Oplev Nakskov Fjord

Albuen har en utrolig natur

Fakta om Albuen

  • Albuen er en 6 km. lang sandtange.

  • Tangen krummer hvor strømmen taber kraft.

  • På sandtangen er Albuen Fyr.

  • Man kan ikke gå ud af tangen, vandreturen starter ved Albuen strand.

  • Sandtangen bliver nogengange skåret over pga. vejrforholdene, hvorpå Albuen bliver en ø.

albuen-kitesurfing-nakskov-fjord
Kitesurfing ved Albuen surf-spot

Hvor er er Albuen?

Der er en parkeringsplads ved Albuen strand.

Kører man mod Albuen Strand Camping, og fortsætter kommer der en vej til venstre, hvorpå man kommer til Albuen Strand parkeringsplads. 
Sæt evt. GPSén på: Vesternæsvej 70. Nakskov

Landskabet

Albuen er en 6 km lang sandtange. Denne kaldes af geograferne en *krumodde*.
Revlen er dannet af det sand, som den vestgående strøm langs Lollands sydkyst fører med sig.
Tangen krummer hvor strømmen taber kraft. 
På et søkort fra ca. 1703 ser Albuen lidt anderledes ud. Den er mere uregelmæssig og har en klumpet form. Den ender ca. 500 m. øst for den moræneknold, hvor der senere blev bygget et fyr.
Siden 1703 er den østvendte sandodde vokser mere end 1000 m. Vejret forandrer Albuen, når storm og højvande rammer. Der dannes nye strandvolde foran de gamle, og nogengange skæres sandtangen over med en strømrende og gør Albuen til en ø. 
Albueboerne er nød til selv at hente deres drikkevand fra oven, da Albuens geologi gør det umuligt at grave brønde og give rent ferskvand. Det opsamlede regnvand er fra tage, og ved tørre somre må de hente vand i Langø.

Albuen Fyr
Oprindelige Fyr blev bygget i 1896.
Det blev nedlagt og sprængt, da havet kom for tæt på.
Det nye fyr blev bygget i 1957 – her stammer hatten fra det gamle fyr.

Lodshuset
Det blev bygget i 1873, som bolig for to lodsfamilier.
I 1959 flyttede lodserne til Langø og huset stod tomt indtil 2002.
Lodshuset fungerer nu som base for naturvejledningen og som logi for besøgende.  

Skolen
Fra 1900 holdt skiftende lærerinder skole i private hjem og på lodshusets loft.
Skolen er et lille rødt hus, som blev bygget 1939. Det fungerede som skole indtil 1946. 

Albuens historie
Tilbage i 1400 og 1500-tallet var Albuen et sildemarkedsplads med foged, kapel og kirkegård.
I sildetiden boede fiskere og *gællekoner* i rækkehuse med lave jordvægge.
Albuen var en vigtig vinterhavn for flådens skibe og deres besætninger.
I ca. 1530 opstod der et egentligt fiskerleje med fastboende fiskere.
I 1668 var der seks fiskerhuse og i 1703 fire.
Albuens bønder brugte også Albuen. Bla. gik deres køer på græs og til deres udskibede korn.
I ca. 1790 blev der anlagt en lodsstation. Den blev dog afbrændt af englænderne i 1808.
I 1872 tog stormfloden dens efterfølger. Fyret kom til i 1896.
Alligevel skete der mange grundstødninger, og bjærgning har altid været en god og kærkommen biindtægt for Albuefolkene.
I ca. 1890 begyndte lodsernes sønner og svigersønner at drive fiskeri i større stil, og Albuen blev atter et fiskerleje.
Der var dengang 22 beboere på Albuen.
I 1911 var der 37 og i 1916 var der 41 beboere – som er det største antal i nyere tid.
Den sidste faste beboer flyttede fra Albuen 2002.

nakskov-fjord

Vandretur omkring Albuen

Vandretur: Ud på Albuen – 11,5 km
Albuen er en smal lang landtange på Lollands vestkyst.
Nakskov Fjord inddæmmes af Albuen, og strækker sig helt ud i Langelandsbæltet.

Lyset på tangen og omkring er helt specielt.
Man kan gå langs stranden på vestsiden, eller man kan også følge hjulsporene på tangen.

Turen starter ved Albuen strand, ved parkeringspladsen.

For enden, på spidsen er der Albuen Fyr, Albuen Havn, samt Horsnæs Hage.
Hvis du ikke har tid til at gå hele vejen ud til fyret og Horsnæs Hage, er det også en smuk tur bare at gå et stykke ud af tangen.  

naturpark-fjord-nakskov-fjord-albuen
Start på vandreturen ud på Albuen - Nakskov Fjord
albuen-nakskov
Albuen udenfor Nakskov Fjord.

Oplev Nakskov Fjord omkring Albuen

Kitesurfing Spot ved Albuen

Albuen og Søndernor, som lagunen hedder, er et følsomt og fredet naturområde i Naturpark Nakskov Fjord hvor der er sjældne fugle og planter. Læs derfor link inden du tager ud og kitesurfer på spottet.

Hestehoved Lystbådehavn

Smuk havn i naturskønt område, med gå afstand til større købstad.

Shelter & Teltplads ved Hestehoved

Der er både shelter og teltpladser ved Hestehoved

Camping ved Albuen

Albuen Strand Camping er en af de bedst beliggende campingpladser på Lolland, direkte ved Langelandsbæltet og Nakskov Fjord.

albuen-kitesurfing
Kitesurfere ved Albuen Strand - Nakskov Fjord
albuen-strand-nakskov
Albuen Strand ved Nakskov Fjord

Andre oplevelser i Nakskov Fjord

Andre oplevelser på Lolland

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk

Bliv inspireret til et Ø-besøg med Nyhedsbrevet