Oplev Heatherhill strand og moræne bakker

Nordsjælland - Kattegat

Fakta om Heatherhill

  • Heatherhill er et åbent, bakket område ved Sjællands nordkyst, nær Rågeleje.

  • Bakkerne og dale blev dannet under den sidste istid.

  • Heatherhill var navnet på den største ejendom i området.

  • Bakkerne blev fredet i 1960 og blev udlagt som offentligt område.

  • Man må færdes til fods, dog ikke i haver, indhegnede arealer, eller hvor der er skiltet imod uønsket færdsel.

heatherhill-moraene-bakker
Heatherhills moræne bakkelandskab

Hvor ligger Heather Hill?

Heatherhill ligger ved Nordsjællands kyst, helt ud til Kattegat, ca. 1,5 km sydvest for Rågeleje.
For at finde området skal man køre til vej 237, som ligger ca. 3 km nord for Vejby station, nær Rågeleje.

Der er en parkerings plads hvor man kan gå hhv. rundt i moræne landskabet eller ned til Heather Hill strand.
Adresse: Hanebjerg Hulvej 1. 3210 Vejby
Området ligger ca. 60 km fra København. 

Kort om Heather Hill

Heather Hills bakkerne blev dannet som gletscheraflejringer i slutningen af den seneste istid, for omkring 11.700 år siden.
Området er fredet sammen med dele af Hanebjerg Mose og dele af sommerhusområdet på Hanebjerg.
Fredningen i 1960 var for at sikrer områdets landskabelige, biologiske og geologiske værdier, og for at give befolkningens adgang til bakkerne og stranden.
Heather Hill eller Heatherhill, Lyngbakke eller Lynghøj, er et åbent, omkring 35 ha stort morænebakke-område.

I dag
Heatherhill er i dag mest græsbevoksede morænebakker omkring to dale helt ud mod Kattegat.
I den ene dal ligger en lille lavmose.
Bakkerne er op mod 20 m. høje og danner en moræneklint mod kysten. 
Skrænterne fortsætter videre vestpå forbi det udstykkede Klitgårdens sommerhusområde.
Her er klitterne op mod 40 m høje ved Salgårdshøj ved Vejby Strand – det er Nordsjællands højeste punkt mod kysten.
Heather Hill gennemskæres af Vejby-Rågeleje landevej. 
Mod landsiden står en enkelt bakke, Studebjerg, mod sommerhusområdet Rågemarken.

Ved Strandbjerggård, i nordøstlig forlængelse af Heatherhill, ligger et plantage- og kystområde.
Denne ejes af Miljøministeriet og administreres af Tisvilde Statsskovdistrikt, og der er ikke offentlig adgang her.

Planter
Hede- og overdrevsplanter dækker det meste af Heatherhill.
De lave bevoksningstyper med spredte enebær- og gyvelbuske var tidligere, for få hundrede år siden normale for Nordsjælland.
Af blomster er der bla. Nikkende Kobjælde og Blodrød Storkenæb i området i forår og forsommer.
Der er vilde klitroser og enkelte træer.
Floraen er i det hele taget artsrig, både på bakkerne og i den lille sø.
Området ud mod havet afgræsses af får.
Disse holdes inde med et elektrisk hegn og en kreaturrist ud mod landevejen.

Sommerfugle
Områdets lave og blomsterrige plantedække er paradis for sommerfugle, så derfor er der mange sommerfuglearter i Heatherhill.
Her findes også nogle af de sjældne, som Okkergul Pletvinge og køllesværmere i forsommeren og højsommeren.
Hver sommerfugleart er afhængig af én eller få bestemte plantearte. Deres larver lever netop af den.

Navnet
Heatherhill – Heather Hill – Lyngbakke – Lynghøj stammer fra den ejendom, der udgør størstedelen af området.
Ejendommens navn stammede fra den tidligere ejers hjemegn.

Livredderstrand
Heatherhill strand er en livredderstrand – dvs. at i udkigstårnet på Heatherhill strand sidder der personale fra Nordkystens Livredningstjeneste i sommermånederne i et vis tidsrum. Normalt starter de fra d. 1. juli.

MEN bad altid med forsigtighed alligevel.

heatherhill-moraene-bakker

Færdsel
Det er tilladt at færdes til fods overalt, dog undtagen i haver, hegnede arealer uden særlige overgange samt steder, hvor der er skiltet imod uønsket færdsel.
Desuden er færdsel ikke tilladt direkte på de stejle kystskrænter, pga. sikkerhed.
Adgangen til stranden skal være ad en sti eller ad en trappe.
Vis hensyn overfor området.
Hunde må kun medtages i snor.

Det er ikke tilladt at:
– Campere
– Lave bål
– Opgrave planter
Opsatte skilte orienterer om regler for færdsel m.v.
Ved Parkerings pladsen ved Rågelejevej er der toiletter og en kiosk.
Åbningstiderne for disse faciliteter varierer dog med årstiden.
Der ligger en campingplads umiddelbart nordøst for Heatherhill.

heather-hill-strand

Historien om Heather Hill og Heather Hill strand

Området er et åbent, bakket område på ca. 35 ha. ved Nordsjællands kyst, nær Rågeleje, helt ud til Kattegat.
Tilbage i 1960 blev området fredet, sammen med dele af Hanebjerg Mose og dele af sommerhusområdet på Hanebjerg.
Fredningen var for at sikre de landskabelige, biologiske og geologiske værdier, og give befolkningen adgang til bakkerne og stranden.

Istiden
Områdets bakker blev dannet som gletscheraflejringer i slutningen af den seneste istid.
Dengang var det næsten overgroet af lyng, men pga. menneskelig færdsel i området er det næsten er forsvundet. 
Ved dannelsen blev sand og grus ført med vandet fra den smeltende is, og det lagde sig foran iskanten som de nuværende fladtoppede højdedrag langs kysten.
En strøm af smeltevand har udgravet dalstrøget mellem P-pladsen og stranden, og siden har havet fjernet materialet foran den 15-20 m høje kystskrænt.
Lavningen omkring den lille sø skyldes bortsmeltning af et isstykke, der har ligget i aflejringerne.
Rækken af langstrakte bakker på tværs af kysten er materiale, der har ligget på bunden af et vandløb, der passerede gennem isen.
Området har med vinden senere fået tilført sand, og ikke mindst under sandflugtsperioden i 15-1700 tallet. 

Stenalderen
Dengang var Hanebjerg Mose en del af en mindre fjord med forbindelse til Kattegat ved Rågeleje.
Områdets gravhøje vidner om, at fjorden og dens omgivelser har haft betydning for oldtidens befolkning.

Sommerresidens
Tidligere var ejendommen sommerresidens for englænderen Vincent og hans familie.
Han byggede den gulkalkede patriciervilla i 1910 ud mod havet.
Huset lå på adressen: Rågelejevej 100.
Det var en velhavende forretningsmand, der handlede te og smør.
Hans hustru var danskfødte, og de var i 1947 medvirkede til at sikre områdets natur mod udstykning.
Heatherhill var bygget i britisk stil og meget fornemt indrettet.
Ejendommen lå på en bakke nær kysten.

Familien brugte ejendommen hver sommer, og i 1933 forærede han den til sin datter Edith Malmsley.
Det var i 1939 lejet ud til Prins Harald og Prinsesse Helena.
I årene inden 2. verdenskrig blev arealet omkring Heatherhill anvendt af mililtæret til øvelsesskydning med luftværnsartilleri og i krigens sidste halvdel brugte tyskerne det.
Efter krigen benyttede det danske militær området med tungt skyts ud over havet til midten af 1950’erne.
Her blev der etableret en teltlejr for soldaterne ved Strandbjerggård.
Senere blev der bygget røde barakker på det område, hvor Heather Hill-campingplads idag ligger.
Disse barakkerne blev nedrevet, efter at militærets øvelser ophørte.
Efterfølgende forfaldt villaen.

Solgt
I 1958 blev området solgt til Vejby-Tibirke Kommune, i dag Gribskov Kommune.
Til området hørte også to avlsgårde, Klitgården og Hedegården på Raagemarken.
Avlsgårdens jord blev udstykket til sommerhusområde.

Kriminalroman
I kriminalromanen *Midnatssamtalerne* af Otto Schray, var Heatherhill en del af rammen.

Andre oplevelser på Sjælland

Heatherhill – Nordsjælland

Heatherhill – Nordsjælland

Oplev Heatherhill strand og

Den Gule By – Vesterbro – Jernbanebyen

Den Gule By –

Vesterbros oase – Den

Kongens Have – Rosenborg Slotshave

Kongens Have – Rosenborg

Københavns mest populære park

Badehusene ved Rågeleje

Badehusene ved Rågeleje

Oplev de fine stribede

Nyboder – boligkvarter i København

Nyboder – boligkvarter i

Oplev boligkvarteret fra 1631

Køge Nord Station

Køge Nord Station

Broen er udformet som

Stevns Fyr

Stevns Fyr

Oplev udsigten fra 69

Omø Fyr

Omø Fyr

Omøs 22 m høje

Stevns Klint

Stevns Klint

UNESCOs verdensarvsliste Stevns Klint

Faxe Kalkbrud

Faxe Kalkbrud

Tag på fossiljagt midt

Gåsetårnet

Gåsetårnet

Vordingborgs Slot / Borg

Rododendron have

Rododendron have

Nivaagaards Romantiske Have Oplev

Orøs trampestier

Orøs trampestier

Orø har 5 trampestier

Karlstrup Kalkgrav

Karlstrup Kalkgrav

Oplev Karlstrup Kalkgrav Sjællands

Trolde jagt

Trolde jagt

Thomas Dambo´s Trolde Få

Dyrehaven

Dyrehaven

Previous Next Oplev Dyrehaven

Andre oplevelser i Rundt i Danmark

Heatherhill – Nordsjælland

Heatherhill – Nordsjælland

Oplev Heatherhill strand og

Den Gule By – Vesterbro – Jernbanebyen

Den Gule By –

Vesterbros oase – Den

Dueodde Fyr – Bornholm

Dueodde Fyr – Bornholm

Oplev Nordeuropas højeste fyr

Kongens Have – Rosenborg Slotshave

Kongens Have – Rosenborg

Københavns mest populære park

Badehusene ved Rågeleje

Badehusene ved Rågeleje

Oplev de fine stribede

Nyboder – boligkvarter i København

Nyboder – boligkvarter i

Oplev boligkvarteret fra 1631

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Ekkodalens plankebro – Bornholm

Gå tørskoet igennem Ekkodalen

Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Fuglereservatet i bunden af

Jagthytterne ved Tipperne

Jagthytterne ved Tipperne

Oplev Jagthytterne ved Værneengene

Esehusene ved Nymindegab

Esehusene ved Nymindegab

Oplev de historiske Esehuse

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Østerlars Rundkirke – Bornholm

Bornholms største rundkirke Østerlars

Køge Nord Station

Køge Nord Station

Broen er udformet som

Brug Min Baghave

Brug Min Baghave

Anmeldelse af *Brug Min

Fugletårnet ved Nyord Enge

Fugletårnet ved Nyord Enge

Et af Danmarks største

Bogø Mølle

Bogø Mølle

Den vingeløse mølle Bogø

Bogø Fyr

Bogø Fyr

Overnat i et fyr

Dovns & Gulstav Klint – Sydlangeland

Dovns & Gulstav Klint

De tidligere Hatbakker på

Stevns Fyr

Stevns Fyr

Oplev udsigten fra 69

Rytterknægten – Bornholm

Rytterknægten – Bornholm

Bornholms højeste punkt Rytterknægten

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Stubbeløkken Stenbrud – Rønne

Granit bruddet ved Rønne

Hammeren Fyr – Bornholm

Hammeren Fyr – Bornholm

Fyrtårnet på Ørnebjerg Hammeren

Bisonerne – Bornholm

Bisonerne – Bornholm

Oplev Europas største vildt

Hullehavn – Bornholm

Hullehavn – Bornholm

Skøn strandperle ved Svaneke

Pissebækken – Bornholm

Pissebækken – Bornholm

Danmarks 3. største vandfald

Lilleborg – Bornholm

Lilleborg – Bornholm

Borgruinen i Almindingen Lilleborg

Kærmosen – Fugletårn – Bornholm

Kærmosen – Fugletårn –

Kærmosen Fugletårn Ekkodalens moser

Eventyrstrædet på Femø (2020)

Eventyrstrædet på Femø (2020)

Femøs Eventyrstræde Hvor ligger

Rødstenen / Bispehuen på Fur

Rødstenen / Bispehuen på

Kæmpe naturoplevelse på Fur

Omø Fyr

Omø Fyr

Omøs 22 m høje

Bjørnø Fyr

Bjørnø Fyr

På sydkysten af Bjørnø

Traktortur til Svelmø

Traktortur til Svelmø

Gennem Ebbevej i havet

Stevns Klint

Stevns Klint

UNESCOs verdensarvsliste Stevns Klint

Den lille Havfrue

Den lille Havfrue

Turist magnet i Københavns

Rudkøbing

Rudkøbing

Langelands Købstad & største

Nyhavn – Havnekanal

Nyhavn – Havnekanal

Havnekanalen blev udgravet i

Faxe Kalkbrud

Faxe Kalkbrud

Tag på fossiljagt midt

Amager Strandpark

Amager Strandpark

Lækker strandpark i København

Sneglen

Sneglen

Oplev Kastrup Søbad Sneglen

Kastrup Fort

Kastrup Fort

En del af Københavns

Helgoland

Helgoland

Amager Strandpark Badeanstalten Helgoland

Gåsetårnet

Gåsetårnet

Vordingborgs Slot / Borg

De Sorte Fiskerhytter

De Sorte Fiskerhytter

Thurø´s varemærke De sorte

Valdemar Slot

Valdemar Slot

Oplev Tåsinges smukke slot

Oplev vilde Heste

Oplev vilde Heste

Find Langelands vilde heste

Naturskønne Albuen

Naturskønne Albuen

Oplev Nakskov Fjord Albuen

Nyd udsigten fra Copenhill

Nyd udsigten fra Copenhill

Fantastisk udsigt fra Copenhill

Haletudser på Christiansø

Haletudser på Christiansø

Naturoplevelser med Haletudser Flere

Lomvier på Christiansø

Lomvier på Christiansø

Oplev Lomvier på Ertholmene

Skibssætninger – Hjarnø

Skibssætninger – Hjarnø

Oplev et religiøst symbol

Apotekerhave på Skarø

Apotekerhave på Skarø

Oplev duften i Apotekerhaven

Rododendron have

Rododendron have

Nivaagaards Romantiske Have Oplev

Majtræet på Avernakø

Majtræet på Avernakø

Pinselørdag fejrer Avernakø Majtræet

Lægeurtehaven – Endelave

Lægeurtehaven – Endelave

Oplev flere hundrede Læge-

Broen på Hestehovedet – Lolland

Broen på Hestehovedet –

Badebroen på Hestehovedet Oplev

Den Røde sten – Fur

Den Røde sten –

Den Røde Sten Oplev

Badehusene ved Marstal

Badehusene ved Marstal

Oplev Badehusene ved Marstal

Orøs trampestier

Orøs trampestier

Orø har 5 trampestier

Årøs Naturlegeplads

Årøs Naturlegeplads

Oplev Naturlegepladsen på Årø

Arminoen

Arminoen

Tag vandreturen – Amarminoen

Karlstrup Kalkgrav

Karlstrup Kalkgrav

Oplev Karlstrup Kalkgrav Sjællands

Mennesket ved Havet

Mennesket ved Havet

Oplev Mennesket ved Havet

Dodekalitten

Dodekalitten

Oplev Dodekalitten Et monument

Møns Klint

Møns Klint

Previous Next Oplev Møns

Trolde jagt

Trolde jagt

Thomas Dambo´s Trolde Få

Dyrehaven

Dyrehaven

Previous Next Oplev Dyrehaven

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud – Bornholm

Vang Granitbrud En af

Kultippen – Bornholm

Kultippen – Bornholm

Månelandskabet – Kultippen En

Arnager Bro – Bornholm

Arnager Bro – Bornholm

Nordeuropas længste træbro ligger

Randkløve Skår – Bornholm

Randkløve Skår – Bornholm

Bornholm klipper – Randkløve

Bliv inspireret til et Ø-besøg med Nyhedsbrevet

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk