Oplev Heatherhill strand og moræne bakker

Nordsjælland - Kattegat

Fakta om Heatherhill

  • Heatherhill er et åbent, bakket område ved Sjællands nordkyst, nær Rågeleje.

  • Bakkerne og dale blev dannet under den sidste istid.

  • Heatherhill var navnet på den største ejendom i området.

  • Bakkerne blev fredet i 1960 og blev udlagt som offentligt område.

  • Man må færdes til fods, dog ikke i haver, indhegnede arealer, eller hvor der er skiltet imod uønsket færdsel.

heatherhill-moraene-bakker
Heatherhills moræne bakkelandskab

Hvor ligger Heather Hill?

Heatherhill ligger ved Nordsjællands kyst, helt ud til Kattegat, ca. 1,5 km sydvest for Rågeleje.
For at finde området skal man køre til vej 237, som ligger ca. 3 km nord for Vejby station, nær Rågeleje.

Der er en parkerings plads hvor man kan gå hhv. rundt i moræne landskabet eller ned til Heather Hill strand.
Adresse: Hanebjerg Hulvej 1. 3210 Vejby
Området ligger ca. 60 km fra København. 

Kort om Heather Hill

Heather Hills bakkerne blev dannet som gletscheraflejringer i slutningen af den seneste istid, for omkring 11.700 år siden.
Området er fredet sammen med dele af Hanebjerg Mose og dele af sommerhusområdet på Hanebjerg.
Fredningen i 1960 var for at sikrer områdets landskabelige, biologiske og geologiske værdier, og for at give befolkningens adgang til bakkerne og stranden.
Heather Hill eller Heatherhill, Lyngbakke eller Lynghøj, er et åbent, omkring 35 ha stort morænebakke-område.

I dag
Heatherhill er i dag mest græsbevoksede morænebakker omkring to dale helt ud mod Kattegat.
I den ene dal ligger en lille lavmose.
Bakkerne er op mod 20 m. høje og danner en moræneklint mod kysten. 
Skrænterne fortsætter videre vestpå forbi det udstykkede Klitgårdens sommerhusområde.
Her er klitterne op mod 40 m høje ved Salgårdshøj ved Vejby Strand – det er Nordsjællands højeste punkt mod kysten.
Heather Hill gennemskæres af Vejby-Rågeleje landevej. 
Mod landsiden står en enkelt bakke, Studebjerg, mod sommerhusområdet Rågemarken.

Ved Strandbjerggård, i nordøstlig forlængelse af Heatherhill, ligger et plantage- og kystområde.
Denne ejes af Miljøministeriet og administreres af Tisvilde Statsskovdistrikt, og der er ikke offentlig adgang her.

Planter
Hede- og overdrevsplanter dækker det meste af Heatherhill.
De lave bevoksningstyper med spredte enebær- og gyvelbuske var tidligere, for få hundrede år siden normale for Nordsjælland.
Af blomster er der bla. Nikkende Kobjælde og Blodrød Storkenæb i området i forår og forsommer.
Der er vilde klitroser og enkelte træer.
Floraen er i det hele taget artsrig, både på bakkerne og i den lille sø.
Området ud mod havet afgræsses af får.
Disse holdes inde med et elektrisk hegn og en kreaturrist ud mod landevejen.

Sommerfugle
Områdets lave og blomsterrige plantedække er paradis for sommerfugle, så derfor er der mange sommerfuglearter i Heatherhill.
Her findes også nogle af de sjældne, som Okkergul Pletvinge og køllesværmere i forsommeren og højsommeren.
Hver sommerfugleart er afhængig af én eller få bestemte plantearte. Deres larver lever netop af den.

Navnet
Heatherhill – Heather Hill – Lyngbakke – Lynghøj stammer fra den ejendom, der udgør størstedelen af området.
Ejendommens navn stammede fra den tidligere ejers hjemegn.

Livredderstrand
Heatherhill strand er en livredderstrand – dvs. at i udkigstårnet på Heatherhill strand sidder der personale fra Nordkystens Livredningstjeneste i sommermånederne i et vis tidsrum. Normalt starter de fra d. 1. juli.

MEN bad altid med forsigtighed alligevel.

heatherhill-moraene-bakker

Færdsel
Det er tilladt at færdes til fods overalt, dog undtagen i haver, hegnede arealer uden særlige overgange samt steder, hvor der er skiltet imod uønsket færdsel.
Desuden er færdsel ikke tilladt direkte på de stejle kystskrænter, pga. sikkerhed.
Adgangen til stranden skal være ad en sti eller ad en trappe.
Vis hensyn overfor området.
Hunde må kun medtages i snor.

Det er ikke tilladt at:
– Campere
– Lave bål
– Opgrave planter
Opsatte skilte orienterer om regler for færdsel m.v.
Ved Parkerings pladsen ved Rågelejevej er der toiletter og en kiosk.
Åbningstiderne for disse faciliteter varierer dog med årstiden.
Der ligger en campingplads umiddelbart nordøst for Heatherhill.

heather-hill-strand

Historien om Heather Hill og Heather Hill strand

Området er et åbent, bakket område på ca. 35 ha. ved Nordsjællands kyst, nær Rågeleje, helt ud til Kattegat.
Tilbage i 1960 blev området fredet, sammen med dele af Hanebjerg Mose og dele af sommerhusområdet på Hanebjerg.
Fredningen var for at sikre de landskabelige, biologiske og geologiske værdier, og give befolkningen adgang til bakkerne og stranden.

Istiden
Områdets bakker blev dannet som gletscheraflejringer i slutningen af den seneste istid.
Dengang var det næsten overgroet af lyng, men pga. menneskelig færdsel i området er det næsten er forsvundet. 
Ved dannelsen blev sand og grus ført med vandet fra den smeltende is, og det lagde sig foran iskanten som de nuværende fladtoppede højdedrag langs kysten.
En strøm af smeltevand har udgravet dalstrøget mellem P-pladsen og stranden, og siden har havet fjernet materialet foran den 15-20 m høje kystskrænt.
Lavningen omkring den lille sø skyldes bortsmeltning af et isstykke, der har ligget i aflejringerne.
Rækken af langstrakte bakker på tværs af kysten er materiale, der har ligget på bunden af et vandløb, der passerede gennem isen.
Området har med vinden senere fået tilført sand, og ikke mindst under sandflugtsperioden i 15-1700 tallet. 

Stenalderen
Dengang var Hanebjerg Mose en del af en mindre fjord med forbindelse til Kattegat ved Rågeleje.
Områdets gravhøje vidner om, at fjorden og dens omgivelser har haft betydning for oldtidens befolkning.

Sommerresidens
Tidligere var ejendommen sommerresidens for englænderen Vincent og hans familie.
Han byggede den gulkalkede patriciervilla i 1910 ud mod havet.
Huset lå på adressen: Rågelejevej 100.
Det var en velhavende forretningsmand, der handlede te og smør.
Hans hustru var danskfødte, og de var i 1947 medvirkede til at sikre områdets natur mod udstykning.
Heatherhill var bygget i britisk stil og meget fornemt indrettet.
Ejendommen lå på en bakke nær kysten.

Familien brugte ejendommen hver sommer, og i 1933 forærede han den til sin datter Edith Malmsley.
Det var i 1939 lejet ud til Prins Harald og Prinsesse Helena.
I årene inden 2. verdenskrig blev arealet omkring Heatherhill anvendt af mililtæret til øvelsesskydning med luftværnsartilleri og i krigens sidste halvdel brugte tyskerne det.
Efter krigen benyttede det danske militær området med tungt skyts ud over havet til midten af 1950’erne.
Her blev der etableret en teltlejr for soldaterne ved Strandbjerggård.
Senere blev der bygget røde barakker på det område, hvor Heather Hill-campingplads idag ligger.
Disse barakkerne blev nedrevet, efter at militærets øvelser ophørte.
Efterfølgende forfaldt villaen.

Solgt
I 1958 blev området solgt til Vejby-Tibirke Kommune, i dag Gribskov Kommune.
Til området hørte også to avlsgårde, Klitgården og Hedegården på Raagemarken.
Avlsgårdens jord blev udstykket til sommerhusområde.

Kriminalroman
I kriminalromanen *Midnatssamtalerne* af Otto Schray, var Heatherhill en del af rammen.

Andre oplevelser på Sjælland

Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke

Kirken på UNESCOs verdensarvsliste

Kirsebærtræer ved Kellerisvej ved Espergærde

Kirsebærtræer ved Kellerisvej ved

Kelleris i Nordsjælland –

Bolund – Halvø

Bolund – Halvø

Den markante halvø Bolund

Gurre Slot (ruin)

Gurre Slot (ruin)

Kongeborgen i Nordsjælland Gurre

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen

Broen der samler Danmark

Museum Ragnarock

Museum Ragnarock

Boksen med den guldnittede

Vemmelev badebro

Vemmelev badebro

145 m lang badebro

Fredensborg Slot

Fredensborg Slot

Slottet ved Esrum Sø

Arne Jacobsen tankstation & isbar

Arne Jacobsen tankstation &

Arkitekten Arne Jacobsen´s Tankstation

Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot Slottet i

Bellevue strand

Bellevue strand

Arne Jacobsens ikoniske strand

Verdens længste skaterbane

Verdens længste skaterbane

Banen forbinder Taastrup Verdens

Brumleby – Østerbro

Brumleby – Østerbro

Brumle by – Byen

Heatherhill – Nordsjælland

Heatherhill – Nordsjælland

Oplev Heatherhill strand og

Den Gule By – Jernbanebyen i KBH

Den Gule By –

Vesterbro & Sydhavnens oase

Kongens Have – Rosenborg Slotshave

Kongens Have – Rosenborg

Københavns mest populære park

Badehusene ved Rågeleje

Badehusene ved Rågeleje

Oplev de fine stribede

Nyboder – boligkvarter i København

Nyboder – boligkvarter i

Oplev boligkvarteret fra 1631

Køge Nord Station

Køge Nord Station

Broen er udformet som

Stevns Fyr

Stevns Fyr

Oplev udsigten fra 69

Omø Fyr

Omø Fyr

Det 22 m høje

Stevns Klint

Stevns Klint

UNESCOs verdensarvsliste Stevns Klint

Faxe Kalkbrud

Faxe Kalkbrud

Tag på fossiljagt midt

Gåsetårnet

Gåsetårnet

Vordingborgs Slot / Borg

Rododendron have

Rododendron have

Nivaagaards Romantiske Have Oplev

Orøs trampestier

Orøs trampestier

Orø har 5 trampestier

Karlstrup Kalkgrav

Karlstrup Kalkgrav

Oplev Karlstrup Kalkgrav Sjællands

Trolde jagt

Trolde jagt

Thomas Dambo´s Trolde Få

Dyrehaven

Dyrehaven

Previous Next Oplev Dyrehaven

Andre oplevelser i Rundt i Danmark

Søndermarken

Søndermarken

Parken der altid har

Frederiksberg Have

Frederiksberg Have

Haven på Frederiksberg –

Frederiksberg Slot

Frederiksberg Slot

Slottet på Frederiksberg –

Frederiksberg Runddel

Frederiksberg Runddel

Hovedindgangen til Frederiksberg Have

Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke

Kirken på UNESCOs verdensarvsliste

KUA – Københavns Universitet Amager

KUA – Københavns Universitet

KUA – Københavns Universitet

Krebs´ Skole

Krebs´ Skole

Privatskole fra 1872 –

Kirsebærtræer ved Kellerisvej ved Espergærde

Kirsebærtræer ved Kellerisvej ved

Kelleris i Nordsjælland –

Kulturhus & Bibliotek på Rentemestervej

Kulturhus & Bibliotek på

Glitterhuset i Nordvest –

Sose Odde – Bornholm

Sose Odde – Bornholm

Idyl på Bornholms sydkyst

Jellingestenene

Jellingestenene

Rundestenene ved Jellinge –

Gefion Gymnasium

Gefion Gymnasium

Gymnasium i Indre by

Slusen & Slusebygningerne i Sydhavnen

Slusen & Slusebygningerne i

Københavns Sydhavn – Slusen

Augustenborg Slot

Augustenborg Slot

Slot på Als –

SMK – Statens Museum for Kunst

SMK – Statens Museum

Danmarks største kunst museum

Marsktårnet / Tower

Marsktårnet / Tower

Tårnet der snor sig

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge

Syddjurs´ Naturparadis Nationalpark Mols

Middelgrundens Vindmøllepark

Middelgrundens Vindmøllepark

Møllerne ud for Københavns

Bolund – Halvø

Bolund – Halvø

Den markante halvø Bolund

Laura & Julian – Trolde i Horsens

Laura & Julian –

Kunstneren Thomas Dambo Troldene

Simon & Anine – Trolde i Tilst / Aarhus

Simon & Anine –

Kunstneren Thomas Dambo Troldene

Nørreport St.

Nørreport St.

Danmarks mest brugte Station

Rundetårn

Rundetårn

Tårnet der blev bygget

Den sorte Diamant

Den sorte Diamant

Det Kgl. Bibliotek ved

Lyngvig Fyr

Lyngvig Fyr

Fyret på den Jyske

Botanisk Have

Botanisk Have

Statens Naturhistoriske Museum Botanisk

Møns Klint

Møns Klint

Previous Next Den levende

Hans Hulehånd – Trold i Odense

Hans Hulehånd – Trold

Kunstneren Thomas Dambo Trolden

Ben Chiller – Trold i Mørke

Ben Chiller – Trold

Kunstneren Thomas Dambo Trolden

Sigurd – Trold i Mørke

Sigurd – Trold i

Kunstneren Thomas Dambo Trolden

Valbyparken

Valbyparken

Naturlegeplads – strand –

Kastellet

Kastellet

Fæstningsanlægget fra 1624 Kastellet

Gurre Slot (ruin)

Gurre Slot (ruin)

Kongeborgen i Nordsjælland Gurre

Lakolk Strand – Rømø

Lakolk Strand – Rømø

Rømøs mest populære strand

Dalgas Boulevard

Dalgas Boulevard

Boulevard opkaldt efter en

Dronning Louises Bro

Dronning Louises Bro

En af Københavns broer

Den Genfundne Bro

Den Genfundne Bro

Broen der lå gemt

Rebild Bakker

Rebild Bakker

Hedelandskabet i Rold Skov

Nilen på Søtorvet

Nilen på Søtorvet

Skulptur på Søtorvet ved

Ribe Domkirke

Ribe Domkirke

Domkirken med 3 tårne

Bølgen

Bølgen

Den smukke bygning i

Den tilsandede Kirke

Den tilsandede Kirke

Kirken fra 1300-tallet Den

Bulbjerg

Bulbjerg

Hvid kalkstensklippe i Nordjylland

Vestre Kirkegård

Vestre Kirkegård

Skandinaviens største kirkegård –

Mindelunden

Mindelunden

Mindepark for de faldne

Den spanske trappe

Den spanske trappe

Passagen ned til Kolding

Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård

Kirkegården fra 1760 Assistens

Løkken Strand

Løkken Strand

Den Hvide By Besøg

Enghaveparken

Enghaveparken

Parken der oprindelig var

Landbohøjskolen

Landbohøjskolen

Haven har 6.000 forskellige

Bagges Dæmning

Bagges Dæmning

Gå på tværs af

Ørstedsparken

Ørstedsparken

Parkanlæg midt i København

Passagen fra Østerbro til Nordhavn

Passagen fra Østerbro til

Passagen der forbinder Østerbro

Israels Plads

Israels Plads

Plads i Indre By

Råbjerg Mile

Råbjerg Mile

Europas største vandreklit på

Den Uendelige Bro

Den Uendelige Bro

Den runde badebro i

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr

Rubjerg Knude Fyr Fyret

Koldinghus

Koldinghus

Slottet i Kolding –

Europaskolen

Europaskolen

Skole med fed legeplads

Lakolk Strand

Lakolk Strand

Kør på stranden på

Rømødæmningen

Rømødæmningen

Dæmningen der forbinder Rømø

Øregårdsparken

Øregårdsparken

Folkepark i Hellerup Øregårdsparken

Stejlepladsen

Stejlepladsen

Området har været fiskerimiljø

Sydhavnstippen

Sydhavnstippen

Naturområde i Sydhavnen i

Utterslev Mose

Utterslev Mose

Mosen ligger i Københavns

Svaneke Fyr – Bornholm

Svaneke Fyr – Bornholm

På Sandkås Odde står

Skydebanehaven – Vesterbro

Skydebanehaven – Vesterbro

Rekreativ oase & legeplads

Møllers Trappe – Bornholm

Møllers Trappe – Bornholm

I Gudhjems sydlige del

Hestebetvingeren / Bavnehøj Allé

Hestebetvingeren / Bavnehøj Allé

Skulptur i Sydhavnen Hestebetvingeren

Bispebjerg Kirkegård

Bispebjerg Kirkegård

Kirkegården på et af

Grundtvigs Kirke

Grundtvigs Kirke

Kirken opkaldt efter Grundtvig

Arken

Arken

Kunst museum på Vestegnen

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen

Broen der samler Danmark

8Tallet

8Tallet

Bjarne Ingels arkitektur Kollegiet

Museum Ragnarock

Museum Ragnarock

Boksen med den guldnittede

Tietgenkollegiet

Tietgenkollegiet

Ørestadens runde bygning Kollegiet

Vemmelev badebro

Vemmelev badebro

145 m lang badebro

Ny Carlsberg Glyptoteket

Ny Carlsberg Glyptoteket

Museum midt i København

Fredensborg Slot

Fredensborg Slot

Slottet ved Esrum Sø

Gunnar Nu Hansens Plads

Gunnar Nu Hansens Plads

Østerbros Idrætsområde – Pladsen

Humleby – Vesterbro

Humleby – Vesterbro

De karakteristiske rækkehuse i

J. C. Jacobsens Have

J. C. Jacobsens Have

Offentlig have midt i

Arne Jacobsen tankstation & isbar

Arne Jacobsen tankstation &

Arkitekten Arne Jacobsen´s Tankstation

Melsted – Bornholm

Melsted – Bornholm

Landsbyen syd for Gudhjem

Olufsvej – Østerbro

Olufsvej – Østerbro

Oplev de farvede huse

Rosenborg Slot – København

Rosenborg Slot – København

Rosenborg Slot Ligger i

Knud Rasmussen monument

Knud Rasmussen monument

Knud Rasmussen spejder udover

Konditaget Lüders – Nordhavn

Konditaget Lüders – Nordhavn

Fysisk aktivitet med smuk

Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot Slottet i

Dybbel Mølle på Dybbel Banke

Dybbel Mølle på Dybbel

Dybbøl Banke – der

Charlottenlund Strandpark

Charlottenlund Strandpark

Badestrand tæt på København

Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort ved Charlottenlund

Anker Jørgensen Statue

Anker Jørgensen Statue

Arbejderen fra Syhavnen Statuen

Palads Teatret – København

Palads Teatret – København

Københavns gamle Hovedbanegård Palads

Axel Tower – København

Axel Tower – København

Bygning med 5 tårne

Kartoffelrækkerne – København

Kartoffelrækkerne – København

Bebyggelse midt i København,

Bopa Plads – Østerbro

Bopa Plads – Østerbro

BOPA var en modstandsgruppe

Bellevue strand

Bellevue strand

Arne Jacobsens ikoniske strand

Bliv inspireret til et Ø-besøg med Nyhedsbrevet

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk