Slottet i Kolding

- Koldinghus

Fakta om Koldinghus

  • Koldinghus er Kongeslottet i Kolding

  • Koldinghus blev grundlagt i midt 1200-tallet

  • Koldinghus brændte tilbage i 1808, og stod derefter længe som en ruin

  • Omkring Koldinghus er der et voldanlæg

  • Slottets tårn er 75 m højt, hvor der er en udsigtsplatform

koldinghus
Koldinghus

Hvor er Koldinghus?

Koldinghus – slottet og museet ligger midt i Kolding by.
Det har adressen: Koldinghus 1. 6000 Kolding.
Der er en parkerings plads ved Koldinghus.

koldinghus
Koldinghus

Om Koldinghus

Kongeslottet i Kolding
Koldinghus blev grundlagt midt i 1200-tallet.
Desværre brændte det i 1808, hvorefter det længe stod som en ruin.
Endelig blev det restaureret og i dag kan museet & slottet Koldinghus besøges.
Koldinghus blev i start 2021 overdraget til Kongernes Samling, der formidler de danske kongers og dronningers historie.
Museet på Koldinghus skiftede der navn til Museum Kolding og er i Staldgården.

Omkring slottet er der et voldanlæg, herfra er der udsigt over byen og Slotssøen.
Slottets tårn er 75 m højt hvor udsigtsplatformen er og ned til Slotssøen.

I 1890 blev Museet på Koldinghus oprettet, og det er i dag dem der administrer Koldinghus.
Der er på museet udstillinger om slottets historie og restaurering, og skiftende særudstillinger.

Tilbage ved Koldinghus 750-års jubilæum, besøgte Dronning Margrethe slottet.

Historie
Slottet Koldinghus blev grundlagt midt i af 1200-tallet.
Det blev opbygget gennem flere århundreder, hvori slottet havde mange forskellige funktioner.
Det var bla. som fæstning, kongeligt residensslot, ruin, museum og ramme om forhandlinger.

Koldinghus stod færdigt i 1268.
Det blev opført af Erik Klipping.

Borgen var vigtig i middelalderen pga. dens beliggenhed i grænsebyen Kolding.
Den var forsvar af landets grænse.
En historiker mente, at det var kong Abel, der havde opført borgen.
Det var som værn imod den danske adel ca. 20 år før Erik Klipping.
Der er dog ikke noget kildemateriale der understøtter dette.

Slottet har tidligere heddet Arensborg eller Ørneborg (ældste navn), senere Middelborg, og fra 1451 navnet Koldinghus.

Klippings søn Erik Menved fortsatte efterfølgende.
Efter at han havde nedkæmpet et bondeoprør i 1312, pålagde han bønderne at befæste Kolding ved at flytte til byen.
I 1320 tvang adelen kong Christoffer 2. til at underskrive en håndfæstning.
Her skulle størstedelen af de jyske kongeborge nedbrydes, dog blev Koldinghus bevaret, pga. dens uundværlige værn for riget mod syd.

I ca. 1550 blev den middelalderlige voldgrav rundt om slottet opfyldt.
Under Christian 3. og Frederik 2. opførte de bla. den sydlige fløj af slottet, samt slottet blev grundigt renoveret.
Christians 3. opførte efter reformationen det første protestantiske fyrstekapel i Danmark på Koldinghus.
Dette kapel blev beskadiget ved en brand i 1581. Det blev erstattet af slotskirken i Kæmpetårnet årene efter.
Nytårsdag i 1559 døde Christian 3. døde på slottet, hvorefter enkedronning Dorothea fik slottet som bolig.
Da enkedronningen døde i 1571 kom Koldinghus tilbage til kronen.
I ca. 1600 fik Koldinghus sin karakteristiske profil, da Christian 4. forhøjede vestfløjen med en etage, samt opførte det såkaldte Kæmpetårn.
Det hed Kæmpetårn pga. de 4 statuer af helte dvs. *kæmper* på tårnet: Hannibal, Scipio, Herkules og Hector fra antikken.
Der er i dag kun statuen af Herkules tilbage.

I 1711-12 under den voldsomme pestepidemi i København (kostede ca. 33% af byens indbyggere livet) opholdt kong Frederik 4. og hoffet sig på Koldinghus.
Frederik 4. indledte i denne tid en ombygning af Koldinghus.
Dette var for at slottet svarede til barokkens krav til arkitektur.
Her forsvandt Riddersalen, og etagerne blev udjævnet, samt slottet fik nye vinduer.
I 1711 mødte Frederik 4. Anna Sophie Reventlow til et maskebal på Koldinghus.
Efterfølgende giftede Kongen sig med Anna Sophie, dagen efter dronning Louises bisættelse i 1721.

Koldinghus
Koldinghus
Koldinghus
Koldinghus

Branden på Koldinghus
Danmark var under Napoleonskrigene allieret med Frankrig og Spanien.
Dette var pga. det britiske angreb på København i 1801, samt beslaglæggelse af den danske flåde i 1807.
Dette var også i håb om at vinde de skånske provinser (Skåne, Halland og Blekinge) tilbage med hjælp fra fransk.
Derfor var en del af den spanske hær på Koldingshus.

I 1808 udbrød der en nat brand på Koldinghus.
Dette skyldes at de spanske lejetropper fyrede for hårdt i kaminerne.
Desværre nåede de ikke at opdage branden, inden ilden havde bredt sig.
Denne brand var meget ødelæggende og på det tidspunkt opgav man at genopbygge det.
Slottet lå efterfølgende henlagt længe som en ruin.

Restaureringen
I 1830 besøgte H. C. Andersen slotsruinen.
Her udtalte han sig om en fredning af ruinen, der længe havde været stenbrud.
Man begyndte i 1863 at tale om en genopbygning af Koldinghus.
Det tog lidt tid, men i start 1890’erne kom der for alvor på tale.
Restaureringen startede i nordfløjen, og i løbet af få år var stod den færdig.
Da 1. verdenskrig hærgede blev vestfløjen genopbygget.
Det høje tårn blev genopbygget i 1930’erne.
Efterfølgende kom 2. verdenskrig, og derfor stod hele slottet først færdigt i 1990’erne.
Restaureringen fik i 1993 Europa Nostra-prisen.

Staldgården
Denne ligger ved Koldinghus.
Denne har været anvendt til heste, som tilhørte konge og embedsmænd på Koldinghus.

Staldgården stammer ligesom Koldinghus fra slutningen af 1200-tallet.
Bygningernes nuværende udseende er fra slutningen af 1600-tallet.
I 1718 indrettede Frederik 4. Staldgården til brug for rytteriet.
Den var i mere end 100 år hjemsted for først Koldinghus Rytterdistrikt, senere Det holstenske Lansenerregiment.

Staldgården undgik branden på Koldinghus i 1808.
Efterfølgende blev den brugt til opmagasinering af militært materiel under Englandskrigene 1808-1814.
Den er også blevet brugt af byens købmænd til opmagasinering.
I 1907 overtog militæret igen Staldgården.
Her blev der indrettet et remontedepot (dvs. tilridning af heste til hæren).

Under 2. verdenskrig fra 1942 til 1945 lå Gestapos syd- og sønderjyske hovedkvarter i staldgården.
I den ene af Gestapos celler i staldgården, hvor danske modstandsfolk sad indespærret, ses fangernes navnetræk og inskriptioner indridset på væggene.

Koldinghus var ejet af Kronen fra 1268 – 1849, og efterfølgende af Den Danske Stat.

koldinghus-udsigt-kolding
Udsigten fra Koldinghus udover Kolding
koldinghus
Koldinghus

Andre oplevelser omkring Sydjylland

Esbjerg Havn

Esbjerg Havn

– Esbjerg Havn –…

Esbjerg Vandtårn

Esbjerg Vandtårn

– Esbjerg Vandtårn –…

Bramming fylder 150 år i 2024

Bramming fylder 150 år…

– Brammning bliver 150…

Hærvejen

Hærvejen

– Hærvejen – –…

Trolden Jensnej

Trolden Jensnej

– Én af Thomas…

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord

– Flensborg Fjord –…

Lillebælt

Lillebælt

– Lillebælt // Sundet…

Ribe

Ribe

– Ribe // Danmarks…

Naturlegepladsen på Årø

Naturlegepladsen på Årø

Aarø / Årø Aarø…

Thorsminde Kirke

Thorsminde Kirke

Et fusionsmuseum i Ringkøbing…

Ringkøbing Havn & Fiskerstræde

Ringkøbing Havn & Fiskerstræde

Ringkøbing har egentlig 2…

Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord

Fjorden omgivet af smuk…

Ringkøbing

Ringkøbing

En købstad i Vestjylland…

Ringkøbing Museum

Ringkøbing Museum

Et fusionsmuseum i Ringkøbing…

Grænsestien

Grænsestien

Vandresti på 48 km.…

Vidåslusen ved Vadehavet

Vidåslusen ved Vadehavet

Vidåslusen | Vidå Sluse…

Hornsbjerge

Hornsbjerge

Råt natur område med…

Højer Kirke

Højer Kirke

Kirken der kan spores…

Luftwaffe Radar ruin – Blåvandshuk

Luftwaffe Radar ruin –…

Danmarks vestligste punkt //…

Ballum Sluse

Ballum Sluse

Vandretur med smuk udsigt…

Redningsbådsmuseum i Blåvand

Redningsbådsmuseum i Blåvand

Danmarks vestligste punkt –…

Blåvandshuk Fyr

Blåvandshuk Fyr

– Blåvandshuk Fyr //…

Højer Vandtårn

Højer Vandtårn

Herfra er der udsigt…

Ene Øjesten – Børkop Trold

Ene Øjesten – Børkop…

Trolden ved Vejle &…

Ejer Bavnehøj

Ejer Bavnehøj

Nyd udsigten udover Ejer…

Den Nye Lillebæltsbro

Den Nye Lillebæltsbro

Den 3 sporede motovejsbro…

Højer Mølle

Højer Mølle

Den højeste hollandske mølle…

Cirkelbroen ved Østerstrand | Fredericia

Cirkelbroen ved Østerstrand |…

Fredericias bedste badestrand Østerstrand…

Paraplyhimmel i Vejle

Paraplyhimmel i Vejle

Farverig himmel Paraplyhimmel i…

Filsø & elipsebroen

Filsø & elipsebroen

– Sø ved Vesterhavet…

Jels Sø & Søbad

Jels Sø & Søbad

Jels Nedersø – den…

Nordby Kirke – Samsø

Nordby Kirke – Samsø

Kirken der ligger mellem…

Ørby Kirke – Samsø

Ørby Kirke – Samsø

Kirken med udsigt over…

Nordby – Samsø

Nordby – Samsø

Byen med de mange…

Langør Kirke – Samsø

Langør Kirke – Samsø

Kirken med udsigt over…

Kolby Mølle – Samsø

Kolby Mølle – Samsø

Møllen med gennemkørsel til…

Vesborg Fyr – Samsø

Vesborg Fyr – Samsø

Tidligere var der en…

Issehoved | Nordby Bakker – Samsø

Issehoved | Nordby Bakker…

Den dynamiske sandodde –…

Besser Rev – Samsø

Besser Rev – Samsø

Revet på ydersiden af…

Nordbys Klokketårn

Nordbys Klokketårn

Det gule klokketårn på…

Møllestien – Aarhus

Møllestien – Aarhus

Aarhus´ mest idylliske gade…

Isbjerget / Aarhus

Isbjerget / Aarhus

208 lejligheder med havudsigt…

Ballebjerg udsigtstårn – Samsø

Ballebjerg udsigtstårn – Samsø

Tårnet med panorama udsigt…

Stendysse på Samsø

Stendysse på Samsø

På Samsø er der…

Strandkål

Strandkål

Spis planterne på stranden…

Rapsmarker

Rapsmarker

De smukke gule marker…

De smukke Anemoner

De smukke Anemoner

Blomsten der præger skovbunden…

Kegnæs – Als

Kegnæs – Als

Halvøen med den naturlige…

Kegnæs Fyr

Kegnæs Fyr

Nyd udsigten over Broagerland,…

Vejlefjordbroen

Vejlefjordbroen

Motorvejen over Vejle Fjord…

Fjordenhus – Vejle

Fjordenhus – Vejle

Oplev et af Olafur…

Taksensand Fyr

Taksensand Fyr

Fyret på Als´ østkyst…

Den gamle Redningsstation på Rømø

Den gamle Redningsstation på…

Den fredede Redningsstation på…

Rømø Havn i Havneby

Rømø Havn i Havneby

Havneby samler Nordsøen og…

Pumpestation Nord – Skjern Å

Pumpestation Nord – Skjern…

Pumbestation Nord ved Skjern…

Spang Skjern Å

Spang Skjern Å

Stien & broen ved…

Trækfærgerne over Skjern Å

Trækfærgerne over Skjern Å

Oplev det naturskønne område…

Den Gamle Lillebæltsbro

Den Gamle Lillebæltsbro

En af broerne over…

Jellingestenene

Jellingestenene

Rundestenene ved Jellinge //…

Augustenborg Slot

Augustenborg Slot

Slot på Als //…

Marsktårnet / Tower

Marsktårnet / Tower

Tårnet der snor sig…

Laura & Julian – Trolde i Horsens

Laura & Julian –…

Horsens Trolde – Laura…

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Fyret på den Jyske…

Lakolk Strand – Rømø

Lakolk Strand – Rømø

Rømøs mest populære strand…

Den Genfundne Bro

Den Genfundne Bro

Broen der lå gemt…

Ribe Domkirke

Ribe Domkirke

Domkirken med 3 tårne…

Bølgen

Bølgen

– Den smukke bygning…

Den spanske trappe

Den spanske trappe

Passagen ned til Kolding…

Bagges Dæmning

Bagges Dæmning

Gå på tværs af…

Koldinghus

Koldinghus

Slottet i Kolding –…

Lakolk Strand

Lakolk Strand

Biltur på Stranden Lakolk…

Rømødæmningen

Rømødæmningen

Dæmningen der forbinder Rømø…

Dybbel Mølle på Dybbel Banke

Dybbel Mølle på Dybbel…

Dybbøl Banke – der…

Orangeri / Atelier på Barsø

Orangeri / Atelier på…

Orangeri / Atelier På…

Sømærket ved Husby

Sømærket ved Husby

Historiske sømærker ved Vesterhavet…

Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Fuglereservatet i bunden af…

Jagthytterne ved Tipperne

Jagthytterne ved Tipperne

Oplev Jagthytterne ved Værneengene…

Esehusene ved Nymindegab

Esehusene ved Nymindegab

Oplev de historiske Esehuse…

Skibssætninger – Hjarnø

Skibssætninger – Hjarnø

Oplev et religiøst symbol…

Lægeurtehaven – Endelave

Lægeurtehaven – Endelave

Oplev flere hundrede Læge-…

Mennesket ved Havet

Mennesket ved Havet

Oplev Mennesket ved Havet…

Trolde jagt

Trolde jagt

– Thomas Dambo´s Trolde…

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk