Gå tørskoet igennem Ekkodalen

Plankebro i Ekkodalen

Fakta om Ekkodalens plankebro

  • Ekkodalen er blevet forlænget med et nyt stort område med moser, skov og landbrugsjord.

  • Dette område er nu tilgængeligt via Naturstyrelsen familie- og handicapvenlige stier, samt opført en plankebro. Derved kan man gå tørskoet igennem de vådeste områder året rundt.

  • Plankestien åbnede i efteråret 2020

  • Ekkodalen – en del af Bornholms længste sprækkedal

ekkodalens-plankebro
Ekkodalens plankebro

Hvor er Ekkodalen?

Sprækkedalen Ekkodalen ligger i Almindingen på Bornholm.
Det er øens største sprækkedal, og strækker den sig ca. 2 km gennem Almindingen.
Der er mange vandrestier i Ekkodalen og i hele Almindingen.
Bla. kan man støde på Almindingens bisonokser ved Chr. Xs vej.

Parkerings plads til en tur i Ekkodalen, adressen:
Ekkodalsvejen 5. Aakirkeby.
Det er også her 
H.C. Ørsteds Kilde ligger. 

Hvad er en sprækkedal?

En sprækkedal på bornholm er en stor *spalte* ned i urfjeldet.
På Bornholm er der ca. 70 sprækkedale.
En sprækkedal er opstået pga. enorme spændinger i undergrunden, hvorpå det har fået grundfjeldet til at slå revner.
Istidens gletsjeres smeltevand har borteroderet jord og fjeld, hvorpå der er opstået en kløft.

Efter danske forhold ligger Bornholm højt over havet.
Derfor er der stadig meget *tryk* på regnvejrsvandet og smeltevandet, når det skal på sin tur ned mod Østersøen.
Derfor bortskylles der stadig en masse jord og sten fra sprækkedalene. 

Danmarks største vandfald Døndalen findes på Bornholm.
Bornholmerne siger at det *dønnar*, når vandet brager ned over klipperne.
Derfra har det fået navnet, Døndalen.

Hvor er Ekkoet?

Skal du råde *Hvad drikker Møller?* i Ekkodalen skal du tage til H.C. Ørsteds Kilde.
Den ligger omkring 20 m til venstre ad stien ved indgangen til Ekkodalen.

Et Ekko er fænomenet, lyd der kastes tilbage, når den rammer en hård flade.
Altså også betegnelsen for den tilbagekastede lyd.

Navnet stammer fra den græske oreade Echo.

Hvad er Styrtebakkerne?

 Ekkodalens stejle klipper langs den ene side kaldes *Styrtebakkerne* – oprindelig *Stortebakkerne*.
Disse udtryk er bornholmsk for en brat lodret klippevæg.

Navnet kommer måske fra en tid, hvor man ofrede mennesker ved at styrte dem ned fra toppen af klippen!

ekkodalen
ekkodalen
ekkodalen

Plankestien / broen / boardwalk

Denne løber mellem Jægerhuset og trappen over den våde del af Ekkodalen
Stien, hvor plankestien er, er markeret med røde piktogrammer.
Den røde sti er på gode stier og skovveje.
Stien er egnet til klapvogne og kan gås af de fleste

Højlyngsstien

Dette er en vandrerute, hen over det centrale Bornholm.
Den er på i alt 67 km.
Stien er afmærket mellem Sandlinien på Hammeren gennem den centrale del af øen, deraf navnet, til Aarsdale.
Denne sti er lavet for at skabe et rekreativ og naturmæssig sammenhæng i det bornholmske indland.

ekkodalen-vandreture
ekkodalen-skilte

Vandreture i Almindingen

Fra Ekkodalen til Rytterknægten
Turen starter ved Parkerings pladsen ved Ekkodalen, som man lige kan kigge lidt nærmere på, hvis man har lyst.
Derfra går man tilbage ad stien og fortsætter ad stien og Rågelundsvej. Derefter kommer man til Rytterknægten, hvor Kongemindet står på toppen.
Vandreturen er ca. 4 km.

Lilleborg og Rokkestenen
Start og slut ved Christianshøjkroen i Almindingen.
Her følger man de gule mærker rundt.
Turen er på gode skovveje.
Vandreturen er ca. 4 km.

Smukke søer og Gamleborg
Start og slut er ved parkerings pladsen ved 14 km stenen på landevejen mellem Svaneke og Rønne.
Start fx. med at kigge mod syd og gå til venstre. Så kommer du først til den Græssøen med både bænk og udsigt. Senere på ruten kommer du til Gamleborg. (Bornholms hovedfæstning i Vikingetiden). 
Herfra går turen tilbage ad samme vej, som du kom. Derefter fortsættes til venstre mod Dyresøen og Borgesøen, der også var et led i forsvaret af Lilleborg. 
Vandreturen er ca. 5 km.

Arboretet
Denne vandretur kan startes ved parkerings pladsen ved Arboretet, Segenvej 37.
Det 4-5 ha store område er en mangfoldighed af træer, buske, græsplæner og en del små søer.
Arboretet blev anlagt af skovfoged A.F.Valdemar Seier i 1932. Han var skovfoged på Segenhus i årene fra 1916-1946.
Følg den afmærkede sti.
Vandreturen er ca. 4 km.

Højlyngsstien
Dette er en 67 km vandrerute tværs over Bornholm.
Denne kommer bla. gennem Almindingen.

Kongens Borge – Rødrute
Vandreturen kan startes ved Lilleborg eller Christianshøj.
Turen bringer dig bla. forbi kongemagtens to borge på Bornholm, Lilleborg og Gamleborg mm.

Andre oplevelser / seværdigheder i Almindingen

Bisonokser & Svinemosen

Bisonerne
I Almindingen lever der europæiske bisonokser, der også kaldes visenter.
Dyrene lever på et indhegnet område på ca. 200 ha.

Bisonflokken ankom i 2012. Det var seks køer og en tyr, som kom fra Polen i juni 2012.Året efter kom den første kalv til verden, og siden da har flokken vokset hvert år.
Bisonerne har udfyldt en plads i naturen der var ledig. Dette skyldes at Bornholm ikke har store dyr som, fx. kronhjorte, vildsvin og bævere, der normalt skaber lysåbne områder i skoven med deres adfærd.
Bisonerne påvirker skoven og sikrer både en skov med forskellige træer, som også varierer i alder og størrelse. Dette skal områder med naturtyper, som er hjemsted for en mængde både urter og insektarter, som ellers ikke ville overleve.
Bisonerne er med i et bevaringsprojekt for den europæiske bison. Denne art var stortset udryddet efter 1. verdenskrig. Heldigvis var der 54 dyr i fangenskab. Antallet er nu blevet til over 4000, hvoraf Bornholm bisonerne tælles med.
Dyrene er normalt ikke farlige, men hold venligst en afstand på mindst 100 m. afstand, for at undgå farlige situationer. Især pas på de bisonkøer med nyfødte kalve, de har et væsentligt højere aggresionsniveau end normalt. Derfor skal besøgende holde sig på de asfalterede og grusbelagte stier og de markerede ruter. Hunde skal være i snor.
Man må gerne køre sin bil ind i bisonskoven, da der er færiste i begge ender af Chr. X’s vej.

svinemosen-almindingen-bornholm
Udsigten fra fugletårnet ved Svinemosen i Almindingen

Svinemosen
Inde i Bisonindhegningen er Svinemose. Det er en fin fuglelokalitet hvor der bla. er ynglende traner.
Der er et fugletårn hvor vejen når frem til mosen. Denne hedder: Prinsgemalens Vej. Her er opsat to bænke med udsigt over mosen, som hedder Prinsgemalens bænke. Grunden er at Prins Henrik i over 40 år har besøgt Bornholm til forårets bukkejagt, og han er særlig glad for netop Svinemosen.

Rokkestenen & Munken

Rokkestenen er en stor vandreblok som blev efterladt af isen for cirka 10.000 år siden.
Et sagn siger at den hviler på en diamant, hvilket gør, den kan rokke.
Munken er den anden store vandreblok på Rokkestensvejen – den kan IKKE rokke.

Omkring Rokkestenen findes et område med flere smukke skovsøer. Af dem er bla. de klarvandede Kohullet og Puggekullekær.
Puggen i Puggekullekær er oprindeligt formentlig en puge, der betyder trold på Bornholmsk.
Kulle er en bakke eller en flad klippe.
Puggekullekær betyder derved noget alla *kæret ved troldebakken*.

rokkestenen-bornholm
Rokkestenen i Almindingen

Lilleborg

Oppe på en høj klippeknude ligger Lilleborg på Bornholm.
Lilleborg der er en borgruin ligger i Almindingen på Bornholm.
Den er stortset kun bygget af kampesten og ligger på en 16 m. høj klippeknude. Den er omgivet af en nu delvis udtørrede Borresø.
Lilleborg havde en svær mur, som er de rester der ses nu – samt tårnets nederste del og fundamenter af andre bygninger.

Dengang Lilleborg blev bygget var klippen den er bygget på, omgivet af vand og moser til alle sider.
Den var kun landfast via en enkelt adgangsvej fra øst.
Lilleborg var til forskel for Gamleborg lettere at forsvare, hvilket gjorde der ikke krævedes så stort et mandskab.

Tilbage i 1149 afgav Kong Svend Grathe (1146-57) størstedelen af Bornholm til kirken.
Tre af Bornholms fire herreder overgik til ærkebispen i Lund og kongens indflydelse og besiddelser begrænsede sig herefter til vestdelen af øen med Rønne herred. Dette var grundlaget for etableringen af ærkebispesædets store borg Hammershus fra start 1200-tallet.
Dette er formentlig grunden til overflytningen af kongens borg fra Gamleborg til Lilleborg.

Gamleborg var meget større end Lilleborg. Lilleborgs areal var på ca. 2600 m2, dvs. ca 10% af Gamleborg.
I 1820-22, 1887-1928 og igen i 1954-57 har man fundet mange spændende fund fra arkæologiske udgravninger.

lilleborg-mosen-bornholm
Vandet omkring Lilleborg

Den solide ringmur langs Lilleborg var kun i brug i ca. 100 år.
I 1259 blev Lilleborg indtaget og afbrændt, som et resultat af magtkampen mellem kongemagten og kirken.

I dag kan du se resterne af Lilleborgs ringmur, den nederste del af tårnet samt fundamenter af andre bygninger.

Rytterknægten – Højestepunkt på Bornholm

Rytterknægten er med sine 162 m over havets overflade Bornholms højeste punkt.
Rytterknægten er et Stentårn, der blev bygget i 1856. Det blev bygget til minde om Frederik VII og grevinde Danners besøg nogle år inden.
Begge deltog i indvielsen af tårnet, hvor det fik navnet Kongemindet.
Tårnet blev forhøjet med et stålstillads i 1899, da skoven voksede og tog udsigten. Derved blev stentårnet 184 m over havet overflade, hvor de to tårne er 22 m.
På klare dage, kan man se det meste af Bornholm, Ertholmene og Skåne deroppefra.
Tårnet bruges om foråret til ornitologiske observationer.
 Ved Rytteknægten er der opsat et Mindesmærke. Dette blev betalt af penge indsamlet hos befolkningen.
Rytterknægten er tegnet af arkitekt Gottlieb Bindesbøll, hvis hovedværk er Thorvaldsens Museum i København.
Det extra opsatte ståltårn er tegnet af hans søn Thorvald Bindesbøll.

rytterknaegten-staalstillads-bornholm
Stålstilladset på Rytterknægten

Rokkestenen & Munken

Rokkestenen er en stor vandreblok som blev efterladt af isen for cirka 10.000 år siden.
Et sagn siger at den hviler på en diamant, hvilket gør, den kan rokke.
Munken er den anden store vandreblok på Rokkestensvejen – den kan IKKE rokke.

Omkring Rokkestenen findes et område med flere smukke skovsøer. Af dem er bla. de klarvandede Kohullet og Puggekullekær.
Puggen i Puggekullekær er oprindeligt formentlig en puge, der betyder trold på Bornholmsk.
Kulle er en bakke eller en flad klippe.
Puggekullekær betyder derved noget alla *kæret ved troldebakken*.

rokkestenen-bornholm
Rokkestenen i Almindingen

Få masser af info om Bornholm her:
– Transport
– Overnatning
– Lystbådehavnen
– Aktiviteter & Praktiske ting
– Natur, Kultur & Historie
– Rejseberetning

bornholm-klipper
Klipper på Bornholm

Christiansø færgen sejler fra Gudhjem.

Øgruppen Ertholmene består af 2 beboede øer, Christiansø & Frederiksø, samt ubeboede småøer og klippeskær. Øgruppe ca 20 km nordøst for Bornholm i Østersøen. Færgen sejler fra Gudhjem til Christiansø og tager ca. 1 time. Ertholmene har et areal på 0,39 km², ca 84 beboere og sorterer under Forsvarsministeret. Øerne er bilfrie.

christiansoe
Lille Tårn på Frederiksø

Andre oplevelser på Bornholm

Dueodde Fyr – Bornholm

Dueodde Fyr – Bornholm

Oplev Nordeuropas højeste fyr

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Gå tørskoet igennem Ekkodalen

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Bornholms største rundkirke Østerlars

Rytterknægten – Bornholm

Rytterknægten – Bornholm

Bornholms højeste punkt Rytterknægten

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Granit bruddet ved Rønne

Hammeren Fyr – Bornholm

Hammeren Fyr – Bornholm

Fyrtårnet på Ørnebjerg Hammeren

Bisonerne – Bornholm

Bisonerne – Bornholm

Oplev Europas største vildt

Hullehavn – Bornholm

Hullehavn – Bornholm

Skøn strandperle ved Svaneke

Pissebækken – Bornholm

Pissebækken – Bornholm

Danmarks 3. største vandfald

Lilleborg – Bornholm

Lilleborg – Bornholm

Borgruinen i Almindingen Lilleborg

Kærmosen – Fugletårn – Bornholm

Kærmosen – Fugletårn –

Kærmosen Fugletårn Ekkodalens moser

Haletudser på Christiansø

Haletudser på Christiansø

Naturoplevelser med Haletudser Flere

Lomvier på Christiansø

Lomvier på Christiansø

Oplev Lomvier på Ertholmene

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud En af

Kultippen – Bornholm

Kultippen – Bornholm

Månelandskabet – Kultippen En

Arnager Bro – Bornholm

Arnager Bro – Bornholm

Nordeuropas længste træbro ligger

Randkløve Skår – Bornholm

Randkløve Skår – Bornholm

Bornholm klipper – Randkløve

Andre oplevelser Rundt i Danmark

Heatherhill – Nordsjælland

Heatherhill – Nordsjælland

Oplev Heatherhill strand og

Den Gule By – Vesterbro – Jernbanebyen

Den Gule By –

Vesterbros oase – Den

Dueodde Fyr – Bornholm

Dueodde Fyr – Bornholm

Oplev Nordeuropas højeste fyr

Kongens Have – Rosenborg Slotshave

Kongens Have – Rosenborg

Københavns mest populære park

Badehusene ved Rågeleje

Badehusene ved Rågeleje

Oplev de fine stribede

Nyboder – boligkvarter i København

Nyboder – boligkvarter i

Oplev boligkvarteret fra 1631

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Gå tørskoet igennem Ekkodalen

Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Fuglereservatet i bunden af

Jagthytterne ved Tipperne

Jagthytterne ved Tipperne

Oplev Jagthytterne ved Værneengene

Esehusene ved Nymindegab

Esehusene ved Nymindegab

Oplev de historiske Esehuse

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Bornholms største rundkirke Østerlars

Køge Nord Station

Køge Nord Station

Broen er udformet som

Brug Min Baghave

Brug Min Baghave

Anmeldelse af *Brug Min

Fugletårnet ved Nyord Enge

Fugletårnet ved Nyord Enge

Et af Danmarks største

Bogø Mølle

Bogø Mølle

Den vingeløse mølle Bogø

Bogø Fyr

Bogø Fyr

Overnat i et fyr

Dovns & Gulstav Klint – Sydlangeland

Dovns & Gulstav Klint

De tidligere Hatbakker på

Stevns Fyr

Stevns Fyr

Oplev udsigten fra 69

Rytterknægten – Bornholm

Rytterknægten – Bornholm

Bornholms højeste punkt Rytterknægten

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Granit bruddet ved Rønne

Hammeren Fyr – Bornholm

Hammeren Fyr – Bornholm

Fyrtårnet på Ørnebjerg Hammeren

Bisonerne – Bornholm

Bisonerne – Bornholm

Oplev Europas største vildt

Hullehavn – Bornholm

Hullehavn – Bornholm

Skøn strandperle ved Svaneke

Pissebækken – Bornholm

Pissebækken – Bornholm

Danmarks 3. største vandfald

Lilleborg – Bornholm

Lilleborg – Bornholm

Borgruinen i Almindingen Lilleborg

Kærmosen – Fugletårn – Bornholm

Kærmosen – Fugletårn –

Kærmosen Fugletårn Ekkodalens moser

Eventyrstrædet på Femø (2020)

Eventyrstrædet på Femø (2020)

Femøs Eventyrstræde Hvor ligger

Rødstenen / Bispehuen på Fur

Rødstenen / Bispehuen på

Kæmpe naturoplevelse på Fur

Omø Fyr

Omø Fyr

Omøs 22 m høje

Bjørnø Fyr

Bjørnø Fyr

På sydkysten af Bjørnø

Traktortur til Svelmø

Traktortur til Svelmø

Gennem Ebbevej i havet

Stevns Klint

Stevns Klint

UNESCOs verdensarvsliste Stevns Klint

Den lille Havfrue

Den lille Havfrue

Turist magnet i Københavns

Rudkøbing

Rudkøbing

Langelands Købstad & største

Nyhavn – Havnekanal

Nyhavn – Havnekanal

Havnekanalen blev udgravet i

Faxe Kalkbrud

Faxe Kalkbrud

Tag på fossiljagt midt

Amager Strandpark

Amager Strandpark

Lækker strandpark i København

Sneglen

Sneglen

Oplev Kastrup Søbad Sneglen

Kastrup Fort

Kastrup Fort

En del af Københavns

Helgoland

Helgoland

Amager Strandpark Badeanstalten Helgoland

Gåsetårnet

Gåsetårnet

Vordingborgs Slot / Borg

De Sorte Fiskerhytter

De Sorte Fiskerhytter

Thurø´s varemærke De sorte

Valdemar Slot

Valdemar Slot

Oplev Tåsinges smukke slot

Oplev vilde Heste

Oplev vilde Heste

Find Langelands vilde heste

Naturskønne Albuen

Naturskønne Albuen

Oplev Nakskov Fjord Albuen

Nyd udsigten fra Copenhill

Nyd udsigten fra Copenhill

Fantastisk udsigt fra Copenhill

Haletudser på Christiansø

Haletudser på Christiansø

Naturoplevelser med Haletudser Flere

Lomvier på Christiansø

Lomvier på Christiansø

Oplev Lomvier på Ertholmene

Skibssætninger – Hjarnø

Skibssætninger – Hjarnø

Oplev et religiøst symbol

Apotekerhave på Skarø

Apotekerhave på Skarø

Oplev duften i Apotekerhaven

Rododendron have

Rododendron have

Nivaagaards Romantiske Have Oplev

Majtræet på Avernakø

Majtræet på Avernakø

Pinselørdag fejrer Avernakø Majtræet

Lægeurtehaven – Endelave

Lægeurtehaven – Endelave

Oplev flere hundrede Læge-

Broen på Hestehovedet – Lolland

Broen på Hestehovedet –

Badebroen på Hestehovedet Oplev

Den Røde sten – Fur

Den Røde sten –

Den Røde Sten Oplev

Badehusene ved Marstal

Badehusene ved Marstal

Oplev Badehusene ved Marstal

Orøs trampestier

Orøs trampestier

Orø har 5 trampestier

Årøs Naturlegeplads

Årøs Naturlegeplads

Oplev Naturlegepladsen på Årø

Arminoen

Arminoen

Tag vandreturen – Amarminoen

Karlstrup Kalkgrav

Karlstrup Kalkgrav

Oplev Karlstrup Kalkgrav Sjællands

Mennesket ved Havet

Mennesket ved Havet

Oplev Mennesket ved Havet

Dodekalitten

Dodekalitten

Oplev Dodekalitten Et monument

Møns Klint

Møns Klint

Previous Next Oplev Møns

Trolde jagt

Trolde jagt

Thomas Dambo´s Trolde Få

Dyrehaven

Dyrehaven

Previous Next Oplev Dyrehaven

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud En af

Kultippen – Bornholm

Kultippen – Bornholm

Månelandskabet – Kultippen En

Arnager Bro – Bornholm

Arnager Bro – Bornholm

Nordeuropas længste træbro ligger

Randkløve Skår – Bornholm

Randkløve Skår – Bornholm

Bornholm klipper – Randkløve

Bliv inspireret til et Ø-besøg med Nyhedsbrevet

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk