Ølene & Ølene fugletårn øst // Bornholm

Fakta om Ølene & Ølene fugletårn øst

  • Der er 3 fugletårne ved Ølene

  • Ølene er et stort moseområde øst for Almindingen

  • Hele området er beskyttet fuglereservat. Området plejes iht. Natura 2000 plejeplanen

  • Det er lukket for offentlighedens færdsel for at skabe optimale betingelser for yngle- og trækfugle

  • Ølene er omkranset af skov til alle sider på nær den nordvestligste del som grænser op til åben mark

oelene-fugletaarn-bornholm
Fugletårn ved Ølene på Bornholm

Hvor er Ølene & Ølene fugletårn øst ?

Fugletårnene ligger ved Ølene, syd for Østermarie.

Ølene er et stort moseområde. Det ligger øst for Almindingen.
Mod vest, syd og øst er området omkranset af Aaker, Pedersker og Østermarie Plantager. 

For at parkere sin bil og gå til fugletårnene er adressen:
Ølenevej 29. Østermarie

I Ølene er der 3 fugletårne – her ses Fugletårn Øst.
Publikum skal fortsat kunne opleve Bornholms største moseområde og det rige fugleliv fra områdets to fugletårne, hvorfor der er udlagt facilitetszoner her.

Om Ølene & Ølene fugletårn øst

Området ved Ølene indeholder natur, landskab og et begrænset friluftsliv.

Målet er, at sikre landskabs- og naturværdier, med særlig gode forhold for fuglelivet, arter og naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og for de for de sjældne planter, der findes i området.

Ølenes navnkommer af den bestemte flertalsform for *Øl*, som betyder *kilde* eller *vandløb*. Området har heddet det være helt tilbage i 1500-tallet.

udsigt-fugletaarn-oelene-bornholm
Udsigten Ølene på Bornholm
moserne-oelene-bornholm
Moseområdet ved Ølene på Bornholm
oelene-fugletaarn
Husk kikkerten til fuglekig ved Ølene

Flora, dyrelivet & vandrestier omkring Ølene

Tilbage i 1940érne blev Ølene blev beskyttet ved at staten opkøbte området til vildtreservat. Siden der, har naturen kunnet udvikle sig på naturens præmisser.

Ølene har fortsat en flora, eng- og mosearealer der ligner noget fra 1800-tallet.
Her er bla. Melet Kodriver som er udpeget som en såkaldt skilleart for den naturtype, der benævnes ekstremrigkær.
Den er yderst sjælden i dagens gennemkultiverede danske landskab.
Den Melet kodriver er i Den danske Rødliste, som er en samlet oversigt over ca. 13.300 danske arter. Denne rummer bla. information om, hvor truede alle disse arter er.
Ølene gar været tæt på at det blev drænet ud og udstykket til landbrugsjord som mange andre vådområder på Bornholm.
Ølene er en *sig*, dvs. en vandfyldt lavning midt i et højere liggende landskab. I dette er kalkholdigheden i vand og substrat er relativt højt.
Det antages, at der engang med isen er ført et større stykke kalksten til området og efterladt her i området.
Kalksten, har siden haft indvirkning på jordvandets elektrolyt-indhold og fremmet en plantevækst, der normalt forekommer i kalkrige jorder.

På Ølenes engarealer afgræsser Mønstergårds Limousinekøer. Dette giver plads til en flora, der altid er forekommet i lysåbne, ikke-kunstgødede græsarealer.

På plantelister er der bla. registreret bregnen Slangetunge, samt Bakke-Gøgelilje.

Ølene i Natura 2000

Formålet med området er, at sikre landskabs- og naturværdier, og i særlig grad sikre gode betingelser for fuglelivet, for de arter og naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området og for de for de sjældne planter, der findes i området.

Fugle
Tranen er en ny art som ynglefugl på Bornholm i 1990. Siden er bestanden vokset til mere end 25 par i 2012 og sikkert endnu flere nu.
Havørnen er også kommet til Bornholm og er blevet fast ynglefugl. Det første ynglepar med afkom, var i 2016. I 2017 og 2018 forsøgte havørneparret igen, men begge år gik æg og unger til pga. vejret.
I 2019 overlevede en unge.

Rømersvej
Langs med Rømersvej i det vestlige hjørne af Ølene befinder sig et af øens særdeles artsrige overdrev. Dette områder er i de senere år vokset til med opvækst af birk, bævreasp, slåen og tjørn.
Den bevaringsværdige vegetation er derfor i høj grad under pres på grund af den tiltagende skygge fra opvæksten.
Selv om området er afgræsses, er det åbenbart ikke nok til at holde opvæksten nede. Naturstyrelsen har i efteråret 2019 arbejdet intenst med at fælde denne uønskede og skyggegivende opvækst således, at kreaturerne kan tage over i de kommende år til optimering af overdrevsfloraen.

Øleå-sti
Vandet forlader Ølene gennem Øleåen. Denne har to grene, et oprindeligt og et nygravet ved Plantagevej.
Langs Øleåen er der en vandresti, som man kan følge til Vibebakke i Poulsker Plantage.

Højlyngsstien
I sommeren 2020 blev der etableret en Højlyngsstien – en vandrerute hen over det centrale Bornholm. En i alt 67 km. sti er afmærket mellem Sandlinien på Hammeren gennem den centrale del af øen, deraf navnet, til Aarsdale.

Stien er et tørre projekt – Bornholms Grønne Bølge, som skal skabe rekreativ og naturmæssig sammenhæng i det bornholmske indland.
Højstiens forløb er af praktiske grunde delt op i mindre kortudsnit.
Læs mere her

Samt her for at se stiens forløb forbi Ølene, hvor Øleå-stien er i.
Link

moserne-oelene-bornholm
fugle-taarn-kaermosen-bornholm

Få masser af info om Bornholm her:
– Transport
– Overnatning
– Lystbådehavnen
– Aktiviteter & Praktiske ting
– Natur, Kultur & Historie
– Rejseberetning

bornholm-klipper
Klipper på Bornholm

Christiansø færgen sejler fra Gudhjem.

Øgruppen Ertholmene består af 2 beboede øer, Christiansø & Frederiksø, samt ubeboede småøer og klippeskær. Øgruppe ca 20 km nordøst for Bornholm i Østersøen. Færgen sejler fra Gudhjem til Christiansø og tager ca. 1 time. Ertholmene har et areal på 0,39 km², ca 84 beboere og sorterer under Forsvarsministeret. Øerne er bilfrie.

christiansoe
Lille Tårn på Frederiksø

Andre oplevelser på Bornholm

Domen i Allinge

Domen i Allinge

– Domen i Allinge…

Rønne

Rønne

– Rønne – –…

Østersøen

Østersøen

– Østersøen – –…

Bro ved Folkemødet i Kampeløkke Havn

Bro ved Folkemødet i…

– Den flotte bro,…

Salthammer Odde

Salthammer Odde

– Salthammer Odde –…

Snogebæk Havn / Ø-Havn

Snogebæk Havn / Ø-Havn

Byen med en Havne-Ø…

Allinge

Allinge

Allinge er stortset vokset…

Årsdale – Bornholm

Årsdale – Bornholm

En smuk vandmølle fra…

Mindesten for Vangs stenhuggere

Mindesten for Vangs stenhuggere

Sten skulpturer ved Vang…

Fugletårn Ølene

Fugletårn Ølene

Ølene & Ølene fugletårn…

Rubinsøen – Bornholm

Rubinsøen – Bornholm

Rubinsøen på Bornholm //…

Figentræer på Bornholm

Figentræer på Bornholm

De smukke Figen Bornholm…

Gråmyr & Gudhjem Plantage

Gråmyr & Gudhjem Plantage

Det grønne omkring Gudhjem…

Stammershalle Badehotel

Stammershalle Badehotel

Det smukke gule hotel…

Peter Bonnéns bro | DGI – broen

Peter Bonnéns bro |…

Vanggranitbrud – DGI –…

Vang Vandmølle

Vang Vandmølle

En smuk vandmølle fra…

Louisenlund – Bornholm

Louisenlund – Bornholm

Bornholms næststørste samling af…

Skibs- og Havnesmedie / Rønne

Skibs- og Havnesmedie /…

Havnesmedjen ved Rønne Havn…

Rønne H (Hovedbanegård)

Rønne H (Hovedbanegård)

De Bornholmske Jernbaners Hovedbanegård…

Allinge Kapel

Allinge Kapel

Annekskirkegården // – Allinge…

Kunst på mur i Gudhjem

Kunst på mur i…

Motivet viser en masse…

Stormflod oktober 2023

Stormflod oktober 2023

Værste stormflod over Danmark…

Folkemødet

Folkemødet

En årlig politisk festival…

Allinge Kirke

Allinge Kirke

Bornholms nordligste kirke –…

Galløkken Strand

Galløkken Strand

Stranden 1 km. syd…

Næs Strand

Næs Strand

Meget børnevenlig strand på…

Helligdomsklipperne

Helligdomsklipperne

Vandretur med smuk udsigt…

Dannebrog på Hammeren

Dannebrog på Hammeren

Splitflaget – Dannebrog flaget…

Gudhjem – Danmarks eneste bjergby

Gudhjem – Danmarks eneste…

Danmarks eneste bjergby –…

Tejn Havn

Tejn Havn

Holbæk Golfklub – Tejn…

Gåtur fra Hammerhavn til Hammershus Ruin

Gåtur fra Hammerhavn til…

Vandretur med smuk udsigt…

Svaneke Stubmølle

Svaneke Stubmølle

Bornholms ældste stubmølle –…

De sorte huse ved Sorthat Odde

De sorte huse ved…

Vestkystens sorte fine fiskeskure…

Ruts Kirke

Ruts Kirke

Højest beliggende kirke på…

Farverigt hus i Aakirkeby

Farverigt hus i Aakirkeby

Endnu et Regnbuehus på…

Salomons Kapel

Salomons Kapel

Stedet for fiskerne velsignede…

Østermarie Kirke & kirkeruin

Østermarie Kirke & kirkeruin

Ruinen stammer helt tilbage…

Melsted Mølle

Melsted Mølle

Skulptur ved Den Gule…

Nexø Jollehavn

Nexø Jollehavn

Havn der oser af…

Bornholms klipper

Bornholms klipper

Danmarks eneste sted med…

Sandvig Havn

Sandvig Havn

Fine røde havne huse…

Snogebæk

Snogebæk

Byen med en Havne…

Rokkestenen i Paradisbakkerne

Rokkestenen i Paradisbakkerne

Bornholms største Rokkesten –…

Balka Havn

Balka Havn

Den lille hav nord…

Hammerodde Fyr

Hammerodde Fyr

Fyrtårnet på Bornholms nordspids…

Hammerhavn

Hammerhavn

Havnen der tidligere udskibede…

Rapsmarker

Rapsmarker

De smukke gule marker…

De smukke Anemoner

De smukke Anemoner

Blomsten der præger skovbunden…

Rønnes smukke Sankt Nicolai Kirke

Rønnes smukke Sankt Nicolai…

Rønnes smukke vartegn //…

Rønnes hvide fyr

Rønnes hvide fyr

Det smukke hvide fyr…

Gudhjem Kirke

Gudhjem Kirke

Kirken der er hævet…

Balka Strand på Bornholm

Balka Strand på Bornholm

– En af Danmarks…

Bestig Røverborgen ved Gudhjem

Bestig Røverborgen ved Gudhjem

– Røverborgen // Sjove…

Kamelhovederne & Løvehovederne på Bornholm

Kamelhovederne & Løvehovederne på…

Klipperne der ligner dyrehoveder…

Ramsløg på Bornholm

Ramsløg på Bornholm

Ramsløg på Bornholm –…

Døndalen – Bornholm

Døndalen – Bornholm

– Døndalen // Bornholm…

Hammershus

Hammershus

Borgruinen på toppen af…

Opalsøen & Hammersø

Opalsøen & Hammersø

De to søer på…

Troldskoven & Jættestuen ved Gudhjem

Troldskoven & Jættestuen ved…

Troldskoven med Skibssætning &…

Hasle Havnebad

Hasle Havnebad

Hop i havnen til…

Gudhjem Havn

Gudhjem Havn

Sydlandsk stemning i havnen…

Gudhjem Mølle

Gudhjem Mølle

Danmarks største vindmølle –…

Bokul – Gudhjem

Bokul – Gudhjem

– Nyd udsigten over…

Nørresand Havn – Bornholm

Nørresand Havn – Bornholm

– Nørresand | Norresan…

Erichsens Gård – Rønne Museum

Erichsens Gård – Rønne…

Bornholm Museum – Erichsens…

Serpentinervejen – Bornholm

Serpentinervejen – Bornholm

Siksak vejen ved Gudhjem…

Vige Havn Bornholm

Vige Havn Bornholm

Lille idyllisk havn –…

Sose Odde – Bornholm

Sose Odde – Bornholm

Idyl på Bornholms sydkyst…

Svaneke Fyr – Bornholm

Svaneke Fyr – Bornholm

På Sandkås Odde står…

Møllers Trappe – Bornholm

Møllers Trappe – Bornholm

I Gudhjems sydlige del…

Melsted – Bornholm

Melsted – Bornholm

Landsbyen syd for Gudhjem…

Bådsted Havn – Bornholm

Bådsted Havn – Bornholm

Havnen mellem klipper //…

Boderne Havn – Bornholm

Boderne Havn – Bornholm

Maleriske Fiskerhytter – Boderne…

Dueodde Fyr – Bornholm

Dueodde Fyr – Bornholm

Oplev Nordeuropas højeste fyr…

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Gå tørskoet igennem Ekkodalen//…

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Bornholms største rundkirke –…

Dueodde Strand – Bornholm

Dueodde Strand – Bornholm

Oplev en af Europas…

Rytterknægten – Bornholm

Rytterknægten – Bornholm

Bornholms højeste punkt –…

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Granit bruddet ved Rønne…

Hammeren Fyr – Bornholm

Hammeren Fyr – Bornholm

Fyrtårnet på Ørnebjerg på…

Bisonerne – Bornholm

Bisonerne – Bornholm

Oplev Europas største vildt…

Hullehavn – Bornholm

Hullehavn – Bornholm

Skøn strandperle ved Svaneke…

Pissebækken – Bornholm

Pissebækken – Bornholm

Danmarks 3. største vandfald…

Lilleborg – Bornholm

Lilleborg – Bornholm

Borgruinen i Almindingen –…

Kærmosen – Fugletårn – Bornholm

Kærmosen – Fugletårn –…

Kærmosen Fugletårn // –…

Haletudser på Christiansø

Haletudser på Christiansø

Naturoplevelser med Haletudser –…

Lomvier på Christiansø

Lomvier på Christiansø

Oplev Lomvier på Ertholmene…

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud En af…

Kultippen – Bornholm

Kultippen – Bornholm

Månelandskabet – Kultippen –…

Arnager Bro – Bornholm

Arnager Bro – Bornholm

– Nordeuropas længste træbro…

Randkløve Skår – Bornholm

Randkløve Skår – Bornholm

Bornholms klipper – Randkløve…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk