Oplev Heatherhill strand og moræne bakker

Nordsjælland - Kattegat

Fakta om Heatherhill

  • Heatherhill er et åbent, bakket område ved Sjællands nordkyst, nær Rågeleje.

  • Bakkerne og dale blev dannet under den sidste istid.

  • Heatherhill var navnet på den største ejendom i området.

  • Bakkerne blev fredet i 1960 og blev udlagt som offentligt område.

  • Man må færdes til fods, dog ikke i haver, indhegnede arealer, eller hvor der er skiltet imod uønsket færdsel.

heatherhill-moraene-bakker
Heatherhills moræne bakkelandskab
heatherhill-strand
heatherhill-moraene-bakker
heatherhill-strand
heatherhill-strand

Hvor ligger Heather Hill?

Heatherhill ligger ved Nordsjællands kyst, helt ud til Kattegat, ca. 1,5 km sydvest for Rågeleje.
For at finde området skal man køre til vej 237, som ligger ca. 3 km nord for Vejby station, nær Rågeleje.

Der er en parkerings plads hvor man kan gå hhv. rundt i moræne landskabet eller ned til Heather Hill strand.
Adresse: Hanebjerg Hulvej 1. 3210 Vejby
Området ligger ca. 60 km fra København. 

Kort om Heather Hill

Heather Hills bakkerne blev dannet som gletscheraflejringer i slutningen af den seneste istid, for omkring 11.700 år siden.
Området er fredet sammen med dele af Hanebjerg Mose og dele af sommerhusområdet på Hanebjerg.
Fredningen i 1960 var for at sikrer områdets landskabelige, biologiske og geologiske værdier, og for at give befolkningens adgang til bakkerne og stranden.
Heather Hill eller Heatherhill, Lyngbakke eller Lynghøj, er et åbent, omkring 35 ha stort morænebakke-område.

heatherhill-moraene-bakker
heatherhill-moraene-bakker

I dag
Heatherhill er i dag mest græsbevoksede morænebakker omkring to dale helt ud mod Kattegat.
I den ene dal ligger en lille lavmose.
Bakkerne er op mod 20 m. høje og danner en moræneklint mod kysten. 
Skrænterne fortsætter videre vestpå forbi det udstykkede Klitgårdens sommerhusområde.
Her er klitterne op mod 40 m høje ved Salgårdshøj ved Vejby Strand – det er Nordsjællands højeste punkt mod kysten.
Heather Hill gennemskæres af Vejby-Rågeleje landevej. 
Mod landsiden står en enkelt bakke, Studebjerg, mod sommerhusområdet Rågemarken.

Ved Strandbjerggård, i nordøstlig forlængelse af Heatherhill, ligger et plantage- og kystområde.
Denne ejes af Miljøministeriet og administreres af Tisvilde Statsskovdistrikt, og der er ikke offentlig adgang her.

Planter
Hede- og overdrevsplanter dækker det meste af Heatherhill.
De lave bevoksningstyper med spredte enebær- og gyvelbuske var tidligere, for få hundrede år siden normale for Nordsjælland.
Af blomster er der bla. Nikkende Kobjælde og Blodrød Storkenæb i området i forår og forsommer.
Der er vilde klitroser og enkelte træer.
Floraen er i det hele taget artsrig, både på bakkerne og i den lille sø.
Området ud mod havet afgræsses af får.
Disse holdes inde med et elektrisk hegn og en kreaturrist ud mod landevejen.

Sommerfugle
Områdets lave og blomsterrige plantedække er paradis for sommerfugle, så derfor er der mange sommerfuglearter i Heatherhill.
Her findes også nogle af de sjældne, som Okkergul Pletvinge og køllesværmere i forsommeren og højsommeren.
Hver sommerfugleart er afhængig af én eller få bestemte plantearte. Deres larver lever netop af den.

Navnet
Heatherhill – Heather Hill – Lyngbakke – Lynghøj stammer fra den ejendom, der udgør størstedelen af området.
Ejendommens navn stammede fra den tidligere ejers hjemegn.

Livredderstrand
Heatherhill strand er en livredderstrand – dvs. at i udkigstårnet på Heatherhill strand sidder der personale fra Nordkystens Livredningstjeneste i sommermånederne i et vis tidsrum. Normalt starter de fra d. 1. juli.

MEN bad altid med forsigtighed alligevel.

heather-hill-strand
heatherhill-moraene-bakker

Færdsel
Det er tilladt at færdes til fods overalt, dog undtagen i haver, hegnede arealer uden særlige overgange samt steder, hvor der er skiltet imod uønsket færdsel.
Desuden er færdsel ikke tilladt direkte på de stejle kystskrænter, pga. sikkerhed.
Adgangen til stranden skal være ad en sti eller ad en trappe.
Vis hensyn overfor området.
Hunde må kun medtages i snor.

Det er ikke tilladt at:
– Campere
– Lave bål
– Opgrave planter
Opsatte skilte orienterer om regler for færdsel m.v.
Ved Parkerings pladsen ved Rågelejevej er der toiletter og en kiosk.
Åbningstiderne for disse faciliteter varierer dog med årstiden.
Der ligger en campingplads umiddelbart nordøst for Heatherhill.

heatherhill-moraene-bakker
heatherhill-strand

Historien om Heather Hill og Heather Hill strand

Området er et åbent, bakket område på ca. 35 ha. ved Nordsjællands kyst, nær Rågeleje, helt ud til Kattegat.
Tilbage i 1960 blev området fredet, sammen med dele af Hanebjerg Mose og dele af sommerhusområdet på Hanebjerg.
Fredningen var for at sikre de landskabelige, biologiske og geologiske værdier, og give befolkningen adgang til bakkerne og stranden.

Istiden
Områdets bakker blev dannet som gletscheraflejringer i slutningen af den seneste istid.
Dengang var det næsten overgroet af lyng, men pga. menneskelig færdsel i området er det næsten er forsvundet. 
Ved dannelsen blev sand og grus ført med vandet fra den smeltende is, og det lagde sig foran iskanten som de nuværende fladtoppede højdedrag langs kysten.
En strøm af smeltevand har udgravet dalstrøget mellem P-pladsen og stranden, og siden har havet fjernet materialet foran den 15-20 m høje kystskrænt.
Lavningen omkring den lille sø skyldes bortsmeltning af et isstykke, der har ligget i aflejringerne.
Rækken af langstrakte bakker på tværs af kysten er materiale, der har ligget på bunden af et vandløb, der passerede gennem isen.
Området har med vinden senere fået tilført sand, og ikke mindst under sandflugtsperioden i 15-1700 tallet. 

Stenalderen
Dengang var Hanebjerg Mose en del af en mindre fjord med forbindelse til Kattegat ved Rågeleje.
Områdets gravhøje vidner om, at fjorden og dens omgivelser har haft betydning for oldtidens befolkning.

Sommerresidens
Tidligere var ejendommen sommerresidens for englænderen Vincent og hans familie.
Han byggede den gulkalkede patriciervilla i 1910 ud mod havet.
Huset lå på adressen: Rågelejevej 100.
Det var en velhavende forretningsmand, der handlede te og smør.
Hans hustru var danskfødte, og de var i 1947 medvirkede til at sikre områdets natur mod udstykning.
Heatherhill var bygget i britisk stil og meget fornemt indrettet.
Ejendommen lå på en bakke nær kysten.

Familien brugte ejendommen hver sommer, og i 1933 forærede han den til sin datter Edith Malmsley.
Det var i 1939 lejet ud til Prins Harald og Prinsesse Helena.
I årene inden 2. verdenskrig blev arealet omkring Heatherhill anvendt af mililtæret til øvelsesskydning med luftværnsartilleri og i krigens sidste halvdel brugte tyskerne det.
Efter krigen benyttede det danske militær området med tungt skyts ud over havet til midten af 1950’erne.
Her blev der etableret en teltlejr for soldaterne ved Strandbjerggård.
Senere blev der bygget røde barakker på det område, hvor Heather Hill-campingplads idag ligger.
Disse barakkerne blev nedrevet, efter at militærets øvelser ophørte.
Efterfølgende forfaldt villaen.

Solgt
I 1958 blev området solgt til Vejby-Tibirke Kommune, i dag Gribskov Kommune.
Til området hørte også to avlsgårde, Klitgården og Hedegården på Raagemarken.
Avlsgårdens jord blev udstykket til sommerhusområde.

Kriminalroman
I kriminalromanen *Midnatssamtalerne* af Otto Schray, var Heatherhill en del af rammen.

Andre oplevelser på Sjælland

Dronning Alexandrines Bro

Dronning Alexandrines Bro

Broen der samler Møn…

Rødvig Flinteovn – Vartegn

Rødvig Flinteovn – Vartegn

Et vartegn fra områdets…

Omø – Årets Ø 2023

Omø – Årets Ø…

Tidligere Næste TILLYKKE TIL…

Ravnsholt skov

Ravnsholt skov

Skoven er en statsskov…

Hanna Halerød

Hanna Halerød

– Én af Thomas…

Arresø

Arresø

Danmarks største sø på…

Naturcenter Auderød Havn

Naturcenter Auderød Havn

Området ligger på Arrenæs…

Bøllemosen

Bøllemosen

Kom tørskoet igennem mosen…

Avnø Naturcenter

Avnø Naturcenter

Et naturcenter der har…

Helenekilde strand

Helenekilde strand

Stranden ved Skt. Helene…

Solnedgangsbakken

Solnedgangsbakken

Oplev den smukke udsigt…

Kaprifolievej Strand

Kaprifolievej Strand

Et smukt solnedgangsspot på…

Brøndbyskoven

Brøndbyskoven

Skoven med mange muligheder…

Hedeland Amfiteater

Hedeland Amfiteater

Danmarks største udendørs scene…

Mosede Fort – Greve

Mosede Fort – Greve

GREVE MUSEUM – Mosede…

Greve Marina

Greve Marina

Stor lystbådehavn i Køge…

Kirsebærholm – Holbæk Golfklub

Kirsebærholm – Holbæk Golfklub

Holbæk Golfklub – Kirsebærholm…

Munkholmbroen

Munkholmbroen

Bro i Isefjorden –…

Holbæk Fjord

Holbæk Fjord

De Runde Kolonihaver –…

Asnæs

Asnæs

Asnæs Halvøen lige syd…

Brøndby Haveby – Runde haver

Brøndby Haveby – Runde…

De Runde Kolonihaver Brøndby…

Farum Sø

Farum Sø

Søen med 2 øer…

Reersø Kirke & Kro

Reersø Kirke & Kro

Det første man ser…

Fårehuset – Reersø

Fårehuset – Reersø

Læ huset til får…

Gurre Sø

Gurre Sø

Søen med flere øer…

Esrum Sø

Esrum Sø

Aggers rå natur Esrum…

Sjælsø

Sjælsø

En af Sjællands smukke…

Elleskovstien ved Hørsholm

Elleskovstien ved Hørsholm

Oplev naturen helt tæt…

Furesø

Furesø

Nordsjællands 3. største sø…

Munkholmbroen

Munkholmbroen

Den 3 buede bro…

Bagsværd Sø

Bagsværd Sø

Søen er en del…

Bjernede Rundkirke | Sorø

Bjernede Rundkirke | Sorø

Sjællands eneste rundkirke –…

De Runde Haver i Nærum

De Runde Haver i…

Kolonihaver der ligner øer…

Vandtårnet ved Pedersborg

Vandtårnet ved Pedersborg

Kunst af Per Arnoldi…

Hørsholm Kirke

Hørsholm Kirke

Silkeborghøjskoles 50 år gave…

Gundsømagle Sø

Gundsømagle Sø

Søen med et stort…

Fugletårnene ved Gundsømagle Sø

Fugletårnene ved Gundsømagle Sø

Oplev fuglene fra Vesttårnet…

Ivans Bro & Fugletårn ved Gundsømagle Sø

Ivans Bro & Fugletårn…

Oplev broen der snor…

Knud Rasmussens Hus

Knud Rasmussens Hus

Smuk udsigt på nordvest…

Knud Rasmussens Mindevarde

Knud Rasmussens Mindevarde

Mindevarden lavet af sten…

Spodsbjerg Fyr

Spodsbjerg Fyr

Fyret står på en…

Spodsbjerg Klint

Spodsbjerg Klint

Klinten på 30 m.…

Knoben – sydøst spidsen af Sejerø

Knoben – sydøst spidsen…

Sydspidsen af Sejerø er…

Havnsø Havn

Havnsø Havn

Stor havn med liv…

Sejerø Havn

Sejerø Havn

Havnen der oser af…

Sejerø Fyr

Sejerø Fyr

Fyret på spidsen af…

Sophienholm Kunsthal

Sophienholm Kunsthal

Slottet med udsigt over…

Oplev Roneklint Fyr

Oplev Roneklint Fyr

Fyret i det smalle…

Mølleåen

Mølleåen

30 km lang å…

Badehusene ved Tisvildeleje

Badehusene ved Tisvildeleje

Smukke farvrige badehuse –…

Danmarks længste kirsebærtræ allé – Gavnø

Danmarks længste kirsebærtræ allé…

Oplev Danmarks længste allé…

Runde Rie – Trold – Roskilde

Runde Rie – Trold…

Roskildes Trold En af…

Anemoner på Store Ø

Anemoner på Store Ø

Anemone Øen – Store…

Kulturværftet – Helsingør

Kulturværftet – Helsingør

Bygningen der samler Helsingørs…

Helsingørs gamle bydel

Helsingørs gamle bydel

En af Europas bedst…

Marienlyst Slot & Have

Marienlyst Slot & Have

Marienlyst Slot var oprindeligt…

Gavlmalerier i Helsingør

Gavlmalerier i Helsingør

Byen med mange gavlmalerier…

Kronborg

Kronborg

Slottet ved det smalleste…

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård

Hovedbanegården – KBH H…

Isbådmuseum – Halskov Revhus

Isbådmuseum – Halskov Revhus

For enden af Storebæltsvej…

Rudolph Tegners Museum & Statuepark

Rudolph Tegners Museum &…

Naturområde i Nordsjælland –…

Farøbroerne

Farøbroerne

Broerne der forbinder Sjælland…

Operaen

Operaen

Danmarks Nationalopera – på…

Roskilde Domkirke

Roskilde Domkirke

Kirken på UNESCOs verdensarvsliste…

Krebs´ Skole

Krebs´ Skole

Privatskole fra 1872 –…

Kirsebærtræer ved Kellerisvej – Espergærde

Kirsebærtræer ved Kellerisvej –…

– Kelleris i Nordsjælland…

Bolund – Halvø

Bolund – Halvø

Bolund Den markante halvø…

Gurre Slot (ruin)

Gurre Slot (ruin)

Kongeborgen i Nordsjælland Gurre…

Arken

Arken

Kunst museum på Vestegnen…

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen

Broen der samler Danmark…

Museum Ragnarock

Museum Ragnarock

Boksen med den guldnittede…

Veddelev badebro

Veddelev badebro

145 m lang badebro…

Fredensborg Slot

Fredensborg Slot

Slottet ved Esrum Sø…

Arne Jacobsen tankstation & isbar

Arne Jacobsen tankstation &…

Arkitekten Arne Jacobsen´s Tankstation…

Knud Rasmussen monument

Knud Rasmussen monument

Knud Rasmussen spejder udover…

Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot

Frederiksborg Slot Slottet i…

Charlottenlund Strandpark

Charlottenlund Strandpark

– Badestrand tæt på…

Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort

Charlottenlund Fort – ved…

Bellevue strand

Bellevue strand

Arne Jacobsens ikoniske strand…

Verdens længste skaterbane

Verdens længste skaterbane

Banen forbinder Taastrup Verdens…

Heatherhill – Nordsjælland

Heatherhill – Nordsjælland

Oplev Heatherhill strand og…

Badehusene ved Rågeleje

Badehusene ved Rågeleje

Oplev de fine stribede…

Køge Nord Station

Køge Nord Station

Broen er udformet som…

Stevns Fyr

Stevns Fyr

Oplev udsigten fra 69…

Omø Fyr

Omø Fyr

Det 22 m høje…

Stevns Klint

Stevns Klint

UNESCOs verdensarvsliste Stevns Klint…

Nekselsø´s vestvendte kystlinje

Nekselsø´s vestvendte kystlinje

Natur & Skrænter På…

Faxe Kalkbrud

Faxe Kalkbrud

Tag på fossiljagt midt…

Gåsetårnet

Gåsetårnet

Vordingborgs Slot / Borg…

Rododendron have ved Nivågård

Rododendron have ved Nivågård

Nivaagaards Romantiske Have Oplev…

Orøs trampestier

Orøs trampestier

Orø har 5 trampestier…

Arminoen

Arminoen

Tag vandreturen – Amarminoen…

Karlstrup Kalkgrav

Karlstrup Kalkgrav

Oplev Karlstrup Kalkgrav –…

Trolde jagt

Trolde jagt

Thomas Dambo´s Trolde Få…

Dyrehaven

Dyrehaven

Oplev Dyrehaven – En…

Andre oplevelser i Rundt i Danmark

Det smilende vandtårn

Det smilende vandtårn

Sakskøbing vartegn – Vandtårnet…

Regnbuer

Regnbuer

Læs på Rundt i…

Mølleporten i Stege

Mølleporten i Stege

Den ene af landets…

Nyord Kirke

Nyord Kirke

Den ottekantede kirke i…

Lodsudkigshus Møllestangen – Nyord

Lodsudkigshus Møllestangen – Nyord

Danmarks mindste museum –…

Dronning Alexandrines Bro

Dronning Alexandrines Bro

Broen der samler Møn…

Lang badebro ved Stege

Lang badebro ved Stege

Lang bro ved ud…

Bogø Dæmningen

Bogø Dæmningen

Dæmningen der samler Bogø…

Badebroen ved Marielyst Strand

Badebroen ved Marielyst Strand

Lækker strand på Falster…

Bovbjerg Klint

Bovbjerg Klint

Oplev den smukkeste udsigt…

Bovbjerg Fyr

Bovbjerg Fyr

Et fusionsmuseum i Ringkøbing…

Trans Kirke

Trans Kirke

Et fusionsmuseum i Ringkøbing…

Thorsminde Kirke

Thorsminde Kirke

Et fusionsmuseum i Ringkøbing…

Vindmøllerne ved Hvide Sande

Vindmøllerne ved Hvide Sande

Hvide Sandes vindmølleprojekt –…

Punktet // Hvide Sande

Punktet // Hvide Sande

Hvide Sande – Punktet…

Æ Fiskerhavn / Hvide Sande

Æ Fiskerhavn / Hvide…

Ved Hvide Sande –…

Tyskerhavnen

Tyskerhavnen

Ved Hvide Sande –…

Slusen ved Thorsminde & Strandingsmuseum St. George

Slusen ved Thorsminde &…

Et fusionsmuseum i Ringkøbing…

Thorsminde Havn

Thorsminde Havn

Et fusionsmuseum i Ringkøbing…

Rødvig Flinteovn – Vartegn

Rødvig Flinteovn – Vartegn

Et vartegn fra områdets…

Folkemødet

Folkemødet

En årlig politisk festival…

Ringkøbing Havn & Fiskerstræde

Ringkøbing Havn & Fiskerstræde

Ringkøbing har egentlig 2…

Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord

Fjorden omgivet af smuk…

Ringkøbing

Ringkøbing

En købstad i Vestjylland…

Ringkøbing Museum

Ringkøbing Museum

Et fusionsmuseum i Ringkøbing…

Venø | Ø3-Løbeprojekt

Venø | Ø3-Løbeprojekt

Allan Bernhard vil løbe…

Agerø | Ø3-Løbeprojekt

Agerø | Ø3-Løbeprojekt

Allan Bernhard vil løbe…

Omø – Årets Ø 2023

Omø – Årets Ø…

Tidligere Næste TILLYKKE TIL…

Politigården

Politigården

Politigården – Københavns Politigård…

Kirsebærtræer i København

Kirsebærtræer i København

Find kirsebærtræerne i København…

Grænsestien

Grænsestien

Vandresti på 48 km.…

Banksy på Frederiksberg

Banksy på Frederiksberg

Gammel Kongevej 87 –…

Zinkglobal Skulpturen

Zinkglobal Skulpturen

De arkitekt tegnede kiosker…

Ravnsholt skov

Ravnsholt skov

Skoven er en statsskov…

Ørsted Haver

Ørsted Haver

Fra øjebæ til arkitektonisk…

Sankt Hans Torv

Sankt Hans Torv

Det tidligere kvægtorv –…

Krystallen

Krystallen

En bæredygtig bygning mht.…

Tuborgflasken

Tuborgflasken

Observationstårnet fra 1888 Tuborgflasken…

Hanna Halerød

Hanna Halerød

– Én af Thomas…

Vidåslusen ved Vadehavet

Vidåslusen ved Vadehavet

Vidåslusen | Vidå Sluse…

Nordlys i Danmark

Nordlys i Danmark

Polarlys Nordlys | Aurora…

Arresø

Arresø

Danmarks største sø på…

Naturcenter Auderød Havn

Naturcenter Auderød Havn

Området ligger på Arrenæs…

Bøllemosen

Bøllemosen

Kom tørskoet igennem mosen…

Naturområdet ved Ørnbjerg Mølle

Naturområdet ved Ørnbjerg Mølle

Vandmølle fra 1500-tallet –…

Hornsbjerge

Hornsbjerge

Råt natur område med…

Højer Kirke

Højer Kirke

Kirken der kan spores…

Allinge Kirke

Allinge Kirke

Bornholms nordligste kirke –…

Bellahøj Friluftsscene | Amfiteater

Bellahøj Friluftsscene | Amfiteater

Amfiteater – Bellahøj Friluftsscene…

Galløkken Strand

Galløkken Strand

Stranden 1 km. syd…

Budolfi Domkirke – Aalborg

Budolfi Domkirke – Aalborg

Domkirke – Budolfi kirke…

Næs Strand

Næs Strand

Meget børnevenlig strand –…

Bavnehøj & Kongens Enghave | Sydhavnen

Bavnehøj & Kongens Enghave…

Vestias baner – hvor…

Batteri Hanstholm I

Batteri Hanstholm I

Batteriet lige syd for…

Georg Carstensens Plads

Georg Carstensens Plads

Pladsen der er en…

Smukke huse i Løkken

Smukke huse i Løkken

Hus ved Vesterhavet –…

Furreby Kystbatteri

Furreby Kystbatteri

Furreby Kystbatteri | Kystbatteri…

Udkigsplatform i Christianshavns Vold

Udkigsplatform i Christianshavns Vold

Platformen ved navn Platform_C…

Frederiksholm Kanal

Frederiksholm Kanal

Hele 4 broer går…

Langelinie Lystbådehavn

Langelinie Lystbådehavn

Havnen tæt på Den…

Tuborg Havn

Tuborg Havn

De arkitekt tegnede kiosker…

Telefonkiosk | Kaffebarer rundt i København

Telefonkiosk | Kaffebarer rundt…

De arkitekt tegnede kiosker…

Avnø Naturcenter

Avnø Naturcenter

Et naturcenter der har…

Luftwaffe Radar ruin – Blåvandshuk

Luftwaffe Radar ruin –…

Danmarks vestligste punkt –…

Ballum Sluse

Ballum Sluse

Vandretur med smuk udsigt…

Søfartsmonumentet – Langelinie

Søfartsmonumentet – Langelinie

Monumentet lige ved Langelinie…

K.B. Hallen

K.B. Hallen

Multiarena på Frederiksberg –…

Copenhagen Light Festival 2023

Copenhagen Light Festival 2023

LIGHT IN THE WINTER…

Redningsbådsmuseum i Blåvand

Redningsbådsmuseum i Blåvand

Danmarks vestligste punkt –…

Blåvandshuk Fyr

Blåvandshuk Fyr

Danmarks vestligste punkt –…

Grøndal Multicenter

Grøndal Multicenter

Et af Nordeuropas største…

Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk

Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk

Kunstrig park i Videbæk…

Anker i Nyhavn

Anker i Nyhavn

Til minde om de…

Langelinie Fyr

Langelinie Fyr

Smukt fyr i Københavns…

Lodbjerg Fyr & Bunker

Lodbjerg Fyr & Bunker

Vandretur med smuk udsigt…

Helligdomsklipperne

Helligdomsklipperne

Vandretur med smuk udsigt…

Bellahøj Husene

Bellahøj Husene

Husene med skøn udsigt…

Naturreservatet Saksfjed-Hyllekrog

Naturreservatet Saksfjed-Hyllekrog

Fugleværnsfondens område Naturreservatet Saksfjed-Hyllekrog…

Vilde heste ved naturreservatet Saksfjed-Hyllekrog

Vilde heste ved naturreservatet…

Det sydlige Lolland Vilde…

Hyllekrog Fyr

Hyllekrog Fyr

Vandretur med smuk udsigt…

<strong>Lucia optog i kajak i Københavns Havn</strong>

Lucia optog i kajak…

Oplev flere hundrede kajakker…

Det grønne fyr – Aarhus Ø

Det grønne fyr –…

Molen med Vestre Havnefyr…

Hulgårds Plads

Hulgårds Plads

Pladsen der hænger sammen…

Sankt Annæ Plads

Sankt Annæ Plads

Pladsen med massere af…

Helenekilde strand

Helenekilde strand

Stranden ved Skt. Helene…

Dannebrog på Hammeren

Dannebrog på Hammeren

Splitflaget – Dannebrog flaget…

Onkel Toms Hytte | Dragehuset

Onkel Toms Hytte |…

Huset der blev opført…

Nymosen

Nymosen

Et naturområde i Gentofte…

Solnedgangsbakken

Solnedgangsbakken

Oplev den smukke udsigt…

Kaprifolievej Strand

Kaprifolievej Strand

Et smukt solnedgangsspot på…

Sjælør St. kunst

Sjælør St. kunst

Kunst for at give…

Vor Frue Kirke – København

Vor Frue Kirke –…

Domkirken i Københavns Stift…

Guldberg Plads – Nørrebro

Guldberg Plads – Nørrebro

Plads på indre Nørrebro…

Gudhjem – Danmarks eneste bjergby

Gudhjem – Danmarks eneste…

Danmarks eneste bjergby –…

Nordvestparken – Stjerneparken

Nordvestparken – Stjerneparken

Byparker der samler det…

Flakket – Anholt

Flakket – Anholt

Området opstod da man…

Ørkenen på Anholt

Ørkenen på Anholt

Danmarks eneste ørken –…

Højer Vandtårn

Højer Vandtårn

Herfra er der udsigt…

Kontakt

Kristina Møller
Tlf. 20924059
RundtiDanmark@RundtiDanmark.dk