Ivan Evighår er flyttet…

Sletterhage Fyr

Sletterhage Fyr

Fyret på sydspidsen –…

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge

Syddjurs´ Naturparadis // –…

Simon & Anine – Trolde i Tilst / Aarhus

Simon & Anine –…

Tilst / Aarhus´ Trolde…

Ben Chiller – Trold i Mørke

Ben Chiller – Trold…

Mørke´s Trold – Ben…

Sigurd – Trold i Mørke

Sigurd – Trold i…

Mørke´s Trold Sigurd –…

Rebild Bakker

Rebild Bakker

Hedelandskabet i Rold Skov…

Den tilsandede Kirke

Den tilsandede Kirke

Kirken fra 1300-tallet –…

Bulbjerg

Bulbjerg

Hvid kalkstensklippe i Nordjylland…

Løkken Strand

Løkken Strand

Den Hvide By Løkken…

Råbjerg Mile

Råbjerg Mile

Råbjerg Mile – Europas…

Den Uendelige Bro

Den Uendelige Bro

Den runde badebro i…

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr –…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk