Svaneke Stubmølle er Bornholms ældste og største af de 3 bevarede stubmøller. I dag er møllen fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration, og fungerer ikke længere – dvs. den er en museumsmølle.

Møllen er bygget omkring 1630 og har sit navn fra H.B. Bech, der købte den i 1814. Hr. Bech byggede en møllerbolig i 1848 og indrettede et bageri i stuehuset i 1857. Møllerboligen ligger på modsatte side af vejen, da møllen blev flyttet i 1866 pga. en vejomlægning. Da møllen blev genopbygget blev den udvidet og fik mere maskineri, med bla. extra kværne.

Familien Bech ejede møllen i hele 3 generationer, frem til 1928, hvorefter driften ophørte. Foreningen Bornholm overtog efter 1928 møllen for at sikre dens bevaring. I 1975 overtog Byforeningen Svanekes Venner møllen. Siden 1970érne er krydsfod, ås og vinger samt beklædning blevet fornyet, samt igen fra 2004-2007.

Kilde: Trap Danmark – Lex.dk