Mulighed for at se ulve

Klelund Dyrehave & Udsigtstårn - Midtjylland

Fakta om Klelund Dyrehave & Udsigtstårn - Midtjylland

  • Klelund Dyrehave ligger midt imellem Esbjerg & Kolding

  • Klelund blev oprindelig grundlagt i 1868 – Dyrehaven blev etableret i 2010

  • Det er muligt at støde på rovdyr her, bla. ulve

  • Visionen var at få en mangfoldig natur

  • I Dyrehaven er der et Udsigtstårn, legeplads, borde/bænk, samt en mindesten fra et flystyrt under 2. Verdenskrig.

klelund-dyrehave-udsigtstaarn

Hvor er Klelund Dyrehave & Udsigtstårn - Midtjylland?

Klelund Dyrehave & Udsigtstårn er et skovområde, der ligger ca. midt imellem Esbjerg & Kolding i Midjylland.

Adresse:
Agerbækvej 4, 6682 Hovborg

Mindestenen, Legepladsen & Parkering
Agerbækvej 6, 6682 Hovborg
– blot lidt længere henne ad vejen fra Udsigtstårnet

Regler
Husk at efterlev de angivne retningslinjer for færdsel og parkering af hensyn til dyrene og naturen.

Adgang
Der er adgang til dyrehaven fra kl. 6.00 om morgenen og til solnedgang.
Man må kun færdes på veje og større stier og kun til fods eller på cykel.
Der går offentlig vej gennem området og al parkering skal ske på parkeringspladsen ved Mindestenen.
Mindesten, er for et Flystyrt i Klelund under 2. verdenskrig.

Om Klelund Dyrehave & Udsigtstårn - Midtjylland

I 1868 blev Klelund grundlagt som en Københavnerplantage.
Det var dengang et skovområde – hvor der var jagtareal – som var både etableret og ejet af københavnske velhavere.
Tidligere var det et hedelandskab, som blev ændret til et skovområde.
Hedelandskabet var stort og vindblæst med en særlig vegetation, og der er stadig synlige indlandsklitter i skoven.

Klelund Dyrehave blev etableret i 2010.
Visionen var at få en mangfoldig natur.
En kronvildt bestand har stadig mulighed for at bevare deres naturlige adfærd med vandring og græsning.
Dyrene kan præge landskabet og beplantningen, hvilket giver en naturoplevelse for gæster med lysåbne områder, hvor der er varieret bevoksning og flere naturligt hjemhørende træarter.
Forhåbentlig vil denne nye skovtype føre til mange plante- og dyrearter i området.

Udsigtstårnet
I 2014 blev der bygget et udsigtstårn i den nordlige ende af dyrehaven.
Tårnet har 4 sider – der ligger fuldstændig mod de 4 verdenshjørner.
Dette tårn er 26 m. højt og har 75 trappetrin.
I toppen af tårnet er der 2 hemse med stiger og udkigshuller.
Her kan man mærke vestenvinden, der er allestedsnærværende i det flade hedelandskab – på den måde kan man få en fornemmelse af hvorfor det var svært at bruge hedestrækningerne i datiden.
Herfra får man et smuk udsigt, hvor man kan se lidt af det oprindelige hedelandskab.

Dyreliv
Her er hjorte og vildsvin, men der kan også forekomme store rovdyr som ulve.

Myretuelegeplads
Nær udsigtstårnet er Myretuelegepladsen.
Her holder den store myredronning øje med alle de små arbejdsmyrer.
Denne legeplads er god for både balance og mod.
Her er masser af gemt fakta om myrenes liv fx. på borde og bænke. 

Vejsystem
I Dyrehaven er der lavet en vejstjerne, hvor 7 veje mødes.
Denne er lavet af hensyn til skovdriften.

Oldtidsfund
Flere steder i plantagen er der en række oldtidsminder.
Disse er tegn på, at der har boet mennesker i området langt tilbage.

Andre oplevelser i Sydjylland

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk