Rundtidanmark-flag

Bornholm

bornholm-kort

SE HVOR
BORNHOLM
LIGGER ⇨

rundtidanmark.dk

Bornholm ligger i læ af Sydsverige.
Der er knap 40 km til nærmeste nabo i Skåne, Sandhammeren over Bornholmsgat.
Mod vest er der ca. 135 km til Møn og mod syd, ca. 100 km. til den nordtyske ø Rügen og ca. 90 km. til Polens Østersøkyst.

Bornholm er omgivet af Østersøen, som er brakvand, dvs. der er mindre salt i vandet end andre steder.

Bornholm har et areal på 588 km², og er derved lidt større end Falster.
Bornholms kystlinje er ca. 141 km – og der er 40 km mellem Dueodde i syd og Hammeren i nord.

Bornholm består en stor del af dyrket landbrugsjord og skovområder.
Omkring Dueodde i syd er der flyvesand områder, som i dag er tilplantede.

Bornholm har klipper, og grundfjeldet er tæt på overfladen, så det stikker op mange steder.

Bornholms officielle guide findes her:
Link

Færger
Bornholms linjen:
Ystad (Sverige) – Rønne
Køge – Rønne
Link

Direct ferries:
Polen (Swinoujscie) – Bornholm (Rønne)
Link

Bus
København – Rønne
– Bornholmerbussen 866
Link
– Kombardo Expressen
Link

Flyve
DAT flyver mellem København og Bornholm.
Link

Der er mange lystbådehavne rundt på Bornholm

Aarsdale Havn
Ligger mellem Svanneke og Nexø.
Link

Allinge Havn
Link

Aarsdale Havn
Link

Arnager Havn
På Bornholms sydkyst, nær lufthavnen.
Link

Boderne Havn
Ligger ca. 6 km syd for Aakirkeby.
Link

Gudhjem Havn
Link

Gudhjems nordlige havn
Nørresand Havn
Link

Hammer Havn
Ligger lidt nord for Hammerhus slotsruin.
Link

Hasle Havn
Bornholms vestkyst.
Link

Helligpeder Havn
Er placeret lidt nord for Hasle.
Link

Listed Havn
Ligger lidt nord for Svaneke.
Link

Melsted Havn
Ligger ca. 1 km syd for Gudhjem.
Link

Nexø Havn
Link

Rønne Lystbådehavn Nørrekås
Link

Rønne Sdr. Bådehavn
Link

Sandvig Havn
Link

Snogebæk Havn
Ligger mellem Nexø og Dueodde strand.
Link

Svaneke Havn
Link

Teglkås Bådehavn
Ligger ldit nord for Helligpeder havn.
Link

Tejn Havn
Ligger på Bornholms østkyst mellem Allinge og Gudhjem.
Link

Vang Havn
Link

Allinge – Sandvig
Ca. 25 km. nordøst for Rønne.
Købstad med ca. 1900 indbyggere.
Tvilling by med gamle bindingsværkshuse og hyggelige havne.
Klippeformationen Hammeren ligger nordvest for byen.

Arnager
Sydvestbornholm, 7 km fra Rønne.
Det er et fiskeleje med ca. 200 indbyggere.

Boderne
Ligger mellem Rønne og Dueodde.
Det er et fiskeleje med ca. 200 indbyggere.

Bølshavn
På østkysten, ca. 5 km nordvest for Svaneke.
Det er et fiskeleje med ca. 200 indbyggere.

Gudhjem
Ca. 25 km nordøst for Rønne.
Et fiskeleje med ca. 750 indbyggere.

Hasle
Ligger 12 km nord for Rønne.
Købstad med ca 1850 indbyggere.

Klemensker
Ligger 6 km øst for Hasle.
Stationsby med ca. 650 indbyggere.

Listed
Ligger på Østbornholm, lidt nord for Svaneke.
Det er et fiskeleje med ca. 220 indbyggere.

Nexø
Ligger på Sydøstbornholm 31 km fra Rønne.
Købstad med ca. 3600 indbyggere.

Rønne
Ligger på Vestbornholm.
Øens hovedby.
Købstad med ca. 13800 indbyggere.

Svaneke
Ligger 31 km øst for Rønne
Købstad med ca. 1100 indbyggere.

Tejn
Ligger lidt syd for Allinge.
Her bor ca. 850 indbyggere.

Vang
Ligger på Nordbornholm mellem Hasle og Sandvig.
Et fiskeleje med ca. 200 indbyggere.

Aakirkeby
Ligger på Sydbornholm, 16 km sydøst for Rønne.
Købstad med ca. 2100 indbyggere.

Årsdale
Ligger på Østbornholm mellem Svaneke og Nexø.
Det er et fiskeleje med ca. 375 indbyggere.

På Bornholm er der ALLE overnatningsmuligheder:

Shelter & Naturlejrpladser
Link

 • Camping 

 • Hytter

 • Vandrehjem

 • Bed & Breakfast

 • Sommerhuse

 • Hoteller

Ferieøen Bornholm har gjort det nemt!
Link

Der er supermarkeder i alle *stor* byerne.

Bornholmske Fødevarer
Link

Mejeriprodukter fra Bornholm
Link

Chokoloade fra Bornholm
Link

På Bornholm er der mange spisemuligheder:

 • Caféer

 • Fastfood

 • Restauranter

 • Specialiteter; is, Røgeri, Bryggeri, Pandekager, Konfekt.

 • Vejboder

Ferieøen Bornholm har gjort det nemt!
Link

Turist informationer
Rønne: Bornholms Velkomstcenter
Der er yderligere i Gudhjem, Nexø, Allinge

Natur events rundt på Bornholm
Link

Outdoor oplevelser
Link

Vandreture
Langs Bornholms kyst er der en sti man kan vandre. 
Link

Massere af andre vandreture
Link

Højlyngsstien
Link

Vandretur – Paradisbakkerne
Link

Cykelture
Cykelruter rundt på Bornholm
Link

Dagsture rundt på Bornholm
Link

Cykelrute anbefalinger af Magnus Cort (Prof. cykelrytter)
Link

Krølle Bølle cykelrute
Link

Busserne på Bornholm
Link

Badestrande
Der er massere af bademuligheder på Bornholm.
De bedste strande er Dueodde og Balkan. 
Link

Vandsport

Kite- og windsurfing
Surfing er bedst på den sydlige del af Bornholm.
Det skyldes at sandstrandene Boderne, Dueodde og Balkan.
Se evt. kitespots her:
Link

Kajak & SUP
Dette kan gøres storset overalt på Bornholm.
Link

Dykning
Bornholm er et godt dykker sted.
Især for vragdyk.
Snorkeltur er også godt.
Link

Sejlads
Man kan leje både hos Hestehave i Boderne, samt Bådfart Bornholm i Sandvig.
Baltic Yacht er også en mulighed. 
Link

Klatring
Bornholm har gode klatremuligheder. 
Link

Gudhjem Golfklub
Link

Parkgolf
Link

Fiskeri
Der er massere af fiskepladser på Bornholm.
Link

Lystfiskeri i søer
Link

Attraktioner & Forlystelser
Bla. Minigolf, Rideture, Naturpark, Sejlture, Skibakke, Rundflyvning mm.
Link

Museer
Link

Gallerier 
Link

Bornholm Kunstrunde
Link

Kirker
Bornholm er kendt for rundkirkerne.
Østerlars er den største, samt Olsker, Nyker og Nylars.
Link

Byer

Natur
Rundt på Bornholm vokser der en række planter, som det eneste sted i Danmark.
Dette er bla. den blå anemone.
På klipperne vokser der laver, som er en organisme af en svamp sammenvokset med en alge. Disse kan bla. vokse på sten og danne en bevoksning af grønt eller gulligt løv i flade skorper. 

Bornholm har også hundredevis af nattergale, som om foråret synger fra krat og småskove der er fugtige.
Af andre fugle på Bornholm kan der nævnes sortspætten, tranen og perleuglen. Sidst nævnte yngler kun på Bornholm i Danmark, og tranen yngler i de midtbornholmske moser.

Vil du fiske kan det anbefales at fiske efter havørreder langs kysten. Antallet af ørreder skyldes de bornholmske vandløb, der producerer omkring dobbelt så mange fisk som åer og bække i resten af Danmark.

Naturstyrelsen forvalter statens skove og naturarealer på Bornholm.
De står for skovdrift, naturbeskyttelse, friluftsliv og naturformidling på godt syv procent af Bornholms areal.
Dette er inklusive nogle af øens mest markante naturområder, bla. Almindingen, Hammerknuden , Slotslyngen, Rø Plantage og Blykobbe Plantage.
De vedligeholder også mange af øens fortidsminder, bla. Hammershus, Gamleborg, Lilleborg, Rispebjerg og flere helleristningsfelter.

De yder også stor hjælp omkring håndtering af invasive dyrearter og regulering af skadevoldende vildt.
Dette gøres i samarbejde med lokalenheden i Nordsjælland varetager vi opgaver inden for jagt- og vildtforvaltning.

Danmark naturfredningsforening anbefaler disse naturoplevelser på Bornholm.
Link

Skove på Bornholm
Almindingen & Paradisbakkerne
Det er Danmarks 3. største skov.
Den ligger midt på Bornholm.
Her er vandrestier, fugletårne og primitiv teltpladser.
Troldeskoven
Ligger 6 km øst for Gudhjem.
Her vokser om foråret anemoner, bla. de sjældne blegblå.

Historie
På Bornholm er der spor tilbage til oldtiden omkring kontakt til resten af Danmark og skåne. 
Dettevides pga. der er fundet helleristninger indhugget i klippeflader.
Helleristningerne har haft en kultisk betydning og forestiller bla. mennesker, fodspor og skibe.

Der er fund som bevidner om at befolkningen på øen har jagtet urokser.
Der er flere fund af flinteredskaber rundtom på øen. 
Fra bronzealderen kendes flere bautasten, bla. Louisenlund ved Gryet der rummer den største samling. 
Bornholm er også det eneste sted i Danmark, hvor der findes helleristninger.
Et af de største områder findes på Madsebakke på den nordvestlige del af øen.
Bornholm er det sted i Danmark, hvor der kendes flest bautastene.
Der findes over 1.000 på øen. 
Der er også grave og røser.

Alle dage har Bornholm haft en central placering i Østersøen omkring handel, men også til røveriske overfald.
Rundt på Bornholm blev der lavet tilflugtsborge (fæstninge) af den grund, da angrebene kom fra havet.
Af den grund havde Bornholms 4 rundkirker også en forsvarsfunktion.

Den første fæstning på Bornholm var Gamleborg, der stammer fra omkring 750.
Det er den ældst kendte stenbygning på øen.
Særligt området omkring Østerlars synes at have været vigtigt i vikingetiden.
Man har gjort fund af flere grave med rige gravgaver.
Den engelske handelsrejsende Wulfstan af Hedeby beretter at Bornholm havde sin egen konge. 
Det er muligt at denne konge har hersket over øen fra Gamleborg. 
Øen har et stort antal skattefund fra vikingetiden, heriblandt møntskatten fra Ibsker, og langt størstedelen er udstillet på Nationalmuseet i København.

I 960’erne fik Harald Blåtand (940-986) for første gang samlet landet og kristnet befolkningen.
Han benyttede også Gamleborg, ligesom Knud den Hellige (1080-1086) gjorde.

Bornholm har mange runesten, men en stor del af dem er ikke rejst af hedenske vikinger men derimod af kristne, hvilket er atypisk for runesten.

Fæstningen Hammershus blev grundlagt i middelalderen (12-tallet).
I dag ligger den som en ruin.
Danmark blev formet af mindre kongedømmer.
Administrativt var øen en del af Skåne, og blev underlagt Skånske Lov, som blev nedskrevet i 1200-tallet.
Denne kontrol førte til mange krige mellem, da der ikke var helt enighed mellem bispesædet i Lund og den danske konge.

Omkring år 1100 blev Gamleborg erstattet af Lilleborg. 
I 1149 accepterede kongen at overføre tre af øens fire herreder til ærkebiskoppen i Lund.
Opførslen af Hammershus Hammerknuden på den nordvestlige del af øen er blevet tilskrevet Anders Sunesen, der var biskop i Lund omkring år 1259. 
Nyere forskning tyder dog på, at borgen også kan være opført af Jens Grand, der var biskop fra 1289-1302 og at den således først har stået færdig i slutningen af 1200-tallet. 
En kampagne af kongen i 1259 erobrede resten af øen, inklusive Lilleborg, og øens status fortsatte som en disput i de følgende 200 år.

I 1522 endte det kirkelige herredømme på Bornholm, og kongen krævede Hammershus tilbage.
I 1525 blev Bornholm pantsat til Lübeck for 50 år.

Svenske tropper erobrede Bornholm i 1645, men tilbagegav øen til Danmark i de følgende fredsforhandlinger. Efter Svenskekrigene i 1658 måtte Danmark afstå Bornholm til Sverige under Freden i Roskilde sammen med Skåne, Bohuslän og Trøndelag, der herefter blev besat af svenske tropper.

I 1658 efter Roskildefreden blev Bornholm svensk, men en gruppe bornholmere gjorde oprør. Svenskerne blev nedkæmpet og derved blev øen erobret tilbage til Frederik d. 3.

Bornholm har siden været dansk, hvilket blev bekræftet i 1660 ved Freden i København.
Samme år blev Corfitz Ulfeldt og Leonora Christina Ulfeldt sat i fængsel i Manteltårnet på Hammershus fæstning.

I 1672 blev Bornholms Milits dannet.
I 1684 grundlagde Christian 5. en fæstning på Christiansø, som Anthony Coucheron fik til opgave at opføre.
Han blev den første kommandant på Ertholmene. Lilletårn blev opført i 1685.

Hammershus fungerede som fæstning frem til 1743, hvor den blev forladt og opgivet som fæstning.
Borgn var der forfaldet kraftigt, og forældet i fht. udviklingen af kanoner. Disse kunne med relativt lille kaliber forurette stor skade på en teglstensborg som Hammerhus.
Man brugte efterfølgende Hammershus som stenbrud, og mange sten findes derfor i huse og andre bygninger omkring på øen. I 1700-tallet begyndte man så småt at udnytte mineralerne på øen. Allerede i 1754 begyndte man at bryde sandsten på øen.
I 1800-tallet startede man på at bryde granit.

I 1808 blev Christiansø angrebet af den britiske flåde under Englandskrigene. Syv mennesker døde under bombardementet, og 10 blev såret. Hammershus blev fredet i 1822.

Fra omkring 1800 og de følgende 80 år frem blev øens befolkning fordoblet fra ca. 20.000 til omkring 40.000 indbyggere. Svenskere, særligt fra Småland og Skåne, emigrerede til Bornholm i slutningen af 1800-tallet, i jagten på arbejde og bedre muligheder. De færreste af emigranterne blev dog boende på øen.

Man begyndte i 1700-tallet at bryde sten på Bornholm.
Under englandskrigene i starten af 1800-tallet blev Christiansø angrebet af den britiske flåde.
I 1800-tallet blev øens befolkning omtrent fordoblet.

Under besættelsen blev Bornholm befriet som den sidste, idet Sovjetunionen og ikke de britiske tropper kom til øen først.
Da den tyske besættelsesmagt ikke overgav sig bombarderede sovjetiske fly Rønne og Nexø. Først i april 1946 forlod det sovjetiske militær øen.

2. verdenskrig
Som resten af Danmark blev Bornholm besat af Tyskland i april 1940.
Bornholm var et udsigtspunkt og som et sted for aflytning af radioer som en del af Østfronten under 2. verdenskrig.
Bornholms centrale beliggenhed i Østersøen gjorde, at det var en *natur fæstning*.
Der blev adskillige steder lavet kystsikring med beton under krigen.
Dette var for at beskytte mod landsætning, og der blev bygget flere store batterier med stor rækkevidde.
Heldigvis blev ingen af dem blev brugt, og der blev kun affyret ét enkelt skud fra Bornholm under hele besættelsen.
Resterne fra besættelsen er senere gået i forfald, og i dag er de mest en række historiske kuriositeter. 
I august 1943 ramte et V1-missil Bornholm under en test.

Sovjetisk besættelse (1945–1946)
Bornholms tyske kommandant nægtede i 1945 at overgive sig til russerne.
Derfor blev Bornholm bombet i Rønne og Nexø fra luften.
Byerne blev evakueret, og mennesketabene blev begrænset til 10 omkomne.
Dog mistede et ukendt antal tyskere og flygtninge livet.
Stortset alle huse i Nexø blev beskadiget, og kun 400 ud af 3400 var ubeskadiget i Rønne.
Derefter overgav tyskerne sig til russerne – den Røde Hær.
De forlod først Bornholm d. 5. april 1946.

På Bornholm ligger gårdene spredt, og her er ingen traditionelle landsbyer.
Der er heller ingen herregårde.

Sproget
Det siges at bornholmerne synger, eller at det er en blød accent, da dialekten er uden stød, som rigsdansk ellers har.

Bornholms navn
Bornholms oldnordiske navn er Borgundarholm.
Det er formodentligt sammensat af borg og holm, da det er en ø, der rejser sig højt fra havet. 
Øens andre navne har været kendt under er Burgendaland (800-tallet), Hulmo / HolmusBurgundehulm (1145) og Borghandæholm (1300-tallet). Den oldengelske oversættelse som Orosius brugte Burgenda land. 
Nogle lærde har antaget at burgunderne blev opkaldt efter Bornholm; burgunderne var et germansk folkefærd, som rejste da det Vestromerske rige kollapsede, og flyttede og navngav Bourgogne i Frankrig.

- Fotos fra Bornholm -

Domen i Allinge

Domen i Allinge

– Domen i…

Rønne

Rønne

– Rønne –…

Østersøen

Østersøen

– Østersøen –…

Salthammer Odde

Salthammer Odde

– Salthammer Odde…

Allinge

Allinge

Allinge er stortset…

Årsdale – Bornholm

Årsdale – Bornholm

En smuk vandmølle…

Fugletårn Ølene

Fugletårn Ølene

Ølene & Ølene…

Rubinsøen – Bornholm

Rubinsøen – Bornholm

Rubinsøen på Bornholm…

Gråmyr & Gudhjem Plantage

Gråmyr & Gudhjem Plantage

Det grønne omkring…

Peter Bonnéns bro | DGI – broen

Peter Bonnéns bro |…

Vanggranitbrud – DGI…

Vang Vandmølle

Vang Vandmølle

En smuk vandmølle…

Louisenlund – Bornholm

Louisenlund – Bornholm

Bornholms næststørste samling…

Skibs- og Havnesmedie / Rønne

Skibs- og Havnesmedie /…

Havnesmedjen ved Rønne…

Rønne H (Hovedbanegård)

Rønne H (Hovedbanegård)

De Bornholmske Jernbaners…

Allinge Kapel

Allinge Kapel

Annekskirkegården // –…

Kunst på mur i Gudhjem

Kunst på mur i…

Motivet viser en…

Stormflod oktober 2023

Stormflod oktober 2023

Værste stormflod over…

Folkemødet

Folkemødet

En årlig politisk…

Allinge Kirke

Allinge Kirke

Bornholms nordligste kirke…

Galløkken Strand

Galløkken Strand

Stranden 1 km.…

Næs Strand

Næs Strand

Meget børnevenlig strand…

Helligdomsklipperne

Helligdomsklipperne

Vandretur med smuk…

Dannebrog på Hammeren

Dannebrog på Hammeren

Splitflaget – Dannebrog…

Gudhjem – Danmarks eneste bjergby

Gudhjem – Danmarks eneste…

Danmarks eneste bjergby…

Tejn Havn

Tejn Havn

Holbæk Golfklub –…

Svaneke Stubmølle

Svaneke Stubmølle

Bornholms ældste stubmølle…

De sorte huse ved Sorthat Odde

De sorte huse ved…

Vestkystens sorte fine…

Ruts Kirke

Ruts Kirke

Højest beliggende kirke…

Farverigt hus i Aakirkeby

Farverigt hus i Aakirkeby

Endnu et Regnbuehus…

Salomons Kapel

Salomons Kapel

Stedet for fiskerne…

Melsted Mølle

Melsted Mølle

Skulptur ved Den…

Nexø Jollehavn

Nexø Jollehavn

Havn der oser…

Bornholms klipper

Bornholms klipper

Danmarks eneste sted…

Sandvig Havn

Sandvig Havn

Fine røde havne…

Snogebæk

Snogebæk

Byen med en…

Rokkestenen i Paradisbakkerne

Rokkestenen i Paradisbakkerne

Bornholms største Rokkesten…

Balka Havn

Balka Havn

Den lille hav…

Hammerodde Fyr

Hammerodde Fyr

Fyrtårnet på Bornholms…

Hammerhavn

Hammerhavn

Havnen der tidligere…

Rapsmarker

Rapsmarker

De smukke gule…

De smukke Anemoner

De smukke Anemoner

Blomsten der præger…

Rønnes smukke Sankt Nicolai Kirke

Rønnes smukke Sankt Nicolai…

Rønnes smukke vartegn…

Rønnes hvide fyr

Rønnes hvide fyr

Det smukke hvide…

Gudhjem Kirke

Gudhjem Kirke

Kirken der er…

Ramsløg på Bornholm

Ramsløg på Bornholm

Ramsløg på Bornholm…

Døndalen – Bornholm

Døndalen – Bornholm

– Døndalen //…

Hammershus

Hammershus

Borgruinen på toppen…

Troldskoven & Jættestuen ved Gudhjem

Troldskoven & Jættestuen ved…

Troldskoven med Skibssætning…

Hasle Havnebad

Hasle Havnebad

Hop i havnen…

Gudhjem Havn

Gudhjem Havn

Sydlandsk stemning i…

Gudhjem Mølle

Gudhjem Mølle

Danmarks største vindmølle…

Bokul – Gudhjem

Bokul – Gudhjem

– Nyd udsigten…

Vige Havn Bornholm

Vige Havn Bornholm

Lille idyllisk havn…

Sose Odde – Bornholm

Sose Odde – Bornholm

Idyl på Bornholms…

Svaneke Fyr – Bornholm

Svaneke Fyr – Bornholm

På Sandkås Odde…

Melsted – Bornholm

Melsted – Bornholm

Landsbyen syd for…

Bådsted Havn – Bornholm

Bådsted Havn – Bornholm

Havnen mellem klipper…

Boderne Havn – Bornholm

Boderne Havn – Bornholm

Maleriske Fiskerhytter –…

Dueodde Fyr – Bornholm

Dueodde Fyr – Bornholm

Oplev Nordeuropas højeste…

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Bornholms største rundkirke…

Rytterknægten – Bornholm

Rytterknægten – Bornholm

Bornholms højeste punkt…

Hammeren Fyr – Bornholm

Hammeren Fyr – Bornholm

Fyrtårnet på Ørnebjerg…

Bisonerne – Bornholm

Bisonerne – Bornholm

Oplev Europas største…

Hullehavn – Bornholm

Hullehavn – Bornholm

Skøn strandperle ved…

Pissebækken – Bornholm

Pissebækken – Bornholm

Danmarks 3. største…

Lilleborg – Bornholm

Lilleborg – Bornholm

Borgruinen i Almindingen…

Kærmosen – Fugletårn – Bornholm

Kærmosen – Fugletårn –…

Kærmosen Fugletårn //…

Haletudser på Christiansø

Haletudser på Christiansø

Naturoplevelser med Haletudser…

Lomvier på Christiansø

Lomvier på Christiansø

Oplev Lomvier på…

Kultippen – Bornholm

Kultippen – Bornholm

Månelandskabet – Kultippen…

Arnager Bro – Bornholm

Arnager Bro – Bornholm

– Nordeuropas længste…

Randkløve Skår – Bornholm

Randkløve Skår – Bornholm

Bornholms klipper –…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk