Oplev Lomvier på Ertholmene

Fuglereservatet Græsholm er paradis for Lomvier

Fakta om Lomvier

  • Lomvien er en stor alkefugl.

  • Lomvier lever i de nordlige have.

  • Der er ca. 3 -4 mill.

  • De yngler på stejle klippesider i tætte kolonier ud til havet eller i understensblokke.

  • Udenfor yngletiden lever de på havet.

  • Lomvien er den største alkefugl med ca. 1 kg.

lomvier-graesholmen

Hvor er Lomvierne?

Der er en lille dam/brønd syd for Lille Tårn på Frederiksø. På Christiansø er der flere vandhuller hvor haletudserne kan findes.

Landskabet

Øgruppen Ertholmene består af 2 beboede øer, Christiansø & Frederiksø, samt ubeboede småøer og klippeskær. Øgruppe ca 20 km nordøst for Bornholm i Østersøen. Færgen sejler fra Gudhjem til Christiansø og tager ca. 1 time. Ertholmene har et areal på 0,39 km², ca 84 beboere og sorterer under Forsvarsministeret. Øerne er bilfrie.

 Lomvien
Det er en stor alkefugl, der lever i de nordlige have. Der er ca 3-4 mill. De yngler på stejle klippesider i tætte kolonier ud til havet eller understensblokke. Udenfor yngletiden lever den på havet.
Lomvien er den største alkefugl med ca. 1 kg. Oversiden er mørke grå/sort og undersiden hvid med mørke flanker og vingeundersider. Næbbet er spidst og langt. I Yngledragten går grænsen mellem mørk og hvidt tværs over halsen. I vinterdragt og ungfugledragt er forhals og hage hvid, samt hvide kinder. Den flyver hurtigt og er strømlinet. Dens fødder er placeret langt tilbage på kroppen og er forsynet med svømmehud. Den er en sej dykker (ca 180m) og bruger sine vinger under vand, mens den styrer med fødderne.
Der yngler ca. 2.500 par kun på Græsholmen.

Lomviens føde er mest små stimefisk, krebsdyr og bløddyr.
Lomvien begynder først at yngle når den er ca. 5 år, og den lægger kun et æg pr. sæson. Ægget, der er pæreformet (så det ikke ruller) lægges direkte på klippehylden. Mistes ægget, er hunnen i stand til at lægge et nyt æg. 70% af æggene bliver til ungfugle og 70 procent af dem dør det første leveår. Når ungen er ca. tre uger, hopper den ud af reden, og pga. dens fedt på maven overlever de fleste faldet og kan forenes med sine forældre ude i vandet. Det er hannen som tager sig af ungen, indtil den er klar til at klare sig selv. På fem år kan et lomviepar højst blive til 8 lomvier.

Lomvier og andre fugle på Ertholmene

 På Ertholmene yngler mindst 15.000 par og mange trækfugle. De ruger på Ertholmene fordi der er mad og fred. Langt de fleste ynglefugle er hav- og kystfugle, som fx. alke, lomvier, edderfugle og sølvmåger.
Alk og Lomvie er havfugle, og de kommer kun i land ved yngletid.
På Græsholm, der er et fuglereservat med adgangsforbud ruger sølvmåger, alke og lomvier. De fleste edderfugle ruger på Christiansø og Frederiksø i haver og på befærdede stier. Alke og lomvierne lever især af en lille sildefisk brisling, som der findes mange af omkring øerne. Edderfuglene lever mest af blåmuslinger.

 Når edderfugleneællingerne er klækket svømmer de i store flokke med hunnerne til Bornholm. Dette gør de fordi der er mere mad til ungerne, såsom tanglopper og småmuslinger.
Edderfuglenes yngletid er fra 1. april til 15. juni. I den periode er det ikke tilladt at færdes udenfor murene.
På Ertholmene er der registreret 52 forskellige ynglende fuglearter, men der er kun 25 tilbage nu. De mest almindelige er småfugle som solsort, gråspurv, landsvale og bysvaler.
På Christiansø har der i 40 år været en feltstation, der forsker i fuglene og øernes natur.

Trækfugle
Bramgæs og blåmejse.
Ertholmene er en god hvileplads for trækfugle over Østersøen. Forårstrækket på øerne er fra marts til april/maj og slutter i juni, og efterårstrækket er fra august til november. Det er især rødhals, fuglekonge, løvsanger og drosler. Når der er flest, øerne være et helt levende af småfugle. På de mest stille disede dage er mængden af rastende fugle stor. Trækfuglende bliver kun i kort tid, da der ikke er særlig meget mad på Ertholmene.

Få masser af info om Christiansø her.
– Transport
– Overnatning
– Lystbådehavnen
– Aktiviteter & Praktiske ting
– Natur, Kultur & Historie
– Rejseberetning

christiansoe
Lille Tårn på Frederiksø

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk

Bliv inspireret til et Ø-besøg med Nyhedsbrevet