Den højeste hollandske mølle i Nordeuropa

Højer Mølle

Fakta om Højers Mølle

  • Møllen ligger midt i Højer by

  • Højer Mølle er 22 m. høj og er den højeste af sin stil i Nordeuropa

  • Hatten er bådformet, vingerne har sejl og vindbrædder

  • Den har en muret undermølle og en overmøller beklædt med spån

  • Møllen er fra 1857 og var i funktion indtil 1972

hoejer-moelle

Hvor er Højers Mølle?

Højer Mølle ligger midt i Højer By.

Adresse:
Møllegade 13, 6280 Højer

Parkering
Der er mulighed for parkering omkring vejene ved Møllen.
I sommer 2022 var det stort belægnings arbejde i hele byen.

Om Højers Mølle

Højer Mølle er en ottekantet hollandsk vindmølle med kælder og undermøller. Den har en helmuret undermølle og galleri (hvor møllen startes og bremses), hvorfra den krøjes manuelt.
Møllen er fra 1857 og ligger midt i Højer by.
Møllen har 7 lofter og er 22 meter høj, hvilket gør den til den højeste af sin art i Nordeuropa.
Den har en muret undermølle og en overmøller beklædt med spån.
Overmøllens krop har et karakteristisk svaj, der giver et pileformet udseende.
Hatten er bådformet, vingerne har sejl og vindbrædder.
Oprindelig havde møllen 25 m lange selvsvikkende vinger og krøjeværket var styret af en vindrose. 

hoejer-moelle
hoejer-moelle

Det var Emil Roll der Højer Mølle opføre.
Møllen var i funktion som kornmølle indtil 1972.
Den blev restaureret 1976-77 og indrettet som Mølle-og Marskmuseum.
Da blev vingerne afkortet med ca. 2 m og udstyret med klapper til sejl, mens krøjeværket foregår manuelt fra galleriet.
De fem øverste lofter er indrettet til formaling af kornet.

Undermøllen var indrettet som en butik.
Den nordlige dør er dekoreret med Højers byvåben og inskriptionen *Mari Natus*.

Broloftet
Det øverste loft af undermøllen hedder broloftet.
Navnet er efter *broen* som er den konstruktion der bærer loftet ovenover.
De kraftige stolper kaldes brostolperne. 
Her er en melsigte og meltudene, hvor det malede mel drysser ned i sækkene.

Kværnloftet
De fire kværne, der maler kornet, er placeret på det første loft i overmøllen – kværnloftet.
Selve hovedakslen, der løber tværs ned gennem møllen, ender her i dette leje.
Fra kværnloftet er der en dør, som fører ud til galleriet, hvor møllen startes og bremses.

Lorrisloftet
Næste loft kaldes lorrisloftet og domineres af hejseværket.
Herfra har det gennem lemme været muligt at hejse sække op og ned efter behov.

Stjernehjulsloftet
I løbet af 1700-tallet udvikledes det såkaldte stjernehjul.
Dette er en mekanisme, der fordeler kraften til kværnene.
Forskellen i diameter på stjernehjulet og kværnenes mindre stokkedrev øgede kværnenes hastighed betragteligt i forhold til tidligere møllers egenskaber.
I Højer Mølle har stjernehjulet sit eget loft.

Møllehatten
Mølleakslen, som bærer vingerne, er via et hathjul forbundet til et stort vandret kamhjul i toppen af møllen.
Dette kamhjul kaldes *krondrevet* og er normalt lavet af træ.
Krondrevet er i drev med møllens hovedaksel, der i Sønderjylland betegnes kongevellen.
Når møllen er i funktion, er hathjulet og krondrevet i indgreb.
Dvs. at tænderne på hjulene er skubbet ind mellem hinanden.
Rundt om hattehjulet sidder møllens bremse, persen.

Seneste uploads på Rundt i Danmark

Kontakt
Kristina Møller
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk