Silkeborghøjskoles 50 år gave

Filsø & elipsebroen

Fakta om Filsø & elipsebroen

  • Kunstværket står ved Silkeborg Langesø og Silkeborg Højskole

  • Kunstværket blev indviet i 2019

  • Det er billedkunstneren Peter Callesen der står bag.

  • Tårnet er ca. 10 m. højt

  • Tårnet er bygget af et 130 år gammelt egetræ

filsoe-oval-cirkel-bro

Hvor er Filsø & elipsebroen?

Filsø ligger i Vestjylland.
Det ligger imellem Ringkøbing Fjord og Blåvandshuk.

Adresse:
Vil man til Elipsebroen:
Kærgårdvej 20, 6854 Henne

Parkering
Ved Elipsebroen og vejen er der en fhv. stor parkerings plads.
Her er der også info plancher og toiletter.

Adresse:
Vil man til Petersholm tårnet:
Kærgårdvej 9, 6840 Oksbøl

Parkering
Her er også en parkerings plads og toiletter.
Fugletårnet her er kørestolsvenligt.

Om Filsø & elipsebroen

Filsø har i en lang periode været tørlagt for at indvinde landbrugsjord.
I 2012 blev den genetableret. Den har siden udviklet sig til et sandt naturmekka og fik overraskede  hurtigt et fugleliv, flora og fauna.
Filsø er siden blevet kaldt *Det botaniske Mirakel*.
Siden er søen blevet et populært udflugtsmål, med bla. vandreruter, fugletårne og den populære elipsebro.
Ved fugletårnene er der indrettet med kikkerter og plancher om fuglelivet ved Filsø.

Der er skabt en ny adgangsvej og udsigtsbro, på søens vestside.
Disse sørger for, at man kan bevæge sig rundt i området i ét sammenhængende cirkelforløb.
Sti og bro hænger sammen, og begge dele er udført i beton, hvilket får dem diskret ind i omgivelserne.
Broen og vejen gør at man ikke forstyrrer bla. de 70 ynglende fuglearter.

Er man kørestolsbruger er fugletårnet ved Petersholm til kørestolsbrugere.
Dette fugletårn er opført på fundamentet af en gammel pumpestation, der tidligere ledte vand væk fra søen.
Da der stadig var landbrug på Filsø, var pumpestationerne nødvendige for at holde jorden afvandet.

filsoe-oval-cirkel-bro
filsoe-oval-cirkel-bro
filsoe-oval-cirkel-bro

Historien om Filsø
Inden 1852 havde Filsø en stor rolle – her var det en åben fjord ud til Vesterhavet.
Ved Henne Kirkeby var der en stor vikingeboplads. Her blev der vævet uld.
Senere er fjorden blevet lukket af sandvandringer, hvorpå søområdet har været en vigtig ressource for landmænd, jægere og fiskere.

Fra 1852 begyndte inddæmningen af Filsø.
Den blev formindsket fra over 2000 ha til 750 ha.
Inden var Filsø en fiskerig sø med mange forskellige arter, og mange fiskere ernærede sig af fiskeri i Filsø.
Som søen blev inddæmmet, faldt fiskebestanden.
Denne afvanding skete derfor ikke uden kamp fra fiskere og jægere, der var afhængige af søens ressourcer.

Fra 1940 – 1947 skete der yderligere en afvanding af søen til landbrugsdrift.
Her blev bygget pumpestationer.

I 1950 blev Korntørreriet bygget til at tørre korn fra markerne omkring Filsø.
Laden var oprindeligt 30 m lang, 20 m bred og 16 m høj. Kornmagasinet blev bygget i 6 etagers højde og kunne i alt rumme 13.000 tønder korn.
Dette brændte desværre i 1953 og igen genopbygget og udviddet, da der var sket en hastig udvikling i landbruget.

I 2010 begyndte de offentlige møder om fremtiden.
I 2011 overtog Aage V. Jensen Naturfond Filsø Gods, med henblik på at genoprette søen.
Naturfonden begyndte herefter det forberede arbejdet til genetableringen.

I 2012 gen-opstår Filsø.
Der blev åbnet op for at vandet flød ind i søen.

Seneste uploads på Rundt i Danmark

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk