- Nordsøen -

- som mange også kalder Vesterhavet //

Fakta om Nordsøen

  • Nordsøen kendes også af nogen som Vesterhavet

  • Navnet stammer fra det frisiske sprog

  • Nordsøen har et gns. dybde på 95 m.

  • Ved Norges kyst kommer dybden helt ned på 725 m.

  • Nordsøen er rig på fiskebanker

klitter-soendervig-strand-vesterhavet

Om Nordsøen

Nordsøen, også kendt som Vesterhavet i visse kontekster, strækker sig over et areal på cirka 575.000 km2 med en gennemsnitlig dybde på omkring 95 m. Det dybeste punkt når ned på 690 m.

Nordsøen er afgrænset mod syd af Den Engelske Kanal, mod øst af det europæiske fastland og Skagerrak, og mod nord af Norge samt området mellem Norge og Storbritannien, hvor den møder Atlanterhavet – hvilket gør den til et randhav til Atlanterhavet. Grænsen mod vest udgøres af Storbritannien.

Navnet på Nordsøen

Navnet *Nordsøen* stammer fra det frisiske sprog, og det sproglige modstykke er *Zuidersøen*, som i dag er reduceret og kaldes IJsselmeer. Navnet blev udbredt over hele Europa i forbindelse med kort fra Hansaen. Tidligere anvendte betegnelser inkluderer Mare Frisicum, Oceanum Frisicum eller Mare Germanicum.

Geologi

Geologisk og hydrologisk set har Nordsøen eksisteret i cirka 350 mill. år. Havet har gennemgået mange ændringer over tid, med neddykningen af Nordsøens bassin i tertiærtiden og dannelsen af dets nuværende form efter den sidste istid for ca. 10.000 år siden. Havets bund ændres stadig dynamisk, og tidligere var dele af den nuværende kyst oversvømmet under istiderne.

Nordsøen er i gennemsnit 95 m. dyb, med den sydlige del kun nående ned til omkring 50 m. Det rummer omkring 575.000 km2 og et volumen på cirka 54.000 km3. Den dybeste rende løber langs Norges sydkyst med en dybde på op til 725 m., mens dybden ved Doggerbanke kun når op på 13 til 37 m.

Fiskebanker i Nordsøen

Nordsøen er rig på fiskebanker, herunder Doggerbanke, Lille og Store fiskerbanke, Ling banke, Fladen grund og Vikingbanke. Vadehavet strækker sig fra Den Helder i Nederlandene langs hele den tyske kyst til Esbjerg i Danmark.

Hydrologi

Hydrologisk set er vandet mest salt ud for den norske kyst og mindst salt ud for Skagerrak og i den sydlige del på grund af udløbene fra floder som Elben, Weser, Ems, Rhinen og Themsen. Temperaturen varierer mellem 3 °C og 7 °C om vinteren og mellem 11 °C og 17 °C om sommeren. Nordsøen fryser aldrig helt til, men i særligt kolde vintre kan der dannes et mindre isdække ved kysterne. Tidevandsbølgen fra Atlanten deler sig ved De Britiske øer, og gennemsnitligt er forskellen mellem ebbe og flod 3,3 m., men ved storm kan den stige til op til 7 m. over normal vandstand.

Ferskvandstilførslen til Nordsøen fra floderne udgør mellem 296 og 354 km3 om året, suppleret med yderligere 470 km3 fra floder, der udmunder i Østersøen. Nordsøens afstrømningsområde er omkring 841.500 kv. km., næsten dobbelt så stort som Østersøens.

soendervig-strand-vesterhavet

Dyr i Nordsøen //

Nordsøen er hjemsted for et rigt og varieret dyreliv, herunder:

– Fisk:
Nordsøen er kendt for sit rigelige fiskebestand, herunder arter som torsk, sild, makrel, sild, rødspætter, ål, skrubber, helleflynder og mange andre. Disse fiskearter udgør en vigtig del af økosystemet og udgør også grundlaget for fiskeriindustrien i området.

– Havpattedyr:
Selvom de ikke er så talrige som fiskebestanden, findes der også havpattedyr i Nordsøen, herunder marsvin, sæler og spættede sæler. Disse dyr lever hovedsageligt i vandet, men kan også ses hvile på kystområderne.

– Havfugle:
Nordsøen er et vigtigt område for mange havfuglearter, herunder skarver, terner, måger, alkefugle og forskellige arter af vadefugle. Disse fugle lever både på havet og på øerne og kysterne i området og spiller en vigtig rolle i økosystemet.

– Krebsdyr og bløddyr:
Nordsøen huser også en bred vifte af krebsdyr og bløddyr, herunder hummere, krabber, muslinger, snegle og rejer. Disse organismer bidrager til fødekæden og biodiversiteten i området.

Derudover findes der en række andre dyr i Nordsøen, herunder tang, søpindsvin, havanemoner og mange andre marine arter. Nordsøen er et dynamisk og rigt økosystem, der understøtter en bred vifte af livsformer.

- Andre steder og oplevelser i Danmark -
Salling ROOFTOP

Salling ROOFTOP

– Salling ROOFTOP…

Smidstrup Strand

Smidstrup Strand

– Smidstrup Strand…

Stevns Klint ved Boesdal Kalkbrud

Stevns Klint ved…

– Stevns Klint…

Boesdal Kalkbrud

Boesdal Kalkbrud

– Boesdal Kalkbrud…

Selskabet for Kirkelig Kunst

Selskabet for Kirkelig…

– Selskabet for…

Fæstningens Materialgård

Fæstningens Materialgård

– Fæstningens Materialgård…

Hald Slot | Ruin

Hald Slot |…

– Hald Slot…

Lemvig /

Lemvig /

– Lemvig –…

Høve Skov & Strand

Høve Skov &…

– Høve Skov…

Operaparken

Operaparken

– Operaparken –…

Klitterne ved Vesterhavet

Klitterne ved Vesterhavet

– Klitterne ved…

Esbjerg Havn

Esbjerg Havn

– Esbjerg Havn…

Esbjerg Vandtårn

Esbjerg Vandtårn

– Esbjerg Vandtårn…

Fregatten Jylland

Fregatten Jylland

– Fregatten Jylland…

Ebeltoft /

Ebeltoft /

– Ebeltoft |…

Østre Søbad i Almind Sø

Østre Søbad i…

– Østre Søbad…

Gilleleje

Gilleleje

– Gilleleje –…

Bramming fylder 150 år i 2024

Bramming fylder 150…

– Brammning bliver…

Kirsebærtræ allé i Ishøj

Kirsebærtræ allé i…

– Kirsebærtræ Allé…

Ruinen Hald Slot

Ruinen Hald Slot

– Ruinen Hald…

Hald Sø

Hald Sø

– Hald Sø…

Dollerup Bakker /

Dollerup Bakker /

– Dollerup Bakker…

Latinerhaven i Viborg

Latinerhaven i Viborg

– Latinerhaven i…

Viborg /

Viborg /

– Viborg –…

Viborg Domkirke

Viborg Domkirke

– Viborg Domkirke…

Esbjerg

Esbjerg

– Esbjerg –…

Hærvejen

Hærvejen

– Hærvejen –…

St. St. Blicher Mindelund i Lysgård

St. St. Blicher…

– Mindelund for…

E Bindstouw i Lysgård

E Bindstouw i…

– E Bindstouw…

Trolden Jensnej

Trolden Jensnej

– Én af…

Domen i Allinge

Domen i Allinge

– Domen i…

Amager Øst //

Amager Øst //

– Bydelen Amager…

Bispebjerg

Bispebjerg

– Bispebjerg /…

H.C. Ørstedværket

H.C. Ørstedværket

– H.C. Ørstedværket…

Avedøreværket

Avedøreværket

– Avedøreværket ved…

Øresundsbroen

Øresundsbroen

Broen mellem Danmark…

Carlsberg Byen

Carlsberg Byen

– Carlsberg Byen…

Valby

Valby

– Valby –…

Østerbro

Østerbro

– Østerbro –…

Nørrebro

Nørrebro

– Nørrebro –…

Vesterbro/Kongens Enghave

Vesterbro/Kongens Enghave

– Vesterbro/Kongens Enghave…

Københavns Bydele

Københavns Bydele

– Københavns Bydele…

Rønne

Rønne

– Rønne –…

Odense

Odense

Odense Fakta om…

Svendborg

Svendborg

– Svendborg –…

Jomfru Ane Gade i Aalborg

Jomfru Ane Gade…

– Jomfru Ane…

Aalborg

Aalborg

– AALBORG –…

Kalø Vig

Kalø Vig

– Kalø Vig…

Slusen ved Øer Maritime Ferieby

Slusen ved Øer…

– Slusen og…

Aarhus Bugt

Aarhus Bugt

– Aarhus Bugt…

Lundeborg

Lundeborg

– Lundeborg –…

Sejerø Bugt

Sejerø Bugt

– Sejerø Bugten…

Nørre Vorupør

Nørre Vorupør

– Nørre Vorupør…

Samsø Bælt

Samsø Bælt

– Samsø Bælt…

Flensborg Fjord

Flensborg Fjord

– Flensborg Fjord…

Stadil Fjord (Sø)

Stadil Fjord (Sø)

– Stadil Fjord…

Jammerbugt

Jammerbugt

– Jammerbugt –…

Nakskov Fjord

Nakskov Fjord

– Nakskov Fjord…

Femern Bælt

Femern Bælt

– Femern Bæltet…

Danmarks Geografi

Danmarks Geografi

– Danmarks Geografi…

Smålandsfarvandet //

Smålandsfarvandet //

– Smålandsfarvandet |…

Sydfynske Øhav

Sydfynske Øhav

– Sydfynske Øhav…

Storebælt

Storebælt

– Storebælt –…

Østersøen

Østersøen

– Østersøen –…

Skagerak

Skagerak

– Skagerak –…

Nordsøen

Nordsøen

– Nordsøen –…

Kattegat

Kattegat

– Kattegat –…

Øresund

Øresund

– Øresund –…

Lillebælt

Lillebælt

– Lillebælt //…

Græshoppebroen til Enø

Græshoppebroen til Enø

– Græshoppebroen |…

S-Toget i København & omegn

S-Toget i København…

S-Toget / S-Banen…

Høje-Taastrup station

Høje-Taastrup station

– Den postmodernistiske…

Artikel om Rundt i Danmark i DCU

Artikel om Rundt…

– Artikel om…

Thors tårn

Thors tårn

– Thors Tårn…

Salthammer Odde

Salthammer Odde

– Salthammer Odde…

Nye byhuse i Svendborg

Nye byhuse i…

– Nye byhuse…

Silkeborg Søerne

Silkeborg Søerne

– Silkeborg Søerne…

Aarhus Rådhus

Aarhus Rådhus

– Aarhus Rådhus…

Aarhus Teater

Aarhus Teater

– Aarhus Teater…

Havnebadet Aarhus Ø

Havnebadet Aarhus Ø

– Havnebadet Aarhus…

Aarhus Domkirke

Aarhus Domkirke

– Aarhus Domkirke…

Kokkedal Slot Copenhagen

Kokkedal Slot Copenhagen

– Kokkedal Slot…

Aarhus Å

Aarhus Å

– Aarhus Å…

Aarhus Ø

Aarhus Ø

– Aarhus Ø…

Aarhus | Århus

Aarhus | Århus

– Aarhus |…

Domen på Aarhus Havnefront 

Domen på Aarhus…

– Domen ved…

Julsø

Julsø

– Julsø –…

Isefjorden

Isefjorden

– Isefjorden –…

Himmelbjerget

Himmelbjerget

– Den 147…

Roskilde Fjord

Roskilde Fjord

– Fjorden der…

Frederiksværk

Frederiksværk

Frederiksværk med kanalen…

Assens by & havn

Assens by &…

Assens By &…

Allinge

Allinge

Allinge er stortset…

Årsdale – Bornholm

Årsdale – Bornholm

En smuk vandmølle…

Latiner kvarteret / Pisserenden i KBH

Latiner kvarteret /…

Det gamle Nørre…

Ribe

Ribe

– Ribe //…

Kontakt
Kristina Møller RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk