Gå tørskoet igennem Ekkodalen//

- Plankebro i Ekkodalen -

Fakta om Ekkodalen

  • Ekkodalen er blevet forlænget med et nyt stort område med moser, skov og landbrugsjord.

  • Dette område er nu tilgængeligt via Naturstyrelsen familie- og handicapvenlige stier, samt opført en plankebro. Derved kan man gå tørskoet igennem de vådeste områder året rundt.

  • Plankestien åbnede i efteråret 2020

  • Ekkodalen – en del af Bornholms længste sprækkedal

ekkodalens-plankebro
Ekkodalens plankebro

Hvor er Ekkodalen?

Sprækkedalen Ekkodalen ligger i Almindingen på Bornholm.
Det er øens største sprækkedal, og strækker den sig ca. 2 km gennem Almindingen.
Der er mange vandrestier i Ekkodalen og i hele Almindingen.
Bla. kan man støde på Almindingens bisonokser ved Chr. Xs vej.

Parkerings plads til en tur i Ekkodalen, adressen:
Ekkodalsvejen 5. Aakirkeby.
Det er også her 
H.C. Ørsteds Kilde ligger. 

Hvad er en sprækkedal?

En sprækkedal på bornholm er en stor *spalte* ned i urfjeldet.
På Bornholm er der ca. 70 sprækkedale.
En sprækkedal er opstået pga. enorme spændinger i undergrunden, hvorpå det har fået grundfjeldet til at slå revner.
Istidens gletsjeres smeltevand har borteroderet jord og fjeld, hvorpå der er opstået en kløft.

Efter danske forhold ligger Bornholm højt over havet.
Derfor er der stadig meget *tryk* på regnvejrsvandet og smeltevandet, når det skal på sin tur ned mod Østersøen.
Derfor bortskylles der stadig en masse jord og sten fra sprækkedalene. 

Danmarks største vandfald Døndalen findes på Bornholm.
Bornholmerne siger at det *dønnar*, når vandet brager ned over klipperne.
Derfra har det fået navnet, Døndalen.

Hvor er Ekkoet?

Skal du råde *Hvad drikker Møller?* i Ekkodalen skal du tage til H.C. Ørsteds Kilde.
Den ligger omkring 20 m til venstre ad stien ved indgangen til Ekkodalen.

Et Ekko er fænomenet, lyd der kastes tilbage, når den rammer en hård flade.
Altså også betegnelsen for den tilbagekastede lyd.

Navnet stammer fra den græske oreade Echo.

Hvad er Styrtebakkerne?

 Ekkodalens stejle klipper langs den ene side kaldes *Styrtebakkerne* – oprindelig *Stortebakkerne*.
Disse udtryk er bornholmsk for en brat lodret klippevæg.

Navnet kommer måske fra en tid, hvor man ofrede mennesker ved at styrte dem ned fra toppen af klippen!

ekkodalen
ekkodalen
ekkodalen

Plankestien / broen / boardwalk

Denne løber mellem Jægerhuset og trappen over den våde del af Ekkodalen
Stien, hvor plankestien er, er markeret med røde piktogrammer.
Den røde sti er på gode stier og skovveje.
Stien er egnet til klapvogne og kan gås af de fleste

Højlyngsstien

Dette er en vandrerute, hen over det centrale Bornholm.
Den er på i alt 67 km.
Stien er afmærket mellem Sandlinien på Hammeren gennem den centrale del af øen, deraf navnet, til Aarsdale.
Denne sti er lavet for at skabe et rekreativ og naturmæssig sammenhæng i det bornholmske indland.

ekkodalen-vandreture
ekkodalen-skilte

Vandreture i Almindingen

Fra Ekkodalen til Rytterknægten
Turen starter ved Parkerings pladsen ved Ekkodalen, som man lige kan kigge lidt nærmere på, hvis man har lyst.
Derfra går man tilbage ad stien og fortsætter ad stien og Rågelundsvej. Derefter kommer man til Rytterknægten, hvor Kongemindet står på toppen.
Vandreturen er ca. 4 km.

Lilleborg og Rokkestenen
Start og slut ved Christianshøjkroen i Almindingen.
Her følger man de gule mærker rundt.
Turen er på gode skovveje.
Vandreturen er ca. 4 km.

Smukke søer og Gamleborg
Start og slut er ved parkerings pladsen ved 14 km stenen på landevejen mellem Svaneke og Rønne.
Start fx. med at kigge mod syd og gå til venstre. Så kommer du først til den Græssøen med både bænk og udsigt. Senere på ruten kommer du til Gamleborg. (Bornholms hovedfæstning i Vikingetiden). 
Herfra går turen tilbage ad samme vej, som du kom. Derefter fortsættes til venstre mod Dyresøen og Borgesøen, der også var et led i forsvaret af Lilleborg. 
Vandreturen er ca. 5 km.

Arboretet
Denne vandretur kan startes ved parkerings pladsen ved Arboretet, Segenvej 37.
Det 4-5 ha store område er en mangfoldighed af træer, buske, græsplæner og en del små søer.
Arboretet blev anlagt af skovfoged A.F.Valdemar Seier i 1932. Han var skovfoged på Segenhus i årene fra 1916-1946.
Følg den afmærkede sti.
Vandreturen er ca. 4 km.

Højlyngsstien
Dette er en 67 km vandrerute tværs over Bornholm.
Denne kommer bla. gennem Almindingen.

Kongens Borge – Rødrute
Vandreturen kan startes ved Lilleborg eller Christianshøj.
Turen bringer dig bla. forbi kongemagtens to borge på Bornholm, Lilleborg og Gamleborg mm.

Andre oplevelser / seværdigheder i Almindingen

Bisonokser & Svinemosen

Bisonerne
I Almindingen lever der europæiske bisonokser, der også kaldes visenter.
Dyrene lever på et indhegnet område på ca. 200 ha.

Bisonflokken ankom i 2012. Det var seks køer og en tyr, som kom fra Polen i juni 2012.Året efter kom den første kalv til verden, og siden da har flokken vokset hvert år.
Bisonerne har udfyldt en plads i naturen der var ledig. Dette skyldes at Bornholm ikke har store dyr som, fx. kronhjorte, vildsvin og bævere, der normalt skaber lysåbne områder i skoven med deres adfærd.
Bisonerne påvirker skoven og sikrer både en skov med forskellige træer, som også varierer i alder og størrelse. Dette skal områder med naturtyper, som er hjemsted for en mængde både urter og insektarter, som ellers ikke ville overleve.
Bisonerne er med i et bevaringsprojekt for den europæiske bison. Denne art var stortset udryddet efter 1. verdenskrig. Heldigvis var der 54 dyr i fangenskab. Antallet er nu blevet til over 4000, hvoraf Bornholm bisonerne tælles med.
Dyrene er normalt ikke farlige, men hold venligst en afstand på mindst 100 m. afstand, for at undgå farlige situationer. Især pas på de bisonkøer med nyfødte kalve, de har et væsentligt højere aggresionsniveau end normalt. Derfor skal besøgende holde sig på de asfalterede og grusbelagte stier og de markerede ruter. Hunde skal være i snor.
Man må gerne køre sin bil ind i bisonskoven, da der er færiste i begge ender af Chr. X’s vej.

svinemosen-almindingen-bornholm
Udsigten fra fugletårnet ved Svinemosen i Almindingen

Svinemosen
Inde i Bisonindhegningen er Svinemose. Det er en fin fuglelokalitet hvor der bla. er ynglende traner.
Der er et fugletårn hvor vejen når frem til mosen. Denne hedder: Prinsgemalens Vej. Her er opsat to bænke med udsigt over mosen, som hedder Prinsgemalens bænke. Grunden er at Prins Henrik i over 40 år har besøgt Bornholm til forårets bukkejagt, og han er særlig glad for netop Svinemosen.

Rokkestenen & Munken

Rokkestenen er en stor vandreblok som blev efterladt af isen for cirka 10.000 år siden.
Et sagn siger at den hviler på en diamant, hvilket gør, den kan rokke.
Munken er den anden store vandreblok på Rokkestensvejen – den kan IKKE rokke.

Omkring Rokkestenen findes et område med flere smukke skovsøer. Af dem er bla. de klarvandede Kohullet og Puggekullekær.
Puggen i Puggekullekær er oprindeligt formentlig en puge, der betyder trold på Bornholmsk.
Kulle er en bakke eller en flad klippe.
Puggekullekær betyder derved noget alla *kæret ved troldebakken*.

rokkestenen-bornholm
Rokkestenen i Almindingen

Lilleborg

Oppe på en høj klippeknude ligger Lilleborg på Bornholm.
Lilleborg der er en borgruin ligger i Almindingen på Bornholm.
Den er stortset kun bygget af kampesten og ligger på en 16 m. høj klippeknude. Den er omgivet af en nu delvis udtørrede Borresø.
Lilleborg havde en svær mur, som er de rester der ses nu – samt tårnets nederste del og fundamenter af andre bygninger.

Dengang Lilleborg blev bygget var klippen den er bygget på, omgivet af vand og moser til alle sider.
Den var kun landfast via en enkelt adgangsvej fra øst.
Lilleborg var til forskel for Gamleborg lettere at forsvare, hvilket gjorde der ikke krævedes så stort et mandskab.

Tilbage i 1149 afgav Kong Svend Grathe (1146-57) størstedelen af Bornholm til kirken.
Tre af Bornholms fire herreder overgik til ærkebispen i Lund og kongens indflydelse og besiddelser begrænsede sig herefter til vestdelen af øen med Rønne herred. Dette var grundlaget for etableringen af ærkebispesædets store borg Hammershus fra start 1200-tallet.
Dette er formentlig grunden til overflytningen af kongens borg fra Gamleborg til Lilleborg.

Gamleborg var meget større end Lilleborg. Lilleborgs areal var på ca. 2600 m2, dvs. ca 10% af Gamleborg.
I 1820-22, 1887-1928 og igen i 1954-57 har man fundet mange spændende fund fra arkæologiske udgravninger.

lilleborg-mosen-bornholm
Vandet omkring Lilleborg

Den solide ringmur langs Lilleborg var kun i brug i ca. 100 år.
I 1259 blev Lilleborg indtaget og afbrændt, som et resultat af magtkampen mellem kongemagten og kirken.

I dag kan du se resterne af Lilleborgs ringmur, den nederste del af tårnet samt fundamenter af andre bygninger.

Rytterknægten – Højestepunkt på Bornholm

Rytterknægten er med sine 162 m over havets overflade Bornholms højeste punkt.
Rytterknægten er et Stentårn, der blev bygget i 1856. Det blev bygget til minde om Frederik VII og grevinde Danners besøg nogle år inden.
Begge deltog i indvielsen af tårnet, hvor det fik navnet Kongemindet.
Tårnet blev forhøjet med et stålstillads i 1899, da skoven voksede og tog udsigten. Derved blev stentårnet 184 m over havet overflade, hvor de to tårne er 22 m.
På klare dage, kan man se det meste af Bornholm, Ertholmene og Skåne deroppefra.
Tårnet bruges om foråret til ornitologiske observationer.
 Ved Rytteknægten er der opsat et Mindesmærke. Dette blev betalt af penge indsamlet hos befolkningen.
Rytterknægten er tegnet af arkitekt Gottlieb Bindesbøll, hvis hovedværk er Thorvaldsens Museum i København.
Det extra opsatte ståltårn er tegnet af hans søn Thorvald Bindesbøll.

rytterknaegten-staalstillads-bornholm
Stålstilladset på Rytterknægten

Rokkestenen & Munken

Rokkestenen er en stor vandreblok som blev efterladt af isen for cirka 10.000 år siden.
Et sagn siger at den hviler på en diamant, hvilket gør, den kan rokke.
Munken er den anden store vandreblok på Rokkestensvejen – den kan IKKE rokke.

Omkring Rokkestenen findes et område med flere smukke skovsøer. Af dem er bla. de klarvandede Kohullet og Puggekullekær.
Puggen i Puggekullekær er oprindeligt formentlig en puge, der betyder trold på Bornholmsk.
Kulle er en bakke eller en flad klippe.
Puggekullekær betyder derved noget alla *kæret ved troldebakken*.

rokkestenen-bornholm
Rokkestenen i Almindingen

Få masser af info om Bornholm her:
– Transport
– Overnatning
– Lystbådehavnen
– Aktiviteter & Praktiske ting
– Natur, Kultur & Historie
– Rejseberetning

bornholm-klipper
Klipper på Bornholm

Christiansø færgen sejler fra Gudhjem.

Øgruppen Ertholmene består af 2 beboede øer, Christiansø & Frederiksø, samt ubeboede småøer og klippeskær. Øgruppe ca 20 km nordøst for Bornholm i Østersøen. Færgen sejler fra Gudhjem til Christiansø og tager ca. 1 time. Ertholmene har et areal på 0,39 km², ca 84 beboere og sorterer under Forsvarsministeret. Øerne er bilfrie.

christiansoe
Lille Tårn på Frederiksø

- Andre oplevelser på Bornholm -

Domen i Allinge

Domen i Allinge

– Domen i Allinge…

Rønne

Rønne

– Rønne – –…

Østersøen

Østersøen

– Østersøen – –…

Bro ved Folkemødet i Kampeløkke Havn

Bro ved Folkemødet i…

– Den flotte bro,…

Salthammer Odde

Salthammer Odde

– Salthammer Odde –…

Snogebæk Havn / Ø-Havn

Snogebæk Havn / Ø-Havn

Byen med en Havne-Ø…

Allinge

Allinge

Allinge er stortset vokset…

Årsdale – Bornholm

Årsdale – Bornholm

En smuk vandmølle fra…

Mindesten for Vangs stenhuggere

Mindesten for Vangs stenhuggere

Sten skulpturer ved Vang…

Fugletårn Ølene

Fugletårn Ølene

Ølene & Ølene fugletårn…

Rubinsøen – Bornholm

Rubinsøen – Bornholm

Rubinsøen på Bornholm //…

Figentræer på Bornholm

Figentræer på Bornholm

De smukke Figen Bornholm…

Gråmyr & Gudhjem Plantage

Gråmyr & Gudhjem Plantage

Det grønne omkring Gudhjem…

Stammershalle Badehotel

Stammershalle Badehotel

Det smukke gule hotel…

Peter Bonnéns bro | DGI – broen

Peter Bonnéns bro |…

Vanggranitbrud – DGI –…

Vang Vandmølle

Vang Vandmølle

En smuk vandmølle fra…

Louisenlund – Bornholm

Louisenlund – Bornholm

Bornholms næststørste samling af…

Skibs- og Havnesmedie / Rønne

Skibs- og Havnesmedie /…

Havnesmedjen ved Rønne Havn…

Rønne H (Hovedbanegård)

Rønne H (Hovedbanegård)

De Bornholmske Jernbaners Hovedbanegård…

Allinge Kapel

Allinge Kapel

Annekskirkegården // – Allinge…

Kunst på mur i Gudhjem

Kunst på mur i…

Motivet viser en masse…

Stormflod oktober 2023

Stormflod oktober 2023

Værste stormflod over Danmark…

Folkemødet

Folkemødet

En årlig politisk festival…

Allinge Kirke

Allinge Kirke

Bornholms nordligste kirke –…

Galløkken Strand

Galløkken Strand

Stranden 1 km. syd…

Næs Strand

Næs Strand

Meget børnevenlig strand på…

Helligdomsklipperne

Helligdomsklipperne

Vandretur med smuk udsigt…

Dannebrog på Hammeren

Dannebrog på Hammeren

Splitflaget – Dannebrog flaget…

Gudhjem – Danmarks eneste bjergby

Gudhjem – Danmarks eneste…

Danmarks eneste bjergby –…

Tejn Havn

Tejn Havn

Holbæk Golfklub – Tejn…

Gåtur fra Hammerhavn til Hammershus Ruin

Gåtur fra Hammerhavn til…

Vandretur med smuk udsigt…

Svaneke Stubmølle

Svaneke Stubmølle

Bornholms ældste stubmølle –…

De sorte huse ved Sorthat Odde

De sorte huse ved…

Vestkystens sorte fine fiskeskure…

Ruts Kirke

Ruts Kirke

Højest beliggende kirke på…

Farverigt hus i Aakirkeby

Farverigt hus i Aakirkeby

Endnu et Regnbuehus på…

Salomons Kapel

Salomons Kapel

Stedet for fiskerne velsignede…

Østermarie Kirke & kirkeruin

Østermarie Kirke & kirkeruin

Ruinen stammer helt tilbage…

Melsted Mølle

Melsted Mølle

Skulptur ved Den Gule…

Nexø Jollehavn

Nexø Jollehavn

Havn der oser af…

Bornholms klipper

Bornholms klipper

Danmarks eneste sted med…

Sandvig Havn

Sandvig Havn

Fine røde havne huse…

Snogebæk

Snogebæk

Byen med en Havne…

Rokkestenen i Paradisbakkerne

Rokkestenen i Paradisbakkerne

Bornholms største Rokkesten –…

Balka Havn

Balka Havn

Den lille hav nord…

Hammerodde Fyr

Hammerodde Fyr

Fyrtårnet på Bornholms nordspids…

Hammerhavn

Hammerhavn

Havnen der tidligere udskibede…

Rapsmarker

Rapsmarker

De smukke gule marker…

De smukke Anemoner

De smukke Anemoner

Blomsten der præger skovbunden…

Rønnes smukke Sankt Nicolai Kirke

Rønnes smukke Sankt Nicolai…

Rønnes smukke vartegn //…

Rønnes hvide fyr

Rønnes hvide fyr

Det smukke hvide fyr…

Gudhjem Kirke

Gudhjem Kirke

Kirken der er hævet…

Balka Strand på Bornholm

Balka Strand på Bornholm

– En af Danmarks…

Bestig Røverborgen ved Gudhjem

Bestig Røverborgen ved Gudhjem

– Røverborgen // Sjove…

Kamelhovederne & Løvehovederne på Bornholm

Kamelhovederne & Løvehovederne på…

Klipperne der ligner dyrehoveder…

Ramsløg på Bornholm

Ramsløg på Bornholm

Ramsløg på Bornholm –…

Døndalen – Bornholm

Døndalen – Bornholm

– Døndalen // Bornholm…

Hammershus

Hammershus

Borgruinen på toppen af…

Opalsøen & Hammersø

Opalsøen & Hammersø

De to søer på…

Troldskoven & Jættestuen ved Gudhjem

Troldskoven & Jættestuen ved…

Troldskoven med Skibssætning &…

Hasle Havnebad

Hasle Havnebad

Hop i havnen til…

Gudhjem Havn

Gudhjem Havn

Sydlandsk stemning i havnen…

Gudhjem Mølle

Gudhjem Mølle

Danmarks største vindmølle –…

Bokul – Gudhjem

Bokul – Gudhjem

– Nyd udsigten over…

Nørresand Havn – Bornholm

Nørresand Havn – Bornholm

– Nørresand | Norresan…

Erichsens Gård – Rønne Museum

Erichsens Gård – Rønne…

Bornholm Museum – Erichsens…

Serpentinervejen – Bornholm

Serpentinervejen – Bornholm

Siksak vejen ved Gudhjem…

Vige Havn Bornholm

Vige Havn Bornholm

Lille idyllisk havn –…

Sose Odde – Bornholm

Sose Odde – Bornholm

Idyl på Bornholms sydkyst…

Svaneke Fyr – Bornholm

Svaneke Fyr – Bornholm

På Sandkås Odde står…

Møllers Trappe – Bornholm

Møllers Trappe – Bornholm

I Gudhjems sydlige del…

Melsted – Bornholm

Melsted – Bornholm

Landsbyen syd for Gudhjem…

Bådsted Havn – Bornholm

Bådsted Havn – Bornholm

Havnen mellem klipper //…

Boderne Havn – Bornholm

Boderne Havn – Bornholm

Maleriske Fiskerhytter – Boderne…

Dueodde Fyr – Bornholm

Dueodde Fyr – Bornholm

Oplev Nordeuropas højeste fyr…

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Gå tørskoet igennem Ekkodalen//…

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Bornholms største rundkirke –…

Dueodde Strand – Bornholm

Dueodde Strand – Bornholm

Oplev en af Europas…

Rytterknægten – Bornholm

Rytterknægten – Bornholm

Bornholms højeste punkt –…

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Granit bruddet ved Rønne…

Hammeren Fyr – Bornholm

Hammeren Fyr – Bornholm

Fyrtårnet på Ørnebjerg på…

Bisonerne – Bornholm

Bisonerne – Bornholm

Oplev Europas største vildt…

Hullehavn – Bornholm

Hullehavn – Bornholm

Skøn strandperle ved Svaneke…

Pissebækken – Bornholm

Pissebækken – Bornholm

Danmarks 3. største vandfald…

Lilleborg – Bornholm

Lilleborg – Bornholm

Borgruinen i Almindingen –…

Kærmosen – Fugletårn – Bornholm

Kærmosen – Fugletårn –…

Kærmosen Fugletårn // –…

Haletudser på Christiansø

Haletudser på Christiansø

Naturoplevelser med Haletudser –…

Lomvier på Christiansø

Lomvier på Christiansø

Oplev Lomvier på Ertholmene…

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud En af…

Kultippen – Bornholm

Kultippen – Bornholm

Månelandskabet – Kultippen –…

Arnager Bro – Bornholm

Arnager Bro – Bornholm

– Nordeuropas længste træbro…

Randkløve Skår – Bornholm

Randkløve Skår – Bornholm

Bornholms klipper – Randkløve…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk