Naturoplevelser med Haletudser

Flere steder på Christiansø & Frederiksø er der haletudser

Fakta om Haletudser

  • Haletudser er et ungdomsstadie for padder.

  • Haletudser ånder ved gæller og lever i vand.

  • De lever af bla. mikroskopiske alger.

  • Haletudsers fjender er rovfisk og fugle, samt rovinsekter.

christiansoe-haletudser
Haletuder på Frederiksø

Hvor er Haletudserne?

Der er en lille dam/brønd syd for Lille Tårn på Frederiksø. På Christiansø er der flere vandhuller hvor haletudserne kan findes.

Ertholmene

Øgruppen Ertholmene består af 2 beboede øer, Christiansø & Frederiksø, samt ubeboede småøer og klippeskær. Øgruppe ca 20 km nordøst for Bornholm i Østersøen. Færgen sejler fra Gudhjem til Christiansø og tager ca. 1 time. Ertholmene har et areal på 0,39 km², ca 84 beboere og sorterer under Forsvarsministeret. Øerne er bilfrie.

 Haletudser er ungdomsstadie for padder, dvs. de er overgangsformen mellem æg og voksen padde.
Haletudser ånder ved gæller og lever i vand.
De lever af bla. mikroskopiske alger. På Christiansø og Frederiksø er der mange vandhuller og damme hvor der lever haletudser.

Haletudserne begynder deres liv som æg der er lagt i vandet af hunfrøer eller tudser. Rundt om ægget er der en klar geleagtig kappe, denne vrider haletudsen sig ud gennem, når den er klar.
Haletudser har gæller som de ånder med. De starter med at have en hale, som er længere end kroppen, hvilket får dem til at ligne en fisk. Efterhånden vokser bagbenene og siden forbenene ud, og derved skrumper halen ind og forsvinder. Hele udviklingen fra haletudse til frø tager et par måneder. Når haletudserne har fået forben, ca. en uge efter bagbenene, skal de kunne gå på land, da deres lunger udvikles på dette tidspunkt. Efter de har fået forben går der 4-5 dage før halen skrumper ind.

Haletudsens fjender er rovfisk og fugle, samt vandlevende rovinsekter som guldsmedelarver og vandkalvelarver der kan æde dem.

Få masser af info om Christiansø her.
– Transport
– Overnatning
– Lystbådehavnen
– Aktiviteter & Praktiske ting
– Natur, Kultur & Historie
– Rejseberetning

christiansoe
Lille Tårn på Frederiksø

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk

Bliv inspireret til et Ø-besøg med Nyhedsbrevet