På Samsø (især på sydøen) er der mange stendysser.
Stendysser og jættestuer betegnes som storstensgrave eller megalitgrave.
De er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen.
Dette er fra ca. 4000 f.Kr. – ca. 1700 f.Kr.
Inden landbrugets indførelse gravlagde man de døde i jordfæstegrave.
Nu begyndte de at opføre stendysser i stedet, hvilket er den ældste form for storstensgrave. 
Stendysserne var til gravlæggelse af en enkelt eller få døde og som regel i et aflukket gravkammer.
Nogle yngre stendysser har dog en stensat indgang.
Gravformen udvikledes senere til de større fællesgrave jættestuerne.